Za zodpovedným investovaním hľadajte príbehy konkrétnych firiem

Spoločensky zodpovedné fondy investujú v rámci akciovej zložky do akcií firiem, ktoré sa vyberajú na základe prísnych kritérií. V prípade spoločensky zodpovedných (SRI) zmiešaných fondov ČSOB/KBC uplatňujeme pozitívny skríning typu „Najlepší vo svojej triede“ (z anglického Best-In-Class).

prečítané do 5 minút

20.7.2021

Hodnotenie prebieha na základe celého súboru nefinančných ukazovateľov. Tieto ukazovatele merajú výkonnosť podniku z hľadiska ochrany životného prostredia, pracovných podmienok pre svojich zamestnancov, zodpovednosti za výrobky či integrácie do miestnej komunity. Skúma sa aj etické správanie a správa a riadenie podnikov. Naši analytici potom vyberajú tie firmy, ktoré majú v oblasti udržateľnosti tie najlepšie výsledky v rámci svojho odvetvia.

Dosť bolo teórie, poďme sa pozrieť, akí šampióni sa nachádzajú v portfóliách našich fondov a niekoľko príkladov, ktoré prispeli k tom, že si práve tieto firmy získali miesto medzi najlepšími vo svojej triede.

Spoločnosť Mondelez netreba zvlášť predstavovať – patrí k najvýznamnejším svetovým výrobcom čokolády, keksíkov či bonbónov. Dobre známa je aj na Slovensku – kto z nás nepozná jej produkty, ako sú čokoláda Milka, sušienky Oreo či BeBe Dobré ráno alebo Fidorku? Jednou zo základných surovín, ktorú pri výrobe používa, je kakao.

V rámci svojho programu Cocoa Life zlepšuje podmienky pestovateľov kakaa – či už v oblasti platov, ale aj podporou miestneho komunitného života a zamedzenia zneužívania detskej práce. Zároveň zlepšuje ich finančnú gramotnosť a obchodné zručnosti. Podporuje aj väčšie zapojenie žien do procesu pestovania kakaa. (1)

Americká firma Nvidia možno na Slovensku nie je až taká známa, ale je to výrobca procesorov do grafických kariet a čipových sád do základných dosiek. A bez grafických kariet nefunguje žiaden počítač či notebook. Spoločnosť dbá na to, aby nerasty, ktoré používajú vo svojich produktoch (zlato, tantal, volfrám a cín), boli vyťažené zodpovedným spôsobom a nepochádzali z konfliktných zón. Vedeli ste, že Nvidia poskytla výskumníkom v oblasti koronavírusu bezplatné technologické licencie, aby urýchlila ich prácu? (2)

Walt Disney je synonymom zábavy – ide o jednu z najväčších mediálnych a zábavných spoločností vo svete. Vlastní hollywoodske štúdiá, televízne stanice ale aj zábavné parky. Vedeli ste, že Disneyland v Paríži stavia solárnu farmu veľkú ako 24 futbalových ihrísk? Na 17 hektároch umiestni 67 500 solárnych panelov. Má zabezpečiť úplne zníženie uhlíkovej stopy. (3)

Nestlé takisto netreba predstavovať – je to najväčší výrobca potravín na svete, ktorý pôsobí aj na Slovensku. Usiluje sa o bezodpadovú budúcnosť, presadzuje alternatíve materiály pre obaly, obmedzuje spotrebu vody, v Európe nakupuje iba vajcia z bezklietkových chovov. (4)

Viete že, KitKat jedna z najpopulárnejších čokoládových tyčiniek by mala do roku 2025 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? Cieľom je znížiť emisie vznikajúce pri získavaní surovín, výrobe produktu a jeho distribúcii o viac ako 50 %. Pri emisiách, ktoré nemožno eliminovať, bude značka investovať do náhradných riešení znižujúcich výskyt skleníkových plynov v atmosfére. (5)

A to je iba zopár firiem, ktoré nájdete v spoločensky zodpovedných fondoch. V našom SRI rybníku pláva ešte mnoho zaujímavých rýb.

Údaje uvedené v článku sú platné k 31.5.2021. Zloženie portfólií sa môže v čase meniť.

Použité informácie sú z verejne dostupných zdrojov:

  1. https://www.mondelezinternational.com/-/media/Mondelez/Snacking-Made-Right/SMR-Report/2020/2020_MDLZ_Snacking_Made_Right_Report.pdf
  2. https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/documents/FY2020-NVIDIA-CSR-Social-Responsibility.pdf
  3. https://thewaltdisneycompany.com/app/uploads/2021/02/2020-CSR-Report.pdf
  4. https://www.nestle.cz/sk/node/419231
  5. https://www.nestle.cz/sk/pre-media/novinky/kitkat-bude-do-roku-2025-uhlikovo-neutralny