Refinancovanie stavebných úverov

 • spojenie viacerých úverov do jedného

 • do 25 000 € bez zabezpečenia

Spojenie viacerých úverov do jedného

 • spojenie viacerých úverov do jedného s nižšou splátkou,
 • bez zabezpečenia do výšky 25 000 €,
 • jedinou podmienkou je mať aspoň jeden úver splácaný viac ako 6 mesiacov.

Ako získať úver

Predpokladom pre získanie úveru je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení – avšak bez sporenia alebo počiatočného vkladu.

 

Úver bez založenia nehnuteľnosti v prípade refinancovania existujúceho úveru

Poskytnutý úver je vo výške 25 000 € bez potreby predchádzajúceho sporenia. Tento úver je bez založenia nehnuteľnosti a bez poistenia úveru. Celkové trvanie úveru je 239 mesiacov. Toto trvanie je rozdelené na fázu medziúveru, ktorej doba trvania je 118 mesiacov a na fázu stavebného úveru, ktorej doba trvania je 121 mesiacov. Počas doby medziúveru je mesačná splátka 159,32 € pri poskytnutej úrokovej sadzbe 4,99 % p.a. Vo fáze stavebného úveru sa zmení mesačná splátka na 197,54 € pri úrokovej sadzbe 5,0 % p.a. Klient za celú dobu trvania úveru zaplatí celkovo 42 717,20 €, RPMN vo fáze medziúveru je 5,42 % a vo fáze stavebného úveru je RPMN 5,06 % . Do celkovej sumy, ktorú klient zaplatí je započítaná výška úveru, celkové úrokové náklady a poplatky. Poplatky zahŕňajú poplatok za spracovanie a schválenie úveru, poplatok za uzatvorenie zmluvy stavebného sporenia a poplatky za správu účtu k zmluve o stavebnom sporení, ktoré predstavujú 475 €.

Výpočet je informatívny. Záväznú ponuku s garantovanou výškou úrokovej sadzby získate na pobočkách ČSOB Stavebnej sporiteľne.

Vklady na účet

Bezhotovostné tuzemské platby

Jednorazovo prevodným príkazom alebo trvalým príkazom pre pravidelné poukazovanie vkladov.

 • číslo účtu príjemcu – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad realizovaný v tvare BBAN je zhodné s číslom zmluvy o stavebnom sporení, resp. je uvedené v zmluve o medziúvere a stavebnom úvere, číslo účtu v tvare IBAN je uvedené vo výpise z účtu,
 • kód banky – 8170; BIC kód je KBSPSKBX,
 • variabilný symbol (referencia platiteľa) – číslo zmluvy stavebného sporenia.

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po spracovaní prevodného príkazu v banke.


Bezhotovostné cezhraničné platby

V prospech účtov k zmluvám o stavebnom sporení je možné poukazovať platby len v mene EUR, pričom pre prípad tohto prevodu sú povinné údaje o príjemcovi aj o odosielateľovi.

Príjemca

 • číslo účtu príjemcu (stavebný sporiteľ ČSOB SP) v tvare IBAN,
 • názov účtu príjemcu (meno a priezvisko alebo názov stavebného sporiteľa),
 • BIC – swiftový kód banky: KBSPSKBX,
 • názov a adresa Stavebnej sporiteľne,
 • rodné číslo stavebného sporiteľa je možné uviesť v poli Remittance information.

Odosielateľ

 • účet odosielateľa, z ktorého je platba poukázaná v tvare IBAN,
 • názov tohto účtu,
 • BIC banky odosielateľa.

Službou SEPA Direct Debit (SEPA inkasom)

Platiteľ SEPA inkasa musí mať:

 • uzatvorenú osobitnú zmluvu (mandát) s ČSOB stavebnou sporiteľňou, a.s.,
 • zriadený Súhlas so SEPA inkasom alebo Povolenie na otvorenie účtu voči SEPA inkasám Core vo svojej banke podľa to ho, aký typ ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu má zvolený.

Hotovostné vklady

Vklad v hotovosti v prospech účtu k zmluve o stavebnom sporení je možné realizovať prostredníctvom pobočiek ČSOB banky, a. s. Žiadne obchodné miesto ani žiadny finančný sprostredkovateľ ČSOB Stavebnej sporiteľne, a. s. neprijíma vklady v hotovosti.

 • číslo účtu (len pre vklady v hotovosti) – 4000009484, ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • variabilný symbol – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad preúčtovaný.
 • špecifický symbol – rodné číslo stavebného sporiteľa.

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po vložení prostriedkov na pobočke ČSOB.


Výplaty z účtov

Bezhotovostný prevod

Bezhotovostne je možné výplatu z účtu zaslať:

 • tuzemskou platbou na účet v ČSOB alebo iných peňažných ústavoch,
 • cezhraničnou platbou s údajmi potrebnými pre realizovanie prevodu,
 • urgentnou platbou v rámci eurozóny.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám