Ďalší príjem pre váš biznis máte vo svojich rukách

Limitovaná ponuka na zhodnotenie voľných financií pre podnikateľov. Do 15.7.2024 využite možnosť rozdeliť finančné prostriedky do dvoch termínovaných vkladov na 3 a 6 mesiacov s úrokom 4 % a 2 % ročne.

Dohodnúť stretnutie

Výhody Kombi ponuky

Atraktívna úroková sadzba na termínovanom vklade

Termínované vklady chránené Fondom ochrany vkladov

Výška úroku zostáva rovnaká počas celej viazanosti vkladu 

Garancia zhodnotenia na termínovaných vkladoch 

Zhodnoťte vaše prostriedky s úrokom 4 % + 2 % ročne 

S Kombi ponukou si zriadite súčasne 2 termínované vklady s rôznou dobou viazanosti a zvýhodnenou úrokovou sadzbou. 

Polovicu prostriedkov budete zhodnocovať na 3-mesačnom termínovanom vklade s úrokom 4 % ročne.

Druhú polovicu budete zhodnocovať na 6-mesačnom termínovanom vklade s úrokom 2 % ročne.

Kombinácia pre vyšší výnos

Termínovaný vklad 1

  • 3-mesačná viazanosť
  • Výška úrokovej sadzby počas celej doby sporenia je 4 % ročne
  • Účet termínovaného vkladu je v mene EUR
  • Minimálna výška vkladu je 5 000 EUR

Termínovaný vklad 2

  • 6-mesačná viazanosť
  • Výška úrokovej sadzby počas celej doby sporenia je 2 % ročne
  • Účet termínovaného vkladu je v mene EUR
  • Minimálna výška vkladu je 5 000 EUR

Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB pre bezplatné zriadenie Kombi ponuky na počkanie.

 

Kontaktný formulár* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.

Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu majú právnické osoby s obratom do 1,5 milióna EUR ročne. Nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu vzniká majiteľovi účtu ČSOB Termínovaný vklad s 3-mesačnou viazanosťou (ďalej len „ČSOB TV 3M“), ktorý si v termíne od 15. 4. 2024 a súčasne počas platnosti tejto ponuky zriadi ďalší ČSOB Termínovaný vklad so 6-mesačnou viazanosťou (ďalej len „ČSOB TV 6M“), a zároveň vloží na tento ČSOB TV 6M prostriedky v rovnakej výške ako na už zriadenom ČSOB TV 3M (minimálne však vo výške 5 000 EUR). Pre zvýhodnené úročenie na oboch ČSOB TV sa vyžaduje splnenie podmienok vo vzájomnom vzťahu medzi ČSOB TV 6M a ČSOB TV 3M. Majiteľ Účtu, ktorý splní uvedené podmienky zvýhodneného úročenia, bude mať nárok na úročenie vkladu na ČSOB TV 3M zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo výške 4 % p.a. za prvé obdobie viazanosti vkladu, a to ku dňu založenia vkladu. A zároveň bude mať nárok na úročenie vkladu na ČSOB TV 6M zvýhodnenou úrokovou sadzbou vo výške 2 % p.a. za obdobie viazanosti vkladu, a to ku dňu založenia vkladu. Úročenie zvýhodnenou úrokovou sadzbou platí zároveň za predpokladu, že majiteľ Účtov nezrealizuje predčasný výber z ČSOB TV 3M alebo ČSOB TV 6M mimo dispozičnej lehoty. V prípade nedodržania alebo porušenia uvedených podmienok zvýhodneného úročenia bude úroková sadzba ČSOB TV 3M a ČSOB TV 6M v zmysle aktuálnej vývesky úrokových sadzieb a to odo dňa kedy Banka zistí porušenie uvedených podmienok zvýhodneného úročenia majiteľom Účtu. Banka má súčasne právo pri predčasnom výbere z ČSOB TV 6M a ČSOB TV 3M uplatniť sankciu vo výške 4% z vyberanej sumy. Zmluvu na ČSOB TV 3M a ČSOB TV 6M je možné uzatvoriť aj samostatne, v zmysle aktuálnej vývesky úrokových sadzieb pre ČSOB TV 3M a ČSOB TV 6M.