Ako komunikovať s ČSOB Poisťovňou v čase pandémie

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu, sa odporúča využiť na komunikáciu s inštitúciami elektronické kanály, a ak je to možné, vyhýbať sa osobnému styku. Prioritne môžete využiť na komunikáciu email infolinka@csob.sk, ale tiež ČSOB Infolinku na čísle: 0850 111 303. Prosíme vás o trpezlivosť, keďže v tomto období sú všetky naše linky vyťažené. Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť, môžete tak spraviť na našom webe http://www.csob.sk/nahlasenie-poistnej-udalosti. Ak potrebujete zaplatiť poistné môžete tak spraviť aj z pohodlia domova cez náš web: https://www.csob.sk/online-platba-poistneho.

Zmena alebo vypovedanie poistnej zmluvy

Ak sa rozhodnete poistnú zmluvu zmeniť alebo vypovedať, urobte tak prosím elektronicky. Pri všetkých typoch žiadostí a výpovedí zo strany klienta akceptujeme sken alebo aj fotografiu rukou podpísanej žiadosti. Žiadosť zašlite elektronicky na infolinka@csob.sk. Email so žiadosťou musí obsahovať sken dokladu totožnosti a súčasne telefónne číslo poistníka.

V prípade krátkodobého cestovného poistenia môžete podať výpoveď od začiatku poistenia, poistné vám bude vrátené na vami uvedený účet. Výpoveď musí obsahovať meno a priezvisko poistníka, dátum narodenia a číslo poistnej zmluvy. Výpoveď pošlite na infolinka@csob.sk.

Vyplatenie prostriedkov zo životného poistenia

Pomocou emailu môžete požiadať aj o vyplatenie finančných prostriedkov pri životnom poistení s investičnou zložkou (čiastočný výber alebo pri ukončení poistenia). Finančné prostriedky vám môžu byť zaslané na ten istý účet, z ktorého hradíte platby za poistenie. Oskenovanú žiadosť zašlite na infolinka@csob.sk. Email musí obsahovať sken žiadosti s podpisom a v prílohe mailu prosím zašlite sken dokladu totožnosti. Nezabudnite uviesť aj vaše telefónne číslo.

Ak máte záujem o vyplatenie finančných prostriedkov z nasporenej sumy na iný účet, je potrebné ho overiť na pobočke ČSOB poisťovne alebo ČSOB banky. Skrátené prevádzkové hodiny nájdete tu.

Možnosť predĺžiť splatnosť poistného

V prípade, že nemôžete zaplatiť poistné v zmysle Občianskeho zákonníka vaše poistenie zaniká až po 3 mesiacoch od dátumu splatnosti (okrem PZP). Vaše poistné krytie trvá aj počas tejto doby (ak sa vám stane poistná udalosť, máte nárok na poistné plnenie).

V prípade PZP poistenie zaniká v zmysle Zákona o PZP 1 mesiac po nezaplatení hociktorej zo splátok.

V prípade, že nemôžete zaplatiť poistné, môžete požiadať o odklad platby buď cez vášho obchodníka alebo písomne na infolinka@csob.sk, k jednotlivým žiadostiam klientov bude ČSOB Poisťovňa pristupovať individuálne. O spracovaní vašej žiadosti vás budeme bezodkladne informovať.