Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Payment services directive 2

Payment services directive 2

Payment services directive 2 (PSD2) je európska smernica o platobných službách. ČSOB v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu sprístupňuje od 13.1.2018 aplikačné rozhrania pre prístup k platobným dátam klienta a k zadaní platby. V praxi to znamená, že do dvojstranného vzťahu medzi bankou a klientom môže vstúpiť tretia strana v úlohe sprostredkovateľa platobných služieb. Ak teda klienti tretej strane povolia prístup k ich bankovým informáciám, budú môcť realizovať základné bankové operácie vo svojich bankách či získavať informácie o stave a pohyboch na účtoch prostredníctvom aplikácie a služieb tretej strany. Na to, aby tretie strany mohli vykonávať takéto služby, budú musieť mať oprávnenie od regulátora - NBS.

V prípade záujmu stať sa treťou stranou je preto nevyhnutné získať najskôr licenciu od Národnej banky Slovenska (NBS) a tiež kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý preukáže vašu identitu voči registru NBS.

Následne vyplňte registračný formulár v PDF a podpísaný certifikátom podľa podmienok v implementačnej príručke (kapitola 1.1) ho spolu s ďalšími potrebnými dokumentami pošlite na psd2tpp@csob.sk. Naši zamestnanci Vás budú kontaktovať ohľadom ďalších informácií k zriadeniu požadovaných služieb.