Odporučte naše podnikateľské produkty

  • Platí pre podnikateľov s podnikateľským účtom v ČSOB
  • Bezplatná a jednoduchá registrácia
  • Zasielanie odporučení online cez webformulár
Chcem sa zaregistrovať

Podmienky pre zapojenie sa do akcie

 
Kto môže byť Odporúčateľ
  • existujúci klient ČSOB s podnikateľským EUR účtom
  • vyplní a odošle kontaktný formulár pre Odporúčateľov vrátane informácie o svojom e-maile a o čísle svojho podnikateľského účtu (na daný účet bude poukazovaná odmena)
  • po kontrole e-mailu a podnikateľského účtu obdrží od ČSOB potvrdenie o úspešnej registrácii Odporúčateľa
  • splní všetky podmienky v zmysle podmienok Akcie
Kto môže byť Odporučený
  • právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ s obchodným obratom do 1,5 mil. EUR, ktorá v čase odoslania kontaktného formuláru pre Odporučeného nemá v ČSOB vedený podnikateľský účet
  • vyplní a odošle kontaktný formulár pre Odporučených vrátane registračného čísla Odporúčateľa

Podmienky akcie a kontakt

Detailné podmienky akcie nájdete na linku nižšie:

Podmienky akcie Odporučte podnikateľské produkty ČSOB

V prípade otázok k akcii Odporučte podnikateľské produkty ČSOB píšte na:

spolupraca@csob.sk

Podnikateľské produkty

 

Podnikateľský účet

Balíky služieb podľa potrieb daného podnikateľa alebo základný podnikateľský účet
odmena 50 EUR

Viac o účtoch

Platobný terminál

Stacionárne alebo prenosné platobné terminály s výhodnými a transparetnými cenami
odmena 80 EUR

Viac o platobných termináloch

Platobná brána WebPay

Výhodné a transparentné podmienky platobnej brány GP WebPay pre lepší biznis
odmena 80 EUR

Viac o platobnej bráne

Podnikateľský úver

Riešenie financovania investičných alebo prevádzkových potrieb
0,8% z výšky úveru

Viac o úveroch

 

Postup registrácie Odporúčateľa a zaslanie odporučenia / tipu

 
Vypíšete a odošlete registračný formulár pre Odporúčateľa vrátane e-mailu a čísla podnikateľského účtu v ČSOB.
 
Po kontrole zadaných údajov Vám pošleme potvrdzujúci e-mail o registrácii Odporúčateľa na registrovaný e-mail spolu s registračným číslom. Od daného momentu môžete odporúčať a získavať tak odmenu za odporučené produkty.
 
Odporučený na základe odporučenia Odporúčateľa vyplní a odošle kontaktný formulár pre Odporučeného na webstránke ČSOB. Odporučený dostane na svoj e-mail uvedený vo formulári informáciu o zaevidovaní odporučenia
 
Pracovník ČSOB kontaktuje Odporučeného ohľadne podnikateľského produktu.
 
Po zriadení daného podnikateľského produktu je Odporúčateľovi vyplatená odmena v zmysle podmienok.

 

 

Registračný formulár Odporúčateľa

Formulár pri spracovaní registrácie využíva nástroje tretích strán. Pre správne spracovanie registrácie preto potrebujeme Váš súhlas s použitím cookies na personalizáciu obsahu a reklám a odporúčame nepoužívať na prezeranie webu inkognito mód.Všetky polia formulára sú povinné

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.