Invest Garant

Predaj produktu bol ukončený dňa 31.7.2011

Čo produkt ponúkal

 • jednorazové spojenie investície a poistnej ochrany,
 • výnos v závislosti od zhodnotenia podkladového aktíva,
 • poistenie invalidity následkom úrazu bezplatne pre každého klienta vo výške jednorazového poistného až do výšky:
  • 5000 EUR,
  • 250 000 CZK,
  • 5 000 USD,
 • možnosť pripoistenia trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s poistným plnením do výšky 25 000 EUR/1 000 000 CZK/25 000 USD (v prípade dopravnej nehody dvojnásobok),
 • stanovenie oprávnených osôb na vyplatenie poistného plnenia bez dedičského konania,
 • oslobodenie od platenia dane z príjmu v prípade poistnej udalosti – poistné plnenie je vyplácané v celej výške.
Podmienky 39. emisie – Rast najlepších
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 29.07.2011
Koniec poistenia: 28.02.2017
Poistná doba: 5 rokov a 7 mesiacov
Doba predaja: 04.07.2011 - 27.07.2011
Podmienky 38. emisie – Výber z kvality
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.07.2011
Koniec poistenia: 29.07.2016
Poistná doba: 5 rokov a 1 mesiac
Doba predaja: 30.05.2011 - 29.06.2011
Podmienky 37. emisie – Depozitný výber
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.06.2011
Koniec poistenia: 30.12.2016
Poistná doba: 5 rokov a 7 mesiacov
Doba predaja: 18.04.2011 - 27.05.2011
Podmienky 36. emisie – Depozitná prémia 4
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 18.04.2011
Koniec poistenia: 18.04.2016
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 07.03.2011 - 08.04.2011
Podmienky 35. emisie – Depozitná prémia 3
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 17.03.2011
Koniec poistenia: 17.03.2016
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 07.02.2011 - 11.03.2011
Podmienky 34. emisie – Depozitná prémia 2
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 17.02.2011
Koniec poistenia: 17.02.2016
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 10.01.2011 - 11.02.2011
Podmienky 33. emisie – Strom výnosov
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 31.08.2010
Koniec poistenia: 31.03.2016
Poistná doba: 5 rokov a 7 mesiacov
Doba predaja: 22.07.2010 - 25.08.2010
Podmienky 32. emisie – Ázijský rast II.
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 23.06.2010
Koniec poistenia: 23.10.2015
Poistná doba: 5 rokov a 4 mesiace
Doba predaja: 03.05.2010 - 26.05.2010
Podmienky 31. emisie – Európska šanca
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.05.2010
Koniec poistenia: 30.11.2018
Poistná doba: 8 rokov a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 01.04.2010 - 28.04.2010
Podmienky 30. emisie – Dolárová príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 27.02.2010
Koniec poistenia: 27.02.2015
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 04.01.2010 - 27.01.2010
Podmienky 29. emisie – Svetová kvalita
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 23.12.2009
Koniec poistenia: 23.12.2014
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 02.11.2009 - 25.11.2009
Podmienky 28. emisie – Depozitná prémia
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 04.09.2009
Koniec poistenia: 04.09.2014
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 27.07.2009 - 28.08.2009
Podmienky 27. emisie – Svetová infraštruktúra
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.06.2009
Koniec poistenia: 30.12.2015
Poistná doba: 6 rokov a 6 mesiacov
Doba predaja: 05.05.2009 - 27.05.2009
Podmienky 26. emisie – Rast s náskokom
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.03.2009
Koniec poistenia: 30.09.2015
Poistná doba: 6 rokov a 6 mesiacov
Doba predaja: 02.02.2009 - 25.02.2009
Podmienky 25. emisie – Štart snov
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.03.2009
Koniec poistenia: 30.12.2011
Poistná doba: 2 rokov a 9 mesiacov
Doba predaja: 02.02.2009 - 25.02.2009
Podmienky 24. emisie – Česká prémia
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.12.2008
Koniec poistenia: 29.01.2014
Poistná doba: 5 rokov a 1 mesiac
Doba predaja: 10.11.2008 - 10.12.2008 (alebo do vypredania emisie)
Podmienky 23. emisie – Svetoví giganti
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.12.2008
Koniec poistenia: 31.05.2013
Poistná doba: 4 roky a 6 mesiacov
Doba predaja: 29.09.2008 - 07.11.2008
Podmienky 22. emisie – Ázijský rast
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 28.10.2008
Koniec poistenia: 28.02.2014
Poistná doba: 5 rokov a 4 mesiace
Doba predaja: 02.09.2008 - 24.09.2008
Podmienky 21. emisie – Belgický výber II.
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 29.09.2008
Koniec poistenia: 29.06.2012
Poistná doba: 3 roky a 9 mesiacov
Doba predaja: 04.08.2008 - 26.08.2008
Podmienky 20. emisie – Svetový rast
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.08.2008
Koniec poistenia: 30.11.2012
Poistná doba: 4 roky a 3 mesiace
Doba predaja: 30.06.2008 - 29.07.2008
Podmienky 19. emisie – Belgický výber
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.07.2008
Koniec poistenia: 30.04.2012
Poistná doba: 3 roky a 9 mesiacov
Doba predaja: 02.06.2008 - 25.06.2008
Podmienky 18. emisie – Rastúci giganti
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.07.2008
Koniec poistenia: 31.10.2013
Poistná doba: 5 rokov a 4 mesiace
Doba predaja: 28.04.2008 - 28.05.2008
Podmienky 17. emisie – Dolárová šanca
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 29.05.2008
Koniec poistenia: 29.02.2012
Poistná doba: 3 roky a 9 mesiacov
Doba predaja: 01.04.2008 - 23.04.2008
Podmienky 16. emisie – Harmonický rast
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 28.04.2008
Koniec poistenia: 28.02.2013
Poistná doba: 4 roky a 10 mesiacov
Doba predaja: 03.03.2008 - 04.04.2008
Podmienky 15. emisie – Najlepší z najlepších
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.03.2008
Koniec poistenia: 30.09.2011
Poistná doba: 3 roky a 6 mesiacov
Doba predaja: 04.02.2008 - 27.02.2008
Podmienky 14. emisie – Európsky výber
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.03.2008
Koniec poistenia: 31.08.2011
Poistná doba: 3 roky a 6 mesiacov
Doba predaja: 02.01.2008 - 30.01.2008
Podmienky 13. emisie – Soft komodity
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 24.01.2008
Koniec poistenia: 24.01.2011
Poistná doba: 3 roky
Doba predaja: 03.12.2007 - 31.12.2007
Podmienky 12. emisie – KBC EquiSelect Europe Short Term 9
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.12.2007
Koniec poistenia: 30.12.2010
Poistná doba: 3 roky
Doba predaja: 05.11.2007 - 28.11.2007
Podmienky 11. emisie – KBC EquiSelect Commodities 2
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.12.2007
Koniec poistenia: 31.05.2012
Poistná doba: 4 roky a 6 mesiacov
Doba predaja: 04.10.2007 - 31.10.2007
Podmienky 10. emisie – KBC Click CSOB Energy Utilities SKK 1
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.10.2007
Koniec poistenia: 30.11.2012
Poistná doba: 5 rokov a 1 mesiac
Doba predaja: 03.09.2007 - 05.10.2007
Podmienky 9. emisie – KBC EquiSelect World Sustainables 12
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 31.08.2007
Koniec poistenia: 31.08.2012
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 02.07.2007 - 25.07.2007
Podmienky 8. emisie – KBC EquiSelect World Short Term USD 9
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 03.07.2007
Koniec poistenia: 30.12.2009
Poistná doba: 2 roky a 6 mesiacov
Doba predaja: 04.06.2007 - 27.06.2007
Podmienky 7. emisie – KBC EquiSelect World Sustainables 10
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 29.06.2007
Koniec poistenia: 29.06.2012
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 30.04.2007 - 30.05.2007
Podmienky 6. emisie – Fund Partners CSOB Financials Short Term Growth 1
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 31.05.2007
Koniec poistenia: 31.05.2011
Poistná doba: 4 roky
Doba predaja: 02.04.2007 - 26.04.2007
Podmienky 5. emisie – KBC EquiSelect BRIC 6
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.04.2007
Koniec poistenia: 30.04.2013
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 05.03.2007 - 28.03.2007
Podmienky 4. emisie – KBC Equimax World Sustainables 7
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.03.2007
Koniec poistenia: 30.03.2012
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 05.02.2007 - 28.02.2007
Podmienky 3. emisie – KBC Equimax World Sustainables 6
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 01.03.2007
Koniec poistenia: 01.03.2012
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 02.01.2007 - 31.01.2007
Podmienky 2. emisie – KBC Equisafe World Sustainables 3
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 30.11.2006
Koniec poistenia: 30.11.2011
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 02.10.2006 - 30.10.2006
Podmienky 1. emisie – FUND PARTNERS ČSOB Strom SKK 5
Investičná stratégia - infolist
Aktuálna cena podielu investičnej stratégie
Začiatok poistenia: 29.07.2006
Koniec poistenia: 29.07.2011
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 15.05.2006 - 04.07.2006