Jednoduchosť pravidelného investovania v ČSOB

 

Pravidelné investovanie sa bezpochyby radí medzi najjednoduchšie a zároveň najefektívnejšie formy zhodnocovania financií. Výška investovanej sumy nehrá veľkú rolu, dôležitá je však práve pravidelnosť investovania. Začnite svoje financie zhodnocovať a jednoducho porazte infláciu. Čo je dobré vedieť, než sa rozhodnete budovať svoje bohatstvo?

Pravidlá si určujete vy

Jednou z výhod pravidelného investovania je, že si ho každý môže prispôsobiť svojim potrebám. V ČSOB si vyberiete z mnohých fondov, v závislosti od vašej investičnej stratégie, alebo si môžete nechať s výberom vhodného fondu poradiť. A to aj vďaka odpovediam na pár jednoduchých otázok pri investovaní online cez aplikáciu ČSOB SmartBanking.

Na to, aby ste začali investovať, nie je potrebný žiaden veľký štartovací kapitál a výšku pravidelnej investície si dokážete kedykoľvek jednoducho upraviť. V priemere naši klienti investujú 50 € mesačne, no samotné investovanie je možné už od 15 €.

Nečakajte, začnite zhodnocovať jednoducho

Počuli ste už o kapitalizácii výnosov? Tento pojem označuje akt, kedy sú výnosy z investícií znova investované, a tým sa stávajú zdrojom ďalších výnosov v budúcnosti. Tento efekt dokáže z dlhodobého hľadiska výrazne ovplyvniť celkový výnos, na konci nášho investičného úsilia.

Efekt priemerovania nákladov

Asi za najväčšiu výhodu pravidelného investovania možno považovať efekt priemerovania nákladov. Podstata je veľmi jednoduchá. Ceny finančných nástrojov (podielových listov, akcií, dlhopisov a pod.) v čase kolíšu. Je to prirodzená vlastnosť finančných trhov, s ktorou skrátka musíme rátať. Ak investujeme pravidelne, nakupujeme v rôznom čase a za rôzne ceny. Platí pritom nasledovné:

  • v čase, keď sú trhy „lacné“, nakúpime za rovnakú sumu viac;
  • v čase, keď sú trhy naopak „drahé“, nakúpime za rovnakú sumu menej;
  • výsledkom je nižšia priemerná cena, za ktorú sme nakúpili jeden podiel, resp. akciu, dlhopis alebo iný finančný nástroj či majetok.

Efekt priemerovania nákladov nám umožňuje využiť poklesy na finančných trhoch vo svoj prospech. Vďaka tomu pravidelné investovanie funguje ako jedna z metód na zníženie rizika spojeného s investovaním, a to diverzifikáciou teda rozložením investície v čase. Vďaka využitiu poklesov na trhu, môžeme v prípade pravidelného investovania, za rovnakú sumu nakúpiť vyšší počet podielov, a v konečnom dôsledku môžeme dosiahnuť vyšší celkový aj ročný výnos.

Rozbaľte to vo veľkom, aj s menšími investíciami

Pravidelné investovanie v ČSOB vám pomôže dosiahnuť vaše životné ciele a budovať bohatstvo jednoduchým spôsobom. Investujte už od 15 € mesačne priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking a majte prehľad o vývoji vášho investičného portfólia vždy a všade.

Chcem vedieť viac

Upozornenie: S investíciou do Fondov je spojené riziko.