PODCAST Na drobné: Akí sú Slováci investori a prečo väčšina drží svoje úspory na účte?

Vitajte v podcaste Na drobné. S hosťami Katrin Lengyelovej detailne rozoberieme všetko podstatné z finančného sveta okolo vás.

 

História Slovenska ovplyvnila postoj a správanie sa jeho obyvateľov aj v oblasti investovania. Ako pristupujeme k zhodnocovaniu svojich úspor a prečo vnímame výpredaje v obchodoch oproti tým na investičných trhoch úplne rozdielne? Je inflácia príležitosťou alebo ohrozením investície? Zorientujte sa aj na príkladoch z minulosti v dynamickom svete investovania s Katrin Lengyelovou a riaditeľkou správcovskej spoločnosti KBC AM na Slovensku, Danou Škublovou. Spoločne zbilancujú ako sa darilo finančným trhom v predchádzajúcich rokoch a načrtnú aj možný vývoj v najbližšej budúcnosti.

 
 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach ČSOB alebo na www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku, je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.ČSOB podcasty nájdete aj na