PZP prípojných vozidiel a prívesného vozíka

  • Prepočítajte si poistenie pre prívesný vozík alebo príves online v našej kalkulačke
  • Zľava na PZP pre prívesný vozík a príves, ak klient má existujúce PZP v ČSOB
Vypočítať cenu PZP
 

3 dôvody, prečo si zvoliť naše PZP k prívesu

Jednoduché a rýchle zriadenie online

Vysoké limity poistného plnenia

Rýchla likvidácia poistnej udalosti

Poistite sa jednoducho a pohodlne online

Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie alebo skrátene PZP pokrýva škody na majetku a na zdraví tretím osobám t. j. škody, ktoré vašim vozidlom spôsobíte niekomu inému. Bez platného zákonného poistenia nie je povolené prevádzkovať na cestách prívesný vozík alebo obytný príves.

Zákonné poistenie je platné na území Slovenska a v krajinách podľa Zelenej karty (aktuálne v bielom vyhotovení) ČSOB Poisťovne


Pre kategórie vozidiel prívesný vozík, obytný príves alebo iný príves jeden balík poistenia PZP:

Základný
212,42 EUR
Ročne
  • 6 070 000 EUR za škodu na zdraví
  • 2 000 000 EUR za škodu na veci a ušlý zisk (majetku)
  • Asistenčné služby: Štandard


Overenie PZP

Chcete si overiť platnosť zákonného poistenia prípojných vozidiel a prívesného vozíka?
Poistenie si môžete rýchlo a jednoducho skontrolovať v Hľadaní poisťovateľa podľa EČV.
Na overenie PZP vám postačí ŠPZ.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa vám škoda - ako ďalej?

Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo na Infolinke 0850 311 312

Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie. Nezabudnite vypísať údaje v Správe o nehode. Vinník a poškodený ju spoločne spisujú pri vzniku poistnej udalosti.