PZP prípojných vozidiel a prívesného vozíka

 • Prepočítajte si poistenie pre prívesný vozík alebo príves online v našej kalkulačke
 • Zľava na PZP pre prívesný vozík a príves, ak klient má existujúce PZP v ČSOB

Vypočítať cenu PZP

 

3 dôvody, prečo si zvoliť naše PZP k prívesu

Jednoduché a rýchle zriadenie online

Vysoké limity poistného plnenia

Rýchla likvidácia poistnej udalosti

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie alebo skrátene PZP pokrýva škody na majetku a na zdraví tretím osobám t. j. škody, ktoré vašim vozidlom spôsobíte niekomu inému. Bez platného zákonného poistenia nie je povolené prevádzkovať na cestách prívesný vozík alebo obytný príves.

Zákonné poistenie je platné na území Slovenska a v krajinách podľa Zelenej karty (aktuálne v bielom vyhotovení) ČSOB Poisťovne

 

Pre kategórie vozidiel prívesný vozík, obytný príves alebo iný príves jeden balík poistenia PZP:

Poistná ochrana

Základný

Rozsah poistného plnenia za škodu na zdraví
Základný6 070 000 EUR
Rozsah poistného plnenia za škodu na veci a ušlý zisk (majetku)
Základný2 000 000 EUR
Asistenčná služba
Základný
 

Váš príves si poistíte jednoducho a pohodlne online

Vypočítate cenu poistenia.

 

 

Vyplníte vaše osobné údaje a údaje o vozidle.

 

 

Uhradíte platbu za poistné online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty vám doručíme e-mailom.

 

 

 

Overenie PZP

Chcete si overiť platnosť zákonného poistenia prípojných vozidiel a prívesného vozíka? Poistenie si môžete rýchlo a jednoducho skontrolovať v Hľadaní poisťovateľa podľa EČV.
Na overenie PZP vám postačí ŠPZ.

 

 

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa vám škoda - ako ďalej?

Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo na Infolinke 0850 311 312

Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie. Nezabudnite vypísať údaje v Správe o nehode. Vinník a poškodený ju spoločne spisujú pri vzniku poistnej udalosti.


 

Príbehy našich klientov

 
 

Prečítajte si blogy

Viac článkov
 
 

Často kladené otázky

Poistné podmienky k PZP a doplnkovým pripoisteniam nájdete v časti Dôležité dokumenty.

Pre zriadenie PZP u nás je potrebné, aby ste vypovedali zmluvu u vášho poskytovateľa poistenia. Výpoveď PZP môžete podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Vyplňte formulár pre výpoveď poistenia a odovzdajte ho vašej poisťovni jedným z nasledovných spôsobov:

 • zaslaním na adresu vašej poisťovne,
 • odovzdaním osobne v pobočke. Nezabudnite si vyžiadať potvrdenie o prevzatí formulára.

Poistenie zrušíte vypovedaním zmluvy. Výpoveď poistnej zmluvy (ďalej PZ) môžete podať najneskôr 6 týždňov pred výročím uzatvorenia PZ, tzn. pred automatickým ročným zúčtovaním.

Výpoveď PZP, resp. podpísanú žiadosť o zrušenie PZP môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • v písomnej forme, spolu s fotokópiou dokladu totožnosti na adresu: ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 81102 Bratislava,
 • elektronicky zaslaním scanu alebo fotografie podpísanej výpovede a dokladu totožnosti na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk. V prípade elektronického doručenia je potrebné priamo v žiadosti o výpoveď Poistnej zmluvy uviesť aj aktuálne kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo.

Viac informácii vám ochotne poskytneme na čísle 0850 111 303.

Poistenie motorového vozidla so zahraničnou evidenčnou značkou neumožňujeme.

Áno, môžete. Registrácia vozidla nie je podmienkou uzatvorenia Povinného zmluvného poistenia.

Platnosť poistenia na jednotlivých územiach nájdete na zelenej karte. V prípade pripoistenia skiel vozidla je platnosť uvedená rovnako na zelenej karte. Pripoistenie stretu vozidla so zverou, živelnej udalosti a krádeže vozidla má územnú platnosť len v rámci Slovenskej republiky.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu, na základe čoho jej vzniká povinnosť platiť poistné. Poistený je osoba, na ktorej majetok, zdravie alebo na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.

Dátum výroby motorového vozidla nájdete v položke B v technickom preukaze.

Variabilný symbol je zároveň číslom vašej poistnej zmluvy. Splátku poistného uhradíte jednoducho elektronicky platobnou kartou alebo cez kód na https://www.csob.sk/online-platba-poistneho.

Údaje môžete zmeniť u svojho sprostredkovateľa/obchodného zástupcu alebo prostredníctvom Infolinky Poisťovne na čísle 0850 111 303 alebo e-mailovej adrese poistovna@csob.sk.

Karta vám slúži ako jediný doklad o poistení zodpovednosti PZP, ktorým ste povinný preukázať sa pri kontrole a evidencii vozidla. Je akceptovaná na Slovensku, ako aj v zahraničí (nahrádza pôvodnú kartu v zelenej farbe). Prosím skontrolujte si správnosť údajov o vozidle. V prípade ak zistíte, že údaje nie sú správne, kontaktujte Infolinku Poisťovne na čísle 0850 111 303 alebo e-mailovej adrese poistovna@csob.sk. Údaje o vozidle overujeme v registri Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Dočasnú kartu vám doručíme ihneď.

Skutočnú kartu vám doručíme až po zaplatení poistného a doložení všetkých potrebných podkladov. Obdržíte ju poštou do 30 dní. Ak máte zriadenú elektronickú korešpondenciu, doručíme vám ju priamo na vašu emailovú adresu.

V prípade , že ste vaše vozidlo predali, resp. ho prepísali na nového majiteľa, o zrušenie môžete požiadať nasledovne:

 • elektronicky na e-mailovú adresu poistovna@csob.sk.
  Potrebné dokumenty: scanu technického preukazu, kde je zmena uvedená spolu; scan podpísanej žiadosť o zrušenie (musí obsahovať dátum a váš podpis), scan dokladu totožnosti.
 • Písomne na adresu ČSOB Poisťovňa, a.s. , Žižkova 11, 811 02 Bratislava
  Potrebné dokumenty: Kópia technického preukazu, podpísaná žiadosť o zrušenie, kópia dokladu totožnosti.

 


 

 

 

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka

 
 

Máte záujem o Havarijné poistenie?

Vyberte si z ponuky balíkov a pripoistení a poistite sa jednoducho online.

Zriadiť online

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Poisťovne.

Zavoláme vám
  alebo zavolajte 0850 111 303

Osobná konzultácia

Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek.
Prednostne vás obslúžime.

Naplánovať si stretnutie