Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Sponzorské aktivity

Sponzorské aktivity

  • Šport a zdravý životný štýl
  • Kontakt

Pri výbere projektov vychádzame zo sponzoringovej stratégie, ktorá podporuje víziu zodpovedného podnikania, pomáha napĺňať naše podnikateľské zámery a približuje nás k našim klientom a spoločnosti ako takej. Našou kľúčovou oblasťou podpory je šport a zdravý životný štýl, a preto sme už niekoľko rokov generálnym reklamným partnerom najväčšieho športového podujatia pre širokú verejnosť ČSOB Bratislava Marathon.

ČSOB Bratislava Marathon

ČSOB je už od roku 2008 generálnym partnerom ČSOB Bratislava Marathonu a prináša priaznivcom behu a bežeckých disciplín, ako aj ostatnej verejnosti, najväčšie amatérske športové podujatie na Slovensku. ČSOB poskytuje každoročne, v rámci tohto podujatia ako súčasť projektu Vyrovnaná šanca, deťom z detských domovov možnosť aktívne sa zúčastniť tohto podujatia tak, že za nich uhrádza štartovacie poplatky a náklady na dopravu. Klienti ČSOB Finančnej skupiny si môžu uplatniť zľavu zo štartovného vo výške 30 %. Prečítajte si detailné informácie, ako sa registrovať so zľavou.

Ak nám chcete ponúknuť spoluprácu na zaujímavom projekte alebo aktivite, kontaktujte nás na adrese:

Elena Bročková

E-mail: sponzoring@csob.sk
Adresa: ČSOB, a.s.
  Michalská 18
  815 63 Bratislava