Investovanie do fondov

Využite rast investičných trhov vo svoj prospech. Investovaním do podielových fondov môžete svojim financiám zabezpečiť vyšší výnos ako ponúka sporenie. Spoznajte rôzne typy fondov a vyskladajte si stabilné portfólio z investičnej ponuky ČSOB. 

Začať investovať online Investičná kalkulačka

Ako si vybrať z rôznych fondov

Kategórie podielových fondov sa od seba odlišujú vo viacerých parametroch. Oplatí sa im porozumieť pred samotným rozhodnutím investovať.

Obsahujú akcie firiem väčšinou so zameraním na región alebo odvetvie.

Vyššia kolísavosť hodnoty nesie vyššie riziko, no v porovnaní s inými fondmi majú potenciál najvyššieho zhodnotenia.

Optimálna je dlhšia doba investovania 8 a viac rokov.

Vhodné pre odvážnejších investorov, ktorí hľadajú vyššie výnosy a sú ochotní znášať väčšie riziko.

Zobraziť všetky fondy cez Prehľad fondov.

Kombinujú v rôznych pomeroch investície do akcií a dlhopisov alebo iných aktív ako hotovosť alebo vklady v bankách.

Sú široko diverzifikované. Môžu tak využívať stabilnejšie výnosy dlhopisov na vyvažovanie kolísania cien akcií.

Optimálna je dlhšia doba investovania 4 a viac rokov.

Vhodné pre opatrnejších investorov. Ponúkajú rôzne kombinácie, ktoré vyhovujú profilu investora podľa miery rizika a želaného výnosu.

Zobraziť všetky fondy cez Prehľad fondov.

Tvoria ich dve zložky. Dlhopisová zložka sa stará o požadovanú úroveň zaistenia. Akciová zložka dodáva výnos.

Majú presne stanovený dátum splatnosti. Dňom splatnosti fond zaniká a investorovi vyplatíme hodnotu investície.

Bez ohľadu na vývoj trhov investor získa pri splatnosti naspäť zainvestovanú sumu alebo jej väčšiu časť podľa vopred stanovených pravidiel.

Vhodné pre opatrnejších investorov, ktorí nechcú znášať vyššiu mieru rizika.

Zobraziť všetky fondy cez Prehľad fondov.

Investujú do dlhopisov - štátnych, komunálnych, bankových alebo korporátnych.

Zvyčajne sa vyznačujú nižšou mierou rizika ako akciové fondy, no vyššou ako fondy peňažného trhu alebo fondy krátkodobých investícií.

Optimálna je dlhšia doba investovania 3 a viac rokov.

Vhodné pre investorov, ktorí preferujú stabilnejší výnos a menej rizikové investície.

Zobraziť všetky fondy cez Prehľad fondov.

Investujú prevažne do dlhopisov s kratšou dobou splatnosti a do krátkodobých nástrojov ako štátne pokladničné poukážky či vklady v bankách.

Vyznačujú sa väčšinou nízkym rizikom a stabilnejšími výnosmi. Zmenám v úrokoch sa prispôsobia rýchlejšie a s menšími výkyvmi.

Optimálna je kratšia doba investovania 2 roky a viac. Predstavujú skôr alternatívu k sporeniu.

Vhodné pre opatrnejších investorov, ktorí preferujú vyššiu mieru istoty.

Zobraziť všetky fondy cez Prehľad fondov.

Investujú do krátkodobých nástrojov, akými sú štátne pokladničné poukážky a vklady v bankách.

V porovnaní s inými kategóriami fondov sa vyznačujú nízkou mierou rizika a teda nižším výnosom.

Optimálna je kratšia doba investovania 1 rok a viac. Predstavujú skôr alternatívu k sporeniu.

Vhodné pre opatrnejších investorov, ktorí preferujú vyššiu mieru istoty.

Zobraziť všetky fondy cez Prehľad fondov.

Doplňujúce informácie o jednotlivých kategóriách podielových fondov nájdete v našom blogu

Online ponuka fondov cez ČSOB SmartBanking

Ak uprednostňujete online riešenia, v mobilnej aplikácii si viete na pár klikov vybrať z 12 podielových fondov.

