Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Porovnanie účtov

  • vyberte si účet pre vás osobne

  • účet Pohoda zriadený online získate na 6 mesiacov bez poplatku

  • účet Extra Pohoda vás navyše poistí

Účet Pohoda Účet Extra Pohoda Študentský účet FUN

0 € / 3 € / 6 €
mesačne
VISA Classic
alebo Debit MasterCard
1x
výber z bankomatov inej banky
Image karta za poplatok
x
x

0 € / 6 € / 12 €
mesačne
VISA Classic, Debit MasterCard,
alebo Debit MasterCard Gold
neobmedzené výbery
z bankomatov inej banky
Image karta bez poplatku
Cestovné poistenie bez poplatku
Úrazové poistenie

0 € / 3 €
mesačne
VISA Classic
Študent
výbery hotovosti z bankomatov
inej banky za poplatok
Image karta za poplatok
x
x