Volatilita - strašiak alebo príležitosť?

 

Obchodovanie na trhoch sa nesie v nervóznom duchu. Akcie hľadajú smer. Na trhu prevláda pomerne vysoká volatilita – takýchto alebo podobných spojení sme počuli túto jar neúrekom. Možno viac než kedykoľvek predtým. Volatilita bola a je často skloňovaným slovom.

VOLATILITA – pojem pochádza z latinského slovesa „volare“ – t.j. lietať. Používa sa na opis rozkolísanosti teda výkyvov ceny a to smerom nadol aj nahor v podstate akéhokoľvek aktíva, ako sú napríklad akcie, úrokové sadzby, menové kurzy.

Volatilita – horská dráha alebo EKG?

Je to kolísavosť – nielen cien akcií, ale aj napríklad úrokových sadzieb, menových kurzov, nehnuteľností či ropy alebo iných komodít. Môže byť nízka, ak sú výkyvy cien malé. Ale častejšie o nej počujeme vtedy, keď je vysoká. A najčastejšie v spojení s akciovými trhmi. Spája sa teda najmä s väčšími výkyvmi cien či už smerom nadol alebo smerom nahor. Vtedy si ju môžeme predstaviť ako horskú dráhu – pretože aj tá sa pohybuje hore-dolu s vysokým rozsahom. Mne osobne sa ešte viac páči prirovnanie k EKG. EKG zaznamenáva elektrické signály prichádzajúce zo srdca a zobrazuje ich ako vlny. Vlnenie je úplne prirodzené nielen pre srdce, ale aj pre finančné trhy a ceny akcií. Rovná čiara rozhodne nie je dobrá správa. Signalizuje, že srdce prestalo pracovať, skrátka koniec. Na druhej strane abnormálne vlnenie môže mať rôzne príčiny, môže ho spôsobiť aj úzkosť či nervozita, ale môže signalizovať aj vážnejšie zdravotné problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Faktory ovplyvňujúce volatilitu

Čo ovplyvňuje volatilitu na finančných trhoch? Prečo sú niekedy rozkolísanejšie viac ako inokedy?

Z krátkodobého hľadiska mieru volatility ovplyvňujú zmeny v záujme o kúpu či držbu určitého aktíva (napr. akcií) zo strany investorov. Tie sú vo veľkej miere poháňané zmenami v očakávaniach, aké zisky budú v budúcnosti tieto aktíva schopné priniesť. No a tieto očakávania ovplyvňuje veľa faktorov ako sú:

  • nové údaje o vývoji ekonomiky – očakávaný ekonomický rast, miera inflácie, miera nezamestnanosti a pod.
  • rozhodnutia centrálnych bánk, ktoré ovplyvňujú výšku úrokových sadzieb,
  • správy o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch firiem a odhady vývoja ich tržieb a ziskov na ďalšie obdobie,
  • zmeny v manažmente firiem,
  • geopolitické udalosti – voľby, referendá, vojnové konflikty atď.,
  • novinky na poli inovácií – v technológiách, produktoch, službách, predajných kanáloch, marketingu atď.

Prílev nových informácií je takmer nekonečný. Ceny sa menia takmer okamžite ako investori zohľadnia nové údaje. Tlak na predaj či nákup tak môže vyvolať veľké pohyby ceny nejakého aktíva (napr. akcií) v krátkom čase.

Zvýšenú volatilitu spôsobujú informácie, ktoré investorov prekvapia (sú v rozpore s ich predchádzajúcimi očakávaniami). A najmä také, ktoré vyvolajú neistotu a obavy. Ide však o dočasný stav, ktorý z krátkodobého hľadiska spôsobí výkyvy vo výnosoch jednotlivých typov investícií. Volatilita výnosov je teda reálnou mierou rizika. V priebehu času sa síce mení, ale skôr či neskôr sa vždy vracia k dlhodobým historickým priemerom.

Pre lepšiu predstavu sa pozrime na konkrétny príklad z histórie. Medzi rokmi 1980 a 2018 dosahovali európske akcie priemerný ročný výnos 9 %. Počas týchto 39 rokov bolo iba deväť rokov, keď akcie skončili s negatívnymi výsledkami. Napriek tomu každý rok dochádzalo k takému kolísaniu, že rozdiel medzi vrcholom a najnižším bodom počas roku bol priemerne 14 %.

Volatilita – báť sa či tešiť sa?

Finančné trhy budú vždy prehnane reagovať na niektoré udalosti – či už sú to geopolitické udalosti, ekonomické čísla alebo čierne labute. A nemusíme ísť iba do histórie. Aj v dnešných dňoch vidíme, že na trhy pôsobia protichodné faktory, ktoré spôsobujú vyššiu kolísavosť. Na jednej strane sa investori tešia, že sa postupne uvoľňujú reštriktívne opatrenia. Na druhej strane slabé ekonomické čísla vyvolávajú obavy, či si oživenie nevyžiada viac času, než sa očakáva.

Počas zvýšenej volatility majú mnohí pochybnosti o svojej dlhodobej investičnej stratégii. Ten, kto investuje sa kolísavosti nevyhne a musí ju akceptovať. Netreba ju vnímať ako strašiaka, ale ako príležitosť. Nikto ešte nezarobil na tom, že sa ceny akcií nehýbali – boli stabilné. Naopak, výraznejší pokles dá možnosť investovať za nižšie ceny. Preto je volatilita dôležitá – lebo ponúka príležitosti. Či už formou jednorazovej investície alebo cestou pravidelného investovania. Dlhodobí investori budú odmenení za to, že podstúpili riziko.

„Skutočný investor víta volatilitu … divoko kolísajúci trh znamená, že solídne spoločnosti možno opakovane kúpiť za iracionálne nízke ceny.“

Warren Buffett
(z listu akcionárom, 1995)

Spoluautor: Miroslava Litvová (KBC Asset Management)