Rizikové životné poistenie Life Plus

 • výber zo širokej škály pripoistení,

 • pre všetkých od 14 do 65 rokov,

 • možnosť získať viacero zliav a bonusov.

od 10€ mesačneTelefonická konzultácia

O poistení

 • životné poistenie s výberom zo širokej škály poistného krytia,
 • zľava vo výške 5 % pri ročnej frekvencii platenia,
 • možnosť poistenia úveru,
 • flexibilita v zmenách výšky poistných súm,
 • dvojnásobné plnenie:
  • pri dopravnej nehode,
  • pri hospitalizácii na JIS alebo ARO,
 • zabezpečenie blízkych v prípade nečakaných životných situácií.

Poistné krytie

 • smrť,
 • smrť spôsobená úrazom,
 • smrť alebo invalidita s klesajúcou poistnou sumou,
 • invalidita poisteného od 40 % alebo od 70 %,
 • oslobodenie od platenia poistenia v prípade invalidity poisteného,
 • vážne choroby v počte 10 alebo 22,
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 500 %,
 • denné odškodné liečenia úrazu už od 13. dňa spätne za každý deň,
 • úraz so zrýchleným plnením,
 • následky teroristického činu,
 • hospitalizácia,
 • dlhodobá pracovná neschopnosť,
 • Medifón a Mediservis.

Najčastejšie otázky

Medifón

Pripoistenie Medifón je asistenčná služba, ktorá zabezpečí 24 hodín denne informácie:

 • praktického lekára na telefóne,
 • o pohotovostných službách a lekárňach, liekoch, zdravotníckych zariadeniach a iné medicínske informácie.
 • o rehabilitačných zariadeniach na území SR,
 • súvisiace s priznaním invalidity,
 • informačno-právne poradenstvo.

Medifón je Vám k dispozícií na obdobie prvých 5 rokov od uzatvorenia pripoistenia za 0,18 € mesačne.

Tip pre Vás: Medifón získate ako bezplatný benefit, ak platíte poistné bankovým prevodom, a zároveň:

 • výška poistného za pripoistenia vo Vašej zmluve je minimálne 150 € ročne po uplatnení všetkých zliav.

Mediservis

S pripoistením Mediservis získate nárok na služby Medifón rozšírené aj o:

 • návštevu praktického lekára v domácnosti,
 • domácu zdravotnú starostlivosť – osobná návšteva zdravotnej sestry,
 • preplatenie nákladov na rehabilitáciu do 200 € a zapožičanie rehabilitačných pomôcok do 50 €
 • možnosť požiadať o vypracovanie Druhého lekárskeho názoru vybranými špecialistami z celého sveta až pri 92 diagnózach
 • dopravu do/zo zdravotníckeho zariadenia v prípade neplánovanej hospitalizácie.

Mediservis je Vám k dispozícií na obdobie prvých 5 rokov od uzatvorenia pripoistenia za 2,25 € mesačne.

Tip pre Vás: Mediservis získate ako bezplatný benefit, ak platíte poistné bankovým prevodom a zároveň máte pripoistenie:

 • vážnych chorôb 22 (VCH 22) minimálne na poistnú sumu 10 000 € – Life Plus/Vario,
 • vážnych chorôb detí (VCHD) minimálne na poistnú sumu 15 000 € – Vario Junior.

Medifón a Mediservis je Vám k dispozícií non-stop na tel. čísle: +421 2 4445 0050

Pre uplatnenie nároku je potrebné nahlásiť číslo Vašej životnej poistnej zmluvy.

Poskytovateľ služby Medifón a Mediservis: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4