Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Investovanie

 • investičný program a obchodovanie s cennými papiermi

 • široká ponuka produktov pre skúsených aj menej skúsených investorov a konzervatívnych klientov

 • flexibilné investičné možnosti s rôznymi mierami rizík a výškou vkladov

 • možnosť získať Investičný bonus na Sporiacom účte Depozit

Ako investovať

Investovanie predstavuje aktívny spôsob zhodnotenia financií pre jednotlivcov i firmy. Investičné produkty zahŕňajú rôzne miery rizika pre začínajúcich aj skúsenejších investorov.


Vyberte si produkt podľa vašich preferencií a zhodnoťte svoje peniaze

Životné poistenie

 • spojenie investovania a poistenia
 • pre deti aj dospelých s rôznymi možnosťami poistnej ochrany
 • možnosť jednorazovej investície, zvolenie výšky mesačnej investície aj mimoriadnych vkladov
 • kombinovanie investičných stratégií
Viac o životnom poistení

Fondy

 • výber zo širokej ponuky fondov
 • fondy s nižšou aj vyššou mierou rizika
 • krátkodobé aj dlhodobé investície
 • pravidelné zhodnocovanie úspor s efektom priemerovania ceny s Investičným programom
Viac o fondoch

Obchodovanie s cennými papiermi

 • rôzne produkty s možnosťou pravidelného vyplácania ročných kupónov či častí investovanej sumy
 • dostupnosť produktov so zhodnotením prostriedkov už v horizonte 4 rokov
 • možnosť aktívneho obchodovania s cennými papiermi priamo na burzách
 • ponuka služby aj pre firmy so širokými možnosťami investičných produktov
Viac o obchodovaní s cennými papiermi