Junior Mix

 • predaj produktu bol ukončený dňa 31.12.2017

 • spojenie poistnej ochrany a investovania

 • poistenie pre prípad najvážnejších životných situácií od narodenia

 • investičného životného poistenia

od17,64 € mesačneTelefonická konzultácia

Čo s produktom získate

 • variabilnú poistnú ochranu pre vaše dieťa s možnosťou voľby poistných rizík,
 • prístup k investovaným prostriedkom počas celej doby poistenia,
 • možnosť investovania od 15 € do 400 € mesačne,
 • ochranu pred infláciou – zvyšovanie hodnoty poistenia formou indexácie,
 • poistnú ochranu pre vás ako rodiča v prípade smrti alebo invalidity, kedy platenie poistného prevezme poisťovňa,
 • možnosť zvyšovania hodnoty investície mimoriadnymi vkladmi,
 • flexibilita v nastavení výšky poistného ako aj frekvencie platenia,
 • zhodnocovanie investície podľa zvolenej stratégie.

Junior Mix zabezpečí poistnú ochranu vášmu dieťaťu aj vám. Zároveň vám umožňuje určiť si takú investičnú stratégiu, ktorá vám najviac vyhovuje – či už preferujete vopred známy výnos, alebo investičnú stratégiu s možnosťou vyššieho výnosu.


Poistné riziká

V poistnej zmluve si sami volíte, ktoré poistné riziká si chcete pripoistiť. Vybrať si môžete z nasledovných pripoistení:

 • trvalé telesné poškodenie následkom úrazu poisteného dieťaťa,
 • vážne choroby poisteného dieťaťa,
 • hospitalizácia následkom choroby alebo úrazu poisteného dieťaťa,
 • oslobodenia od platenia poistného z dôvodu smrti alebo invalidity prvého poisteného.

Ako sa zhodnocujú vaše prostriedky

Zhodnotenie prostriedkov závisí od výberu investičných stratégií, ktoré si nakombinujete podľa vašich preferencií:

 • vyhlasovaná úroková miera – prináša stabilné výnosy, aktuálne zhodnotenie tejto stratégie je uvedené v Aktuálnej vyhlasovacej miere zhodnotenia,
 • konzervatívna – prináša stabilné výnosy pri nízkej miere rizika, investuje hlavne do nástrojov peňažného trhu a dlhopisových nástrojov,
 • vyvážená – určená klientom, ktorí sú ochotní akceptovať strednú mieru rizika, okrem dlhopisových fondov čiastočne investuje aj do akciových fondov,
 • rastová – vhodná pre skúsenejších investorov, ktorí sú schopní prijať aj vyššie riziko za účelom dosiahnutia vyššieho výnosu, určitá časť investície je alokovaná do akciových fondov,
 • akciová – charakterizovaná potenciálom vysokých výnosov pri vysokom riziku, akciové fondy tvoria výraznú časť portfólia tejto investície.