Rodinné podniky

Pod pojmom rodinný podnik si každý môže predstaviť niečo iné. Autodoprava, pekárstvo alebo výroba potravín. Na Slovensku počas socializmu rodinné podnikanie možné nebolo a k jeho obnoveniu prišlo až po roku 1989. Začali vznikať firmy, ktoré pôsobili tak vo výrobe tovarov, ako aj v poskytovaní služieb. Väčšinou (česť výnimkám) ide hlavne o podniky, ktoré majú len slovenskú, prípadne regionálnu pôsobnosť. Na západ od našich hraníc sú však rodinné firmy často veľké nadnárodné koncerny, ktoré patria k lídrom vo svojej oblasti. A ako také môžu predstavovať zaujímavú investičnú príležitosť. Vedeli ste, že rodinnou firmou je napríklad automobilka BMW, koncern Henkel alebo americký gigant Wal-Mart?

prečítané do 5 minút

20.07.2017

Čo je vlastne rodinný podnik ?

Nájsť nejakú univerzálnu definíciu rodinného podniku nie je jednoduché a väčšinou sú k dispozícii viaceré varianty. Niektoré rodinnú firmu definujú ako súkromne vlastnenú firmu, v ktorej rodina kontroluje viac než 50 % hlasovacích práv. Ak ide o podnik, s ktorého akciami sa obchoduje na burze, potom je rodinná firma taká, ktorá drží aspoň 32 % hlasovacích práv (zdroj: Center for Family Business, University of St.Gallen). My sa pri výbere spoločností do našich fondov riadime nasledovnými pravidlami: aspoň 20 % akcií spoločnosti musí byť priamo alebo nepriamo vlastnených jednou alebo viacerými rodinami a aspoň jeden člen rodiny (alebo rodín) musí sedieť v predstavenstve spoločnosti.

Medzi rodinné firmy, ktoré môžeme zaradiť medzi tie, ktorých kvalitu preveril čas, patrí napríklad Anheuser-Busch. Je to najväčšia spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom piva a jej korene siahajú až do roku 1852. Ide o najväčšiu pivovarnícku spoločnosť na svete so zhruba tretinovým podielom na globálnom pivnom trhu. Prevádzkuje 140 pivovarov v šiestich svetových regiónoch. Najväčší podiel tržieb jej plynie zo Severnej Ameriky. Jej produktové portfólio má viac než 200 značiek, vrátane tých najznámejších ako sú Budweiser, Corona, Stella Artois či Beck´s.

Úspešnou rodinnou firmou bol aj Ford Motor. Hovorí sa, že Henry Ford postavil Ameriku na kolesá. Už v roku 1896 vyrobil prvé samohybné vozidlo nazvané kvadricykel. Spoločnosť Ford Motor bola založená v roku 1903. Model T, ktorý Ford uviedol na trhu v roku 1908, odštartoval novú éru osobnej dopravy dostupnej pre širšie vrstvy spoločnosti. Rodina Fordovcov vo firme naďalej drží podiel, aj keď už iba menšinový.

Prečo investovať do rodinných podnikov?

  • Dlhodobá vízia sa odráža v stabilnom, organickom raste.
  • Majú silnú trhovú pozíciu a dokážu určovať ceny na trh.
  • Ich akcie sú férovo ocenené a ponúkajú zaujímavú návratnosť.

Dlhodobá vízia

Bez ohľadu na presnú definíciu rodinnej firmy, existuje jedna vec, ktorá ich všeobecne spája – a to je dlhodobá vízia. Zdieľaná tak akcionármi, ako aj manažmentom firmy. Rodinní akcionári chcú zvyčajne previesť spoločnosť na nasledujúcu generáciu, a preto je v ich vlastnom záujme zabezpečiť, aby sa jej darilo. To im umožňuje nielen zostaviť dlhodobú stratégiu, ale ju aj implementovať v praxi. Ich záujmom je dlhodobo udržateľný rast a vo všeobecnosti neberú na svoje plecia príliš rizikové projekty. V spoločnosti sú angažovaní nielen emocionálne, ale aj finančne a preto sú ochotnejší investovať kapitál dlhodobo. Dosiahnuté zisky bývajú často reinvestované znovu do firmy, než vyplácané akcionárom.

Manažment sa zriedkavo (ak vôbec) angažuje vo finančných dobrodružstvách alebo prestížnych projektoch. Okrem toho rodinné firmy majú tendenciu rásť stabilnejšie než iné spoločnosti, pretože sú všeobecne financované z vlastných peňazí rodiny. Dôraz je skôr na úspech a rozvoj existujúcich aktivít, na organický rast.

Silná trhová pozícia a tvorca cien

Rodinné podniky majú sklon zamerať sa na svoje hlavné aktivity (core biznis). Menej inklinujú k novým aktivitám prostredníctvom prevzatí a takisto sa príliš nepúšťajú do aktivít, v ktorých im chýba know-how. Ako dôsledok majú často vedúcu pozíciu na trhu s relatívne veľkým trhovým podielom vo svojej oblasti. Malý počet konkurentov spôsobuje, že sú často tými, ktorí určujú ceny.

Zaujímavý výnos za férovú cenu

Rodinné podniky ponúkajú vysoký výnos z investovaného kapitálu, čo vedie k robustnejšiemu rastu zisku v dlhodobom horizonte. Pre porovnanie – priemerný zisk na akciu spoločnosti v eurozóne je stále o cca 30 % nižší, než tomu bolo pred krízou v roku 2008. Európske rodinné podniky však už dokázali dosiahnuť o štvrtinu vyššiu výkonnosť. Voči širokému európskemu trhu sa obchodujú s férovou prémiou. Na druhej strane treba povedať, že rodinné podniky majú odlišné sektorové zloženie než široký európsky index, s veľkou koncentráciou v sektore spotrebných tovarov. To zodpovedá rozdielu vo výnose približne o 70 %.

Pri investíciách do našich fondov sa zameriavame na rodinné podniky z Európy. Tie sú väčšinou aktívne na domácom trhu, teda v eurozóne. Rast na tomto trhu sa zrýchľuje a rast ziskov v tomto roku očakávame v blízkosti 7 %. Uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky by mala naďalej podporovať pozitívne ekonomické podmienky pre európske rodinné podniky.

Rodinné podniky, ktoré fungujú v rámci Európy majú dobré predpoklady na to, aby využili solídny ekonomický rast v eurozóne na to, aby priniesli investorom zaujímavé výnosy. Silné štruktúry rodinných akcionárov a dlhodobá a dobre premyslená vízia vedú k lepšej prevádzkovej výkonnosti a následne k vyšším ziskom akcií.

Preverené časom

Rodinné podniky majú zvyčajne dlhodobú víziu, ktorú podporujú akcionári aj manažment. Ich podnikateľská stratégia aj vďaka tzv. manažmentu nástupníctva presahuje viacero generácií, čo uľahčuje vylúčenie krátkodobých záujmov.

Dlhá tradícia a silná trhová pozícia aj v dnešnom svete technologických inovácií je zárukou, že má spoločnosť úspešný obchodný model a dokáže trh v každej dobe zásobovať takým tovarom a službami, ktoré si žiada aktuálny dopyt. Pokiaľ sa dokáže dlhodobo udržať na výslní, znamená to, že je schopná čeliť nepriazni trhového prostredia (v podobe vojen, depresií a iných prepadov ekonomickej aktivity) a dokáže včas identifikovať a následne využiť vo svoj prospech výzvy, ktoré svet prináša. A preto môžu byť rodinné firmy s dlhou tradíciou zaujímavou investičnou možnosťou.