Kategórie fondov sú:

Zodpovedné fondy

ČSOB Fér Vyvážený

ČSOB Fér Rastový

PRE ZDRAVIE: We Care

PRE INOVÁCIE: We Digitize

PRE BUDÚCNOSŤ: We Shape

PRE ŽIVOT: We Live

PRE RADOSŤ: We Like

PRE VODU: Water

PRE KLÍMU: Climate change

Bežné fondy

ČSOB Vyvážený

ČSOB Rastový

ČSOB Svetový akciový

 

1. Akciové fondy

Prinášajú vyšší výnos pri vyššom riziku

 
 

2. Zmiešané fondy

Prinášajú nižší výnos pri nižšom riziku

 
 

1. Akciové fondy

Prinášajú vyšší výnos pri vyššom riziku

 

2. Zmiešané fondy

Prinášajú nižší výnos pri nižšom riziku

Kategórie fondov sú:

Zodpovedné fondy

ČSOB Fér Vyvážený

ČSOB Fér Rastový

PRE ZDRAVIE: We Care

PRE INOVÁCIE: We Digitize

PRE BUDÚCNOSŤ: We Shape

PRE ŽIVOT: We Live

PRE RADOSŤ: We Like

PRE VODU: Water

PRE KLÍMU: Climate change

Bežné fondy

ČSOB Vyvážený

ČSOB Rastový

ČSOB Svetový akciový

1.

 

2.

 

Ako sa darilo ČSOB podielovým fondom v roku 2023?

V prípade najvýkonnejšieho fondu, ktorý ponúkame v ČSOB v mene EUR, sa výnosnosť v roku 2023 pohybovala na úrovni mierne nad 40 %.

Druhé najobľúbenejšie sú zmiešané fondy, kde je objem investovaných prostriedkov 32 %. Zhodnotenie najvýkonnejšieho fondu v roku 2023 bolo na úrovni 11 %.

Najviac sa darilo nášmu akciovému fondu, ktorý sa zameriava na nové technológie. Ťažil z trendu umelej inteligencie a rastu technologických spoločností – hlavne siedmich technologických gigantov, teda takzvanej Magickej sedmičky.

Rastislav Kráľ, Investičný analytik KBC Asset Management.

Práve zmiešané fondy s rozložením aktív medzi akcie, dlhopisy a nástroje peňažného trhu sú akýmsi kompromisom z pohľadu rizika medzi čisto dlhopisovými a akciovými fondmi, no nižšie riziko na druhej strane znamená aj o čosi nižšie výnosy v porovnaní napríklad s rizikovejšími akciovými fondami.

Rastislav Kráľ, Investičný analytik KBC Asset Management.

Zobraziť vývoj všetkých fondov cez
Prehľad fondov.

Investujte podľa svojich preferencií

Akú formu investovania si zvolíte, ponecháme na vás. Možností máte niekoľko. Stačí si vybrať jednu alebo ich môžete aj kombinovať.

Pravidelné investovanie

Vyhrávajte nad infláciou a malými krokmi si postupne budujte finančnú nezávislosť. Dosiahnete to zriadením si trvalého príkazu už od 15 EUR do zvoleného fondu na mesačné investovanie.

Chcem vedieť viac
Jednorazové investovanie

Väčšiu sumu peňazí nenechajte napospas inflácii na bežnom účte. Využite širšie investičné možnosti a vyšší výnosový potenciál prostredníctvom jednorazovej investície už od 150 EUR.

Chcem vedieť viac
Card image cap
Zodpovedné investovanie

Investujte do vybraných zmiešaných alebo akciových fondov, ktoré okrem finančných kritérií zohľadňujú aj kritériá v oblasti sociálnej zodpovednosti, zodpovednosti za životné prostredie a dobrého riadenia.

Viac o zodpovednom investovaní
Card image cap
Investujte s fondmi Pre váš svet

Zaujímate sa o zdravie, inovácie, život v budúcnosti či oddychové aktivity s rodinou. Nasledujte svoj životný štýl aj v investovaní. Vyberte si z piatich akciových tematických fondov, ktoré zohľadňujú megatrendy v týchto oblastiach.

Prejsť na tematické fondy

Potrebujete sa poradiť ohľadom investovania? Obráťte sa na expertov v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

Dohodnúť konzultáciu

Slovník moderného investora

Dnešná doba kladie na investora vysoké nároky. Pre vašu rýchlu orientáciu majte poruke vysvetlenie dôležitých pojmov spojených s investovaním.

Aktívum

Iné vyjadrenie pre slovo majetok. Všetko, do čoho môžete investovať ako akcia, dlhopis, zlato, nehnuteľnosť, umelecké dielo.

Investičné riziko

Vyjadruje mieru neistoty pre investora, že nedosiahne očakávaný výnos, prípadne, že nedostane späť celý svoj pôvodný vklad.

Akcia

Cenný papier, ktorého kúpou sa investor stáva spolumajiteľom firmy. Investor má právo podieľať sa na zisku firmy a spolurozhodovať na valnom zhromaždení akcionárov.

Investičný horizont

Minimálna odporúčaná doba trvania investície, ktorej dodržanie zvyšuje pravdepodobnosť kladného výsledku investície.

Dlhopis

Cenný papier, ktorého kúpou požičiava investor peniaze tomu, kto ho vydal. Investor má právo na vrátenie požičanej sumy a odmeny vo forme úroku od emitenta.

Diverzifikácia rizika

Rozloženie investícií do rôznych druhov aktív. Je to jeden zo spôsobov, ako znížiť riziko kolísavosti vývoja finančných trhov pri investovaní.

Fond

Fond je investičný nástroj založený na kolektívnom investovaní. Združuje finančné prostriedky od investorov, s ktorými správcovská spoločnosť obchoduje na finančných trhoch.

Likvidita investície

Schopnosť predať aktívum rýchlo a bez straty na hodnote. Najlikvidnejším aktívom je hotovosť. Nízka likvidita je typická pre nehnuteľnosti.

Každý investor by mal mať na pamäti zlaté zásady investovania, ktoré mu pomôžu.

 • Pri investovaní si vždy urobte vlastný prieskum alebo sa poraďte s expertmi na investovanie.
 • Aj pri dobre mienenej a odbornej rade by ste mali vždy rozumieť aspektom vášho investičného rozhodnutia.
 • Nebojte sa klásť otázky. Až potom sa rozhodnite, čo ďalej.
 • V krátkodobom horizonte sa môže stať, že sa hodnota vašich investícií, najmä pri akciách, bude pohybovať oboma smermi.
 • Pri poklese by ste mali síce spozornieť, neznamená to však, že je dôvod začať investície odpredávať.
 • Každý pokles na trhoch je zároveň príležitosť nakúpiť investíciu lacnejšie, a tak využite „zľavy“, ktoré trh ponúka.
 • Opačná situácia nastáva pri prvých úspechoch. Nikdy nesiahajte na železnú rezervu v snahe maximalizovať výnos.
 • Pokiaľ sa vaša situácia zásadne nezmení, držte sa svojho plánu.
 • Aktuálny stav vašej investície totiž nehovorí, že ste zarobili alebo prerobili. Hovorí len o tom, koľko dnes stojí vaša investícia.
 • Neexistuje žiadny zázračný investičný nástroj, ktorý má stopercentnú pravdepodobnosť rastu výnosov.
 • Riziko múdro rozložte medzi rôzne typy investícií. Vo svete investovania sa to nazýva diverzifikácia.
 • Prípadný prepad jednej investície môže byť vyvážený rastom inej.

Často kladené otázky

Investovať môžete od sumy 15 EUR pri pravidelnom investovaní a 150 EUR pri jednorazovej investícii.

Nie. Investovať môžete z akéhokoľvek bežného účtu v SR, ak využijete jednorazové alebo pravidelné investovanie v SmartBankingu. Ak máte záujem o iný fond, investíciu realizujte prostredníctvom pobočky.

Rámcová zmluva o investovaní umožňuje investovanie do podielových fondov a iných cenných papierov. Jej súčasťou sú prílohy: Obchodné podmienky pre investičné poradenstvo a cenné papiere, Všeobecné obchodné podmienky, Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere a iné zmluvné dokumenty vyžadované právnymi predpismi.

ČSOB vám na základe tejto zmluvy bude poskytovať investičné služby a zriadi investičné konto na evidenciu vašich podielových listov a iných cenných papierov. Rámcová zmluva o investovaní vás nezaväzuje k investíciám. S jej uzatvorením nie sú spojené žiadne poplatky či náklady. Uzatvára sa na dobu neurčitú a môžete ju kedykoľvek vypovedať.

Za zriadenie rámcovej zmluvy o investovaní a investičného konta neplatíte. Vstupný poplatok pri jednorazovom a pravidelnom investovaní závisí od celkového objemu vašich investícií a typu fondu. Pohybuje sa od 0 % do 3 %. Čím väčší objem investícií u nás máte, tým nižší vstupný poplatok platíte. Bližšie informácie nájdete v Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

S fungovaním fondov sú spojené aj určité náklady ako poplatok za správu fondu alebo náklady na audit účtovníctva fondu. Celkovú výšku týchto nákladov nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov, ktorý je k dispozícii pre každý fond ČSOB/KBC na stránke Prehľad fondov.

Peniaze si môžete kedykoľvek vybrať v pobočke ČSOB. Na účte ich budete mať štandardne do piatich dní.

Peniaze si môžete presunúť v pobočke ČSOB. Tento proces sa skladá z dvoch častí - predaj podielov v pôvodnom fonde a nákup podielov v novom fonde. Výhodou oproti štandardnému predaju a nákupu je znížený poplatok. Namiesto štandardného vstupného poplatku zaplatíte len 0,25 % z objemu investície a prípadný rozdiel vstupných poplatkov.

Áno. Parametre pravidelného investovania môžete meniť priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking alebo v pobočke ČSOB. Trvalý príkaz môžete kedykoľvek zmeniť, zrušiť a zadať nový napríklad s inou frekvenciou investovania. Pokyn na predaj časti alebo všetkých fondov môžete zadať v pobočke ČSOB. Peniaze vám prepíšeme na nový účet zvyčajne do piatich pracovných dní. Trvalý príkaz si pritom môžete ponechať a pokračovať tak v pravidelnom investovaní.

Všetko závisí od vašich cieľov. Investovaním môžete naplniť strednodobé ciele (o pár rokov chcem rekonštrukciu bytu, nové auto) alebo dlhodobé ciele (chcem zabezpečiť svojim deťom finančné prostriedky na kvalitné vzdelávanie). Platí však, že každý fond má svoju odporúčanú minimálnu dĺžku držania investície, ktorú odporúčame dodržať. Zvýšite tak pravdepodobnosť zhodnotenia vašej investície.

Ideálna suma závisí od vašich preferencií a finančných možností. Minimálna výška jednorazovej investície je 150 EUR, maximálna výška nie je obmedzená. Investovať by ste nemali peniaze, ktoré predstavujú základnú finančnú rezervu na pokrytie bežných výdavkov vašej domácnosti na minimálne tri mesiace. Zároveň neodporúčame investovať peniaze, ktoré plánujete použiť na väčšie nákupy počas najbližšieho roka.

Pri výbere fondov zohľadnite ciele vašej investície, dĺžku vášho investičného horizontu a tiež predstavu o výnose a riziku, ktoré ste ochotný podstúpiť. Ak máte k dispozícii dostatočne dlhý horizont (8 a viac rokov), očakávate vyšší výnos a ste ochotný podstúpiť primerane vysoké riziko, môžete zamerať pozornosť na akciové fondy.

Ak je váš investičný horizont kratší a uprednostňujete menšiu kolísavosť hodnoty investície, potom by ste skôr mali siahnuť po zmiešaných fondoch s menším podielom akciovej zložky. Ak uprednostňujete investíciu len do jedného fondu, potom stavte na fond, ktorý nie je úzko zameraný len na určitý región, sektor alebo tému. Ak sa potrebujete poradiť, môžete využiť bezplatné investičné poradenstvo v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

Najnovšie články

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

V uvádzanej výkonnosti fondov sú zohľadnené všetky náklady a poplatky s výnimkou daní na strane klienta a vstupného poplatku, ktorého výška závisí od výšky investície klienta a celkového objemu jeho portfólia vo Fondoch ČSOB/KBC. Vyššie uvedeným najvýkonnejším fondom v EUR v roku 2023 bol KBC Equity Fund We Digitize EUR, ktorý od svojho vzniku 14.9.2022 k 29.2.2024 dosiahol výkonnosť 47,90 % (30,73 % p.a.). Vyššie uvedeným najvýkonnejším zmiešaným fondom v roku 2023 bol ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f., ktorý od svojho vzniku 24.6.2021 k 29.2.2024 dosiahol výkonnosť - 3,59 % (-1,35 % p.a.)