Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

ČSOB Banka - Kontakty | ČSOB

Infolinka ČSOB Banky: 0850 111 777

Infolinka ČSOB Banky je dostupná nonstop.

Zatelefonovať na Infolinku zo SR Zatelefonovať na Infolinku zo zahraničia

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese info@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.

Na Infolinke ČSOB Banky vám poradíme a pomôžeme so správou účtov a transakcií, s elektronickým bankovníctvom a online službami, platobnými kartami a inými všeobecnými informáciami o službách a produktoch banky.

Ak potrebujete informácie o poistení a poistných produktoch, kontaktujte, prosím, Infolinku ČSOB Poisťovne 0850 111 303.


Priame telefónne čísla

Služba Pracovné dni Víkendy a sviatky Volania zo SR Volania zo zahraničia
Blokácia platobnej karty nonstop nonstop 02/5966 8230 +421 2 5966 8230
Business Banking 24 07:00 - 21:00 nedostupná 0850 123 113 + 421 2 5966 8391
MultiCash 07:00 - 21:00 nedostupná 0850 111 133 + 421 2 5966 8390

Názov a sídlo spoločnosti

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 36 854 140
IČ DPH SK 702 00 002 18
BIC/SWIFT kód CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B

Banku dohliada
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava


Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11 (prízemie, budova pod bralom)
811 02 Bratislava

Úradné hodiny 7:30 - 11:30, 12:00 - 14:30