Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Vario

 • spojenie poistnej ochrany a investovania,
 • pre všetkých od 14 do 65 rokov,
 • široká a variabilná poistná ochrana.
od15 € mesačneTelefonická konzultácia
 • O produkte
 • Zhodnotenie prostriedkov

O poistení

 • životné poistenie s možnosťou investovania finančných prostriedkov,
 • zľava vo výške 5 % za pripoistenia pri ročnej frekvencii platenia,
 • ochrana pred infláciou – zvyšovanie hodnoty poistenia formou indexácie,
 • flexibilita v zmenách výšky poistných súm,
 • atraktívne zľavy za výšku poistnej sumy,
 • výber zo širokej škály poistného krytia,
 • možnosť zvyšovania hodnoty úspor mimoriadnymi vkladmi,
 • poistenie smrteľného úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode,
 • dvojnásobné plnenie pri hospitalizácii na JIS alebo ARO.
 • Medifón a Mediservis.

Poistné krytie

Vyberte si aspoň jedno poistné krytie:

 • smrť úrazom,
 • smrť spôsobená akoukoľvek príčinou,
 • smrť s klesajúcou poistnou sumou,
 • invalidita poisteného od 40 % alebo od 70 %,
 • oslobodenie od platenia poistenia v prípade invalidity poisteného,
 • dočasná renta v prípade invalidity alebo v prípade diagnostikovania vážnej choroby,
 • vážne choroby v počte 10 alebo 22,
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením až do 500 %,
 • denné odškodné liečenia úrazu už od 13. dňa spätne za každý deň,
 • úraz so zrýchleným plnením,
 • hospitalizácia,
 • pracovná neschopnosť,
 • úrazové poistenie všetkých detí poisteného,
 • následky teroristického činu,
 • MedifónMediservis.

Ako sa zhodnocujú vaše prostriedky

Vybrať si môžete z nasledujúcich preddefinovaných stratégií:


Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám