Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Koronavírus

Dôsledky koronavírusu na bankové a poistné služby vyvolávajú mnoho otázok. Vytvorili sme pre Vás zhrnutie odpovedí na často kladené otázky a taktiež informácie týkajúce sa zmeny otváracích hodín.

 • Odklad splátok úverov
 • Otváracie hodiny pobočiek
 • Často kladené otazky
 • Ďalšie dôležité informácie
 • Kalkulačka odkladu

Odklad splátok úverov

Žiadosť o odklad online

Najjednoduchší spôsob žiadosti o odklad splátok je elektronicky v MOJA ČSOB. Prihláste sa do internetbankingu MOJA ČSOB, zvoľte váš úver a Odklad splátok.

V súvislosti s aktuálnou situáciou platia nové jednotné pravidlá pre odklad splátok úverov. V prípade, ak sa vaša finančná situácia v dôsledku pandémie zhoršila, môžete požiadať o odklad splátok na vašom spotrebnom úvere alebo hypotekárnom úvere na 1 až 9 mesiacov, a to bez poplatku. Pripravili sme pre vás viacero možností, ako o odklad splátok požiadať, tak aby to bolo pre vás čo najkomfortnejšie a najbezpečnejšie - plne elektronicky.

Všetky možnosti, spolu s legislatívnymi pravidlami pre schválenie odkladu, nájdete v nasledujúcom dokumente.

Odklad splátok v dôsledku pandémie Covid-19 nebude mať negatívny vplyv na dostupnosť prípadných ďalších úverov v budúcnosti. Napriek tomu vám odporúčame, aby ste odklad splátok zodpovedne zvážili a využili ho iba v prípade, ak si to vaša finančná situácia skutočne vyžaduje. Nárok na požiadanie o odklad splátok v zmysle „lex corona“ máte kedykoľvek počas trvania pandémie, nie je preto potrebné ponáhľať sa so žiadosťou. Odklad splátok totiž neznamená odpustenie splátok a v súlade s legislatívou sa zostatok úveru úročí aj počas obdobia odkladu. Náklady na váš úver tak budú o niečo vyššie, nakoľko dochádza k už spomínanému úročeniu.

 

Žiadosť o odklad odporúčame zvážiť najmä v prípadoch, ak:

 • z dôvodu pandémie ste stratili príjem na dlhšie obdobie
 • pracujete, resp. pracovali ste v zahraničí a v dôsledku pandémie ste prišli o príjem, resp. prácu
 • poberáte dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška nepostačuje na pokrytie nákladov spojených so úhradou splátok
 • nemáte vytvorenú finančnú rezervu vo výške aspoň trojmesačného príjmu

S účinnosťou od 9.4.2020 je možné požiadať o odklad splátok podľa zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v platnom znení.

 

Ako požiadať o odklad splátok:

 • Najjednoduchší spôsob je elektronicky v MOJA ČSOB. Prihlásite sa do internetbankingu MOJA ČSOB, kliknite na váš úver (hypotekárny alebo spotrebný úver) a zadajte žiadosť kliknutím na ikonu Odklad splátok, alebo
 • kontaktujte Infolinku ČSOB na čísle 0850 111 777 v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky, alebo
 • stiahnite si žiadosť a vyplňte všetky požadované údaje a zašlite e-mailom na adresu: odkladsplatok@csob.sk, následne Vás budeme kontaktovať, alebo
 • vyplnenú žiadosť zašlite poštou na adresu: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, následne Vás budeme kontaktovať, alebo
 • odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB (aktuálne otváracie hodiny pobočiek).

Dokumenty

 Žiadosť o odklad splátok úverov

Ako požiadať o predčasné ukončenie odkladu splátok

Dlžník môže kedykoľvek požiadať počas odkladu splátok o predčasné ukončenie odkladu nasledovným spôsobom:

 • emailom po vypísaní žiadosti o predčasné ukončenie odkladu splátok a jej zaslanie na adresu odkladsplatok@csob.sk
 • telefonicky na čísle 0850 111 777
 • poštou/listová zásielka - po vypísaní žiadosti o predčasné ukončenie odkladu splátok a jej zaslanie na adresu:
  ČSOB Banka, a.s.,
  Žižkova 11,
  811 02 Bratislava
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke

V prípade doručenia žiadosti o ukončenie odkladu splátok aspoň 10 kalendárnych dní pred dátumom splátky v danom mesiaci bude riadne splácanie nastavené k dátumu splátky úveru v mesiaci nasledujúcom po najbližšej splátke. Inak sa nastavenie riadneho splácania môže posunúť o ďalší mesiac.

Príklad 1: Splátka úveru 15.5.2020, žiadosť o ukončenie odkladu doručená do Banky do 5.5.2020, riadna splátka splatná od 15.6.2020.
Príklad 2: Splátka úveru 15.5.2020, žiadosť o ukončenie odkladu doručená do Banky po 5.5.2020, riadna splátka splatná od 15.7.2020.

Ak ste žiadali o predĺženie splatnosti úveru o dobu odkladu, tak predĺženie bude zodpovedať skutočne využitej dobe odkladu.
K ukončeniu odkladu splátok a výške mesačnej splátky Vám bude zaslané oznámenie.

 Žiadosť o predčasné ukončenie

Odklad splátok úverov zo Stavebnej sporiteľne

Odklad splátok sa týka úverov v zmysle zákona o úveroch na bývanie ako aj úverov v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Zákon sa nevzťahuje na úvery v programe OBNOVA.

Postup žiadosti o odklad splátok:

 1. Stiahnite si Žiadosť o odklad splátok úverov zo stavebnej sporiteľne a vyplňte všetky požadované údaje
 2. Vyplnenú žiadosť o odklad splátok zašlite:
  1. e-mailom na adresu: vymahanieSP@csob.sk, alebo
  2. kontaktujte Infolinku ČSOB SP na čísle 0800 111 303 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky (mimo uvedených hodín prosím použite e-mailovú komunikáciu spomenutú vyššie) alebo
  3. poštou na adresu: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, alebo
  4. odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB alebo ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s., pričom jej aktuálne otváracie hodiny si prosím overte na Infolinke ČSOB SP na telefónnom čísle 0800 111 303

Odporúčame Vám pre doručenie využiť možnosť zaslať žiadosť o odklad splátok e-mailom na adresu vymahanieSP@csob.sk, prípadne telefonicky kontaktovať našu Infolinku.

Dokumenty

 Žiadosť o odklad splátok úverov zo stavebnej sporiteľne

 Žiadosť o zrušenie odkladu splátok

 Bližšie informácie k odkladu splátok úverov zo stavebnej sporiteľne

Potrebujete vedieť viac?

Pozrite si Najčastejšie otázky a odpovede k odkladu splátok úverov.

Pobočky ČSOB

V nadväznosti na ďalšiu fázu uvoľnenia opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR si vás dovoľujeme informovať, že pobočky ČSOB sú od 23.5.2020 otvorené v štandardných otváracích hodinách už aj v obchodných centrách na celom Slovensku. Od 20.5.2020 zároveň zostáva v platnosti, že počas nedele sú všetky pobočky ČSOB zatvorené.

Dôležité upozornenie

V súvislosti s nevyhnutnou prevenciou vás žiadame, aby ste do priestorov pobočiek ČSOB vstupovali jednotlivo a chránili seba aj ostatných použitím rúška. Pri vstupe do pobočky použite zároveň dezinfekciu na ruky, prípadne jednorazové rukavice. Rovnako vás prosíme o dodržanie osobnej vzdialenosti min. 2 metre a rešpektovanie pokynov personálu pobočky z dôvodu nevyhnutnej regulácie počtu klientov v priestore.

 

Odklad splátok úverov

 

Poistenie

Cestovné poistenie v čase koronavírusu

Finančné trhy v čase koronavírusu

Situácia okolo koronavírusu má vplyv na súčasné trhové podmienky. Pomôcť môže práve pravidelné investovanie.

Koronavírus a jeho dopad na finančné trhy

Ako sa chrániť pred koronavírusom?

Bezkontaktné platby až do výšky 50 €

Limit bezkontaktnej transakcie cez platobný terminál bol navýšený z doterajších 20 € na 50 €.

Úprava limitu bezhotovostných platieb je reakciou ČSOB na súčasnú situáciu, ktorá si vyžaduje zvýšené hygienické opatrenia, najmä na miestach s väčšou koncentráciou ľudí. Vďaka bezkontaktnej platbe platíte bezpečne a šetríte nielen čas, ale aj zdravie.

Zároveň platí, že ak klient za sebou zadá viacero bezkontaktných platieb, po naakumulovaní sumy 150 EUR môže platobný terminál klienta vyzvať na zadanie PIN kódu, bez ohľadu na výšku platby.

Kalkulačka splátok úveru po odklade

Kalkulačka slúži na orientačný výpočet výšky splátok Vášho úveru po odklade splátok. Má informatívny charakter a kompletné informácie získate po posúdení žiadosti ČSOB bankou.


EUR


EUR


%
Prepočítaj