Sponzorské aktivity

Šport a zdravý životný štýl

Pri výbere projektov vychádzame zo sponzoringovej stratégie, ktorá podporuje víziu zodpovedného podnikania, pomáha napĺňať naše podnikateľské zámery a približuje nás k našim klientom a spoločnosti ako takej.

ČSOB Bratislava Marathon

ČSOB je už od roku 2008 generálnym partnerom ČSOB Bratislava Marathonu a prináša priaznivcom behu a bežeckých disciplín najväčšie amatérske športové podujatie na Slovensku.

Každoročnou súčasťou športom nabitého víkendu je aj charitatívny rozmer. V roku 2022 sme podporili Nadáciu Adeli a umožnili tak deťom vo veku od 6 mesiacov rehabilitovať, aby sa aj napriek ťažkej diagnóze dokázali postaviť na vlastné nohy. Zároveň sme vďaka účasti bežcov na štarte podporili humanitárnu organizáciu Človek v ohrození, pomáhajúcu priamo na hraniciach s našim východným susedom a na Ukrajine.

Kontakt

Ak nám chcete ponúknuť spoluprácu na zaujímavom projekte alebo aktivite, kontaktujte nás na adrese:

Simona Šípová

E-mail: ssipova@csob.sk

Adresa:

ČSOB, a.s.
Žižkova 11
811 02  Bratislava