Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

HU

Koronavírus - ČSOB

Koronavírus

Dôsledky koronavírusu na bankové a poistné služby vyvolávajú mnoho otázok. Vytvorili sme pre Vás zhrnutie odpovedí na často kladené otázky a taktiež informácie týkajúce sa zmeny otváracích hodín.

Fungovanie pobočiek ČSOB v 2. vlne pandémie

Aktuálne uznesenia Vlády SR ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR, nemajú vplyv na dostupnosť služieb ČSOB pre klientov, avšak, našou prioritou je zodpovednosť v záujme vášho zdravia. Aj s ohľadom na túto skutočnosť si vás dovoľujeme požiadať o návštevu ktorejkoľvek pobočky ČSOB, len ak je to nevyhnutné.

Pondelok - Piatok: od 10.00 h do 18.00 h

Sobota - Nedeľa: zatvorené

 

V prípade potreby návštevy pobočky ČSOB Poisťovne vám odporúčame vopred si preveriť jej dostupnosť na Infolinke ČSOB Poisťovne na čísle 0850 111 303.

V prípade potreby návštevy pobočky ČSOB Stavebnej sporiteľne vám odporúčame vopred si preveriť jej dostupnosť na Infolinke ČSOB Stavebnej sporiteľne na čísle 0800 111 303.

Pri nevyhnutnej návšteve ktorejkoľvek pobočky ČSOB si vás zároveň dovoľujeme požiadať o dodržiavanie hygienických opatrení, ako je nosenie rúška, dostatočný odstup a dezinfekcia rúk.

Vstup do priestorov ČSOB a. s.

Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakazuje vstup zamestnancom a iným osobám, do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzky. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Správa financií v čase koronavírusu

Svoje financie môžete v týchto dňoch efektívne riadiť aj bez fyzickej návštevy pobočky. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov a rád, ktoré odporúčame v aktuálnej situácii dodržiavať.

K dispozícii máte všetky kanály elektronického bankovníctva ČSOB, cez ktoré zrealizujete prevodné príkazy ale aj uhradíte faktúry: aplikáciu ČSOB SmartBanking, internetbanking Moja ČSOB a tiež ČSOB Business Banking (pre podnikateľov a firmy).

 • Pre výbery či vklady hotovosti využívajte sieť našich bankomatov, resp. vkladomatov.
 • Pri fyzickej návšteve obchodu uprednostnite platbu kartou pred hotovosťou.
 • Pri nákupoch cez internet dbajte na vierohodnosť e-shopov a ponúkaného tovaru a objednávajte skôr z overených internetových obchodov.
 • Prípadnú poistnú udalosť môžete nahlásiť online alebo aj telefonicky.

Odklad splátok úverov

V súvislosti s aktuálnou situáciou platia nové jednotné pravidlá pre odklad splátok úverov. V prípade, ak sa vaša finančná situácia v dôsledku pandémie zhoršila, môžete požiadať o odklad splátok na vašom spotrebnom úvere alebo hypotekárnom úvere na 1 až 9 mesiacov, a to bez poplatku. Pripravili sme pre vás viacero možností, ako o odklad splátok požiadať, tak aby to bolo pre vás čo najkomfortnejšie a najbezpečnejšie - plne elektronicky.

Všetky možnosti, spolu s legislatívnymi pravidlami pre schválenie odkladu, nájdete v nasledujúcom dokumente.

Odklad splátok v dôsledku pandémie Covid-19 nebude mať negatívny vplyv na dostupnosť prípadných ďalších úverov v budúcnosti. Napriek tomu vám odporúčame, aby ste odklad splátok zodpovedne zvážili a využili ho iba v prípade, ak si to vaša finančná situácia skutočne vyžaduje. Nárok na požiadanie o odklad splátok v zmysle „lex corona“ máte kedykoľvek počas trvania pandémie, nie je preto potrebné ponáhľať sa so žiadosťou. Odklad splátok totiž neznamená odpustenie splátok a v súlade s legislatívou sa zostatok úveru úročí aj počas obdobia odkladu. Náklady na váš úver tak budú o niečo vyššie, nakoľko dochádza k už spomínanému úročeniu.

 

Žiadosť o odklad odporúčame zvážiť najmä v prípadoch, ak:

 • z dôvodu pandémie ste stratili príjem na dlhšie obdobie
 • pracujete, resp. pracovali ste v zahraničí a v dôsledku pandémie ste prišli o príjem, resp. prácu
 • poberáte dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška nepostačuje na pokrytie nákladov spojených so úhradou splátok
 • nemáte vytvorenú finančnú rezervu vo výške aspoň trojmesačného príjmu

S účinnosťou od 9.4.2020 je možné požiadať o odklad splátok podľa zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v platnom znení.

 

Ako požiadať o odklad splátok:

 • kontaktujte Infolinku ČSOB na čísle 0850 111 777 v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky, alebo
 • stiahnite si žiadosť a vyplňte všetky požadované údaje a zašlite e-mailom na adresu: odkladsplatok@csob.sk, následne Vás budeme kontaktovať, alebo
 • vyplnenú žiadosť zašlite poštou na adresu: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, následne Vás budeme kontaktovať, alebo
 • odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB (aktuálne otváracie hodiny pobočiek).

Dokumenty

 Žiadosť o odklad splátok úverov

 Žiadosť o odklad splátok úverov (EN)

Ako požiadať o predčasné ukončenie odkladu splátok

Dlžník môže kedykoľvek požiadať počas odkladu splátok o predčasné ukončenie odkladu nasledovným spôsobom:

 • emailom po vypísaní žiadosti o predčasné ukončenie odkladu splátok a jej zaslanie na adresu odkladsplatok@csob.sk
 • telefonicky na čísle 0850 111 777
 • poštou/listová zásielka - po vypísaní žiadosti o predčasné ukončenie odkladu splátok a jej zaslanie na adresu:
  ČSOB Banka, a.s.,
  Žižkova 11,
  811 02 Bratislava
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke

V prípade doručenia žiadosti o ukončenie odkladu splátok aspoň 10 kalendárnych dní pred dátumom splátky v danom mesiaci bude riadne splácanie nastavené k dátumu splátky úveru v mesiaci nasledujúcom po najbližšej splátke. Inak sa nastavenie riadneho splácania môže posunúť o ďalší mesiac.

Príklad 1: Splátka úveru 15.5.2020, žiadosť o ukončenie odkladu doručená do Banky do 5.5.2020, riadna splátka splatná od 15.6.2020.
Príklad 2: Splátka úveru 15.5.2020, žiadosť o ukončenie odkladu doručená do Banky po 5.5.2020, riadna splátka splatná od 15.7.2020.

Ak ste žiadali o predĺženie splatnosti úveru o dobu odkladu, tak predĺženie bude zodpovedať skutočne využitej dobe odkladu.
K ukončeniu odkladu splátok a výške mesačnej splátky Vám bude zaslané oznámenie.

 Žiadosť o predčasné ukončenie

Odklad splátok úverov zo Stavebnej sporiteľne

Odklad splátok sa týka úverov v zmysle zákona o úveroch na bývanie ako aj úverov v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Zákon sa nevzťahuje na úvery v programe OBNOVA.

Postup žiadosti o odklad splátok:

 1. Stiahnite si Žiadosť o odklad splátok úverov zo stavebnej sporiteľne a vyplňte všetky požadované údaje
 2. Vyplnenú žiadosť o odklad splátok zašlite:
  1. e-mailom na adresu: vymahanieSP@csob.sk, alebo
  2. kontaktujte Infolinku ČSOB SP na čísle 0800 111 303 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky (mimo uvedených hodín prosím použite e-mailovú komunikáciu spomenutú vyššie) alebo
  3. poštou na adresu: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, alebo
  4. odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB alebo ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s., pričom jej aktuálne otváracie hodiny si prosím overte na Infolinke ČSOB SP na telefónnom čísle 0800 111 303

Odporúčame Vám pre doručenie využiť možnosť zaslať žiadosť o odklad splátok e-mailom na adresu vymahanieSP@csob.sk, prípadne telefonicky kontaktovať našu Infolinku.

Dokumenty

 Žiadosť o odklad splátok úverov zo stavebnej sporiteľne

 Žiadosť o zrušenie odkladu splátok

 Bližšie informácie k odkladu splátok úverov zo stavebnej sporiteľne

Potrebujete vedieť viac?

Pozrite si Najčastejšie otázky a odpovede k odkladu splátok úverov.

Odklad splátok úverov

 

Kalkulačka splátok úveru po odklade

Kalkulačka slúži na orientačný výpočet výšky splátok Vášho úveru po odklade splátok. Má informatívny charakter a kompletné informácie získate po posúdení žiadosti ČSOB bankou.

EUR

EUR

%
Prepočítaj