ČSOB API

Základné informácie

ČSOB v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu sprístupnila aplikačné rozhrania pre prístup k platobným dátam klienta a k zadaniu platby.

V praxi to znamená, že do dvojstranného vzťahu medzi bankou a klientom môže vstúpiť tzv. tretia strana alebo Third Party Providers (TPP) v úlohe sprostredkovateľa platobných služieb.

Prístup k účtu klienta však získa iba licencovaný sprostredkovateľ platobných služieb až po udelení súhlasu klientom.

Ak teda klienti povolia tretej strane prístup k ich bankovým informáciám, budú môcť realizovať základné bankové operácie vo svojich bankách či získavať informácie o stave a pohyboch na účtoch prostredníctvom aplikácií a služieb tretej strany.

Príklad: Ak máte ako klient bežné účty vo viacerých bankách, môžete vidieť zostatky na všetkých účtoch v aplikácií „tretej strany“ alebo pri nákupoch si môžete zvoliť platbu zo svojho účtu v banke v aplikácii tretej strany.

Služby, ktoré ČSOB API poskytuje:

Platobné iniciačné služby - (PIS) - Payment Initiation Service

Tretia strana so súhlasom klienta realizuje platbu (internetová alebo z vášho elektronického bankovníctva). Pokiaľ si zvolíte takúto formu platby umožní Vám cez svoju službu vyvolať online platbu z vášho účtu.

Služba informovania o platobnom účte - (AIS) - Account Information Service

Tretia strana umožní cez svoju aplikáciu spracovanie základných informácii o účte a transakciách zákazníka na účte v banke napr. v prehľadnej forme zobrazí zostatky/prehľady o jednotlivých účtoch, ktoré má klient v rôznych bankách.

Služba potvrdenia disponibilného zostatku - (CPIIS) - Card-based Payment Instrument Issuer Service

Tretia strana získa iba informáciu o dostatočnom zostatku na účte klienta, bez rezervácie finančných prostriedkov.

Na to, aby tretie strany (TPP) mohli vykonávať takéto služby, musia:

  • mať oprávnenie od regulátora - NBS na poskytovanie vybranej platobnej služby;
  • splniť podmienky na poskytovanie služieb podľa regulácie o platobných službách (PSD2);
  • spĺňať podmienky týkajúce sa ochrany a použitia dát klienta a klienta informovať o tom, ako tieto dáta použije;
  • pristupovať na účet klienta v banke až na základe súhlasu klienta.

V prípade záujmu stať sa treťou stranou je preto nevyhnutné získať najskôr licenciu od Národnej banky Slovenska (NBS) a tiež kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý preukáže identitu TPP voči registru NBS.

Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na api@csob.sk.

Obchodné podmienky ČSOB API (PSD2)

Obchodné podmienky ČSOB API (PSD2) - EN

Pre vývojárov

Pre vývojárov tretích strán sme pripravili Developer portal, kde nájdete všetko potrebné pre prácu s ČSOB API.

Vašu spoločnosť tiež môžete registrovať pre vývoj a následné spustenie aplikácie do produkcie.

V portáli nájdete technickú dokumentáciu, dokumentáciu k autorizácii API volaní a možnosť vyskúšať si API s testovacími dátami.

Vstup do zóny je možný pre autorizované tretie strany, ktoré prešli automatickým registračným procesom v banke.

DEVELOPER PORTAL

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám