Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Stavebný úver

Stavebný úver

 • úver bez poplatku

 • bez zabezpečenia

 • bez poplatku za mimoriadne splátky a predčasné splatenie

 • O produkte
 • Ako získať úver
 • Splácanie

Splaťte úver predčasne alebo vykonajte mimoriadnu splátku bez poplatku

So Stavebným úverom získate

 • možnosť získať úver už pri nasporení 20 % z cieľovej sumy,
 • úver až do výšky 25 000 € bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
  a bez potvrdenia o príjme,
 • bezplatné spracovanie žiadosti o stavebný úver,
 • doba splácania do 17 rokov,
 • možnosť poistenia schopnosti splácať úver,
 • úveru predchádza minimálne 2-ročné Stavebné sporenie.

Príklad výpočtu Stavebného úveru

Úveru najskôr predchádza Stavebné sporenie, v ktorom si zvolíte cieľovú sumu. Časť vašej cieľovej sumy nasporíte a druhú časť získate ako stavebný úver. Počas obdobia sporenia sú vaše vklady na účte stavebného sporenia zhodnocované úrokovou sadzbou podľa zvoleného typu sporenia a štátnou prémiou.

Nasledujúce výpočty sú len orientačné, pre viac informácií kontaktujte Infolinku ČSOB Stavebnej sporiteľne – 0800 111 303.

Typ sporenia UVI

Klient si zvolil cieľovú sumu 10 000 € a uplatnil si nárok na štátnu prémiu. Pravidelné sporenie 80 € mesačne trvalo 27 mesiacov, potom sa klient rozhodol požiadať o Stavebný úver. Vklady, štátna prémia a úročenie vkladov aj štátnej prémie úrokovou sadzbou 0,1 % p. a. umožnili klientovi nasporiť 2 226 €.

Výška požadovaného úveru predstavuje rozdiel medzi nasporenou a cieľovou sumou – maximálnu výšku určujú podmienky daného typu sporenia. V tomto príklade bude výška úveru 7 774 € s úrokovou sadzbou 4 % p. a. Pri minimálnej mesačnej splátke 77,74 € bude úver splatený do 122 mesiacov.

Typ stavebného sporenia UVI
Cieľová suma 10 000 €
Uplatnenie štátnej prémie áno
Vklad na začiatku 0 €
Výška mesačného sporenia 80 €
Úroková sadzba sporenia 0,1 %
Doba sporenia 27
Nasporená suma 2 226 €
Výška stavebného úveru 7 774 €
Úroková sadzba úveru 4,00 %
Výška splátky úveru 77,74 €
Doba splácania úveru 122
RPMN Stavebného úveru 4,03 %

Ako získať Stavebný úver

 • vyberte si typ stavebného sporenia,
 • zvoľte si cieľovú sumu podľa budúcich zámerov,
 • nárok na úver získate po splnení podmienky pridelenia cieľovej sumy,
 • uzatvorte zmluvu o stavebnom sporení,
 • sporenie musí trvať minimálne 24 mesiacov,
 • nasporiť musíte aspoň 20 % z cieľovej sumy.

Ako požiadať o bezplatné spracovanie žiadosti

Vklady na účet

SEPA platba - bezhotovostná platba v mene EUR v rámci SEPA krajín vrátane SR

Jednorazovo prevodným príkazom alebo trvalým príkazom pre pravidelné poukazovanie vkladov.

 • číslo účtu príjemcu – číslo účtu k zmluve o stavebnom sporení, prípadne k medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad v tvare IBAN je uvedené vo výpise z účtu,
 • názov účtu príjemcu – stavebný sporiteľ (povinné pri cezhraničnej SEPA platbe),
 • BIC kód je KBSPSKBX,
 • variabilný symbol (referencia platiteľa) – číslo zmluvy stavebného sporenia.

 

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po spracovaní prevodného príkazu v banke.


Bezhotovostné cezhraničné platby

V prospech účtov k zmluvám o stavebnom sporení je možné poukazovať platby len v mene EUR z krajín mimo SEPA, pričom pre prípad tohto prevodu sú povinné údaje o príjemcovi aj o odosielateľovi.

Príjemca

 • číslo účtu príjemcu (stavebný sporiteľ ČSOB SP) v tvare IBAN,
 • názov účtu príjemcu (meno a priezvisko alebo názov stavebného sporiteľa),
 • BIC – swiftový kód banky: KBSPSKBX,
 • názov a adresa Stavebnej sporiteľne,
 • rodné číslo stavebného sporiteľa je možné uviesť v poli Remittance information.

Odosielateľ

 • účet odosielateľa, z ktorého je platba poukázaná v tvare IBAN,
 • názov tohto účtu,
 • BIC banky odosielateľa.

Službou SEPA Direct Debit (SEPA inkasom)

Platiteľ SEPA inkasa musí mať:

 • uzatvorenú osobitnú zmluvu (mandát) s ČSOB stavebnou sporiteľňou, a.s.,
 • zriadený Súhlas so SEPA inkasom alebo Povolenie na otvorenie účtu voči SEPA inkasám Core vo svojej banke podľa toho, aký typ ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu má zvolený.

Hotovostné vklady

Vklad v hotovosti v prospech účtu k zmluve o stavebnom sporení je možné realizovať prostredníctvom pobočiek ČSOB banky, a. s. Žiadne obchodné miesto ani žiadny finančný sprostredkovateľ ČSOB Stavebnej sporiteľne, a. s. neprijíma vklady v hotovosti.

 • číslo účtu (len pre vklady v hotovosti) – 4000009484, ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • variabilný symbol – číslo zmluvy o stavebnom sporení, prípadne medziúveru alebo stavebnému úveru, na ktoré má byť vklad preúčtovaný.
 • špecifický symbol – rodné číslo stavebného sporiteľa.

Vklad na účet k zmluve o stavebnom sporení bude pripísaný nasledujúci pracovný deň po vložení prostriedkov na pobočke ČSOB.


Výplaty z účtov

Bezhotovostný prevod

Bezhotovostne je možné výplatu z účtu zaslať:

 • SEPA platbou na účet v ČSOB alebo iných peňažných ústavoch v krajinách SEPA,
 • cezhraničnou platbou s údajmi potrebnými pre realizovanie prevodu,
 • urgentnou platbou v rámci eurozóny.


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám