Platby

Často kladené otázky

Najčastejšie otázky

 

Pre nastavenie nového trvalého príkazu v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking postupujte nasledovne:

1.
Prihláste sa do aplikácie ČSOB SmartBanking a vyberte ikonu platby v spodnej lište.
2.
Kliknite na Trvalé príkazy.
3.
V hornej lište vpravo cez ikonu + sa dostanete na obrazovku nového trvalého príkazu.
4.
Po vyplnení všetkých povinných polí stlačte tlačidlo potvrdiť.
5.
Skontrolujte zadané údaje.
6.
Potvrďte transakciu vaším PIN kódom.

Krok 1 z 6

Prihláste sa do aplikácie ČSOB SmartBanking a vyberte ikonu platby v spodnej lište.

Krok 2 z 6

Kliknite na Trvalé príkazy.

Krok 3 z 6

V hornej lište vpravo cez ikonu + sa dostanete na obrazovku nového trvalého príkazu.

Krok 4 z 6

Po vyplnení všetkých povinných polí stlačte tlačidlo potvrdiť.

Krok 5 z 6

Skontrolujte zadané údaje.

Krok 6 z 6

Potvrďte transakciu vaším PIN kódom.

Pre nastavenie nového trvalého príkazu v internetbankingu Moja ČSOB postupujte nasledovne:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke v hlavičke cez Platby a výpisy vyberte z ponuky Trvalé príkazy.
2.
Kliknite na Vytvoriť trvalý príkaz.
3.
Po vyplnení všetkých povinných polí je pre úspešné zadanie príkazu potrebné podpísať transakciu cez SmartToken alebo SMS kľúč.

 
 

Pre zmenu trvalého príkazu a inkasa postupujte nasledovne:

1.
Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking a kliknite v spodnej lište na Platby.
2.
Kliknite na Trvalé príkazy.
3.
Vyberte príkaz, pre ktorý chcete vykonať zmeny.
4.
Kliknite na Zmeniť.
5.
Po vyplnení všetkých povinných polí stačte tlačidlo potvrdiť.
6.
Skontrolujte zadané údaje.
7.
Potvrďte transakciu vaším PIN kódom pre ČSOB SmartBanking.

Krok 1 z 7

Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking a kliknite v spodnej lište na Platby.

Krok 2 z 7

Kliknite na Trvalé príkazy.

Krok 3 z 7

Vyberte príkaz, pre ktorý chcete vykonať zmeny.

Krok 4 z 7

Kliknite na Zmeniť.

Krok 5 z 7

Po vyplnení všetkých povinných polí stačte tlačidlo potvrdiť.

Krok 6 z 6

Skontrolujte zadané údaje.

Krok 7 z 7

Potvrďte transakciu vaším PIN kódom pre ČSOB SmartBanking.

Pre zmenu trvalého príkazu v internetbankingu Moja ČSOB postupujte nasledovne:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke v hlavičke cez Platby a výpisy vyberte z ponuky Trvalé príkazy.
2.
Kliknite na Upraviť pre príkaz, ktorý chcete zmeniť.
3.
Po vyplnení všetkých povinných polí je pre úspešné zadanie príkazu potrebné podpísať transakciu cez aplikáciu SmartToken alebo SMS kľúč.

 
 
1.
Prihláste sa do aplikácie ČSOB SmartBanking. Vyberte účet, z ktorého chcete realizovať platbu.
2.
Následne kliknite na Platba z účtu a zobrazí sa vám šablóna pre príkaz na platbu.
3.
Vyplňte povinné polia.
4.
Skontrolujte vami zadané údaje a kliknite na Potvrdiť.
5.
Pre vykonanie platby je potrebné potvrdenie vaším PIN kódom.

Krok 1 z 5

Prihláste sa do aplikácie ČSOB SmartBanking. Vyberte účet, z ktorého chcete realizovať platbu.

Krok 2 z 5

Následne kliknite na Platba z účtu a zobrazí sa vám šablóna pre príkaz na platbu.

Krok 3 z 5

Vyplňte povinné polia.

Krok 4 z 5

Skontrolujte vami zadané údaje a kliknite na Potvrdiť.

Krok 5 z 5

Pre vykonanie platby je potrebné potvrdenie vaším PIN kódom.


 

Realizáciu urgentnej platby je možné vykonať iba v internetbankingu Moja ČSOB. Postupujte nasledovne:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke v hlavičke cez Platby a výpisy vyberte z ponuky Cezhraničná platba.
2.
Vyplňte všetky povinné polia a pre vykonanie urgentnej platby nezabudnite zakliknúť check box Ďalšie inštrukcie pre banku.
3.
Platbu je potrebné podpísať pomocou aplikácie SmartToken.