Počuli ste o chorobe z povolania? Toto je 6 rád pre vaše zdravie

 

V pracovnom aj súkromnom živote sa vyvíjame s dobou. Celodenné sedenie za počítačom so sebou prináša svoju daň. Ktoré sú novodobé choroby a ako im efektívne predchádzať?

Keď niečo bolí, zväčša siahneme po najjednoduchšom riešení a ponuke lekární. Slováci míňajú na voľnopredajné lieky čoraz viac peňazí. Potvrdzujú to štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Zatiaľ, čo v roku 2010 Slováci minuli na lieky bez receptu 132,2 miliónov eur, o desať rokov neskôr, v roku 2021 to bolo až 233,6 miliónov eur. Ide o nárast o 89,7 percent. Množstvo liekov v balení zostáva približne vyrovnané. V top 50 najpredávanejších liekoch sú najmä tie na potlačenie bolesti, proti chrípke a únave.

Tip: Do zdravia môžete investovať aj inak. Investujte do tematických fondov Pre váš svet. Jedným zo zodpovedných fondov je práve fond Pre zdravie: Equity Fund We Care Responsible Investing.

Choroby z povolania

Chorôb z povolania na Slovensku enormne pribúda. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii, na obyvateľov Slovenska jednoznačne najčastejšie doliehajú následky sedavého zamestnania. Najčastejšou príčinou je dlhodobé sedenie a jednostranné zaťaženie končatín.

Ďalším zdravotným problémom modernej doby sa stáva nadhmotnosť a obezita. Nadváha postihuje už aj najmladšie ročníky. Podľa posledných štatistických údajov je na Slovensku viac ako 35-tisíc detí s nadhmotnosťou, z toho viac ako 12-tisíc obéznych.

V práci sa každodenne môžete stretávať s faktormi, ktoré dokážu vplývať na vaše fyzické aj psychické zdravie. Človek, ktorý je v práci vystavený dlhodobému stresu a tlaku na pracovný výkon má 5-krát vyššie riziko pracovného úrazu. Čo robiť pre udržanie balansu a zdravia?

1. Cestujte do práce inak

Aspoň niekoľkokrát do týždňa vymeňte auto za bicykel alebo MHD. Vystúpte napríklad o zastávku skôr a zvyšnú cestu domov sa prejdite. Ušetríte tak pár eur aj životné prostredie.

2. Kroky

Vedeli ste, že v skutočnosti magické číslo 10 000 krokov denne vymysleli Japonci pre marketingovú kampaň? Ak chcete schudnúť, môžete sa snažiť prejsť 10-tisíc krokov denne. Spálite tak viac kalórií a ak sa dostanete do kalorického deficitu, naozaj sa vám môže podariť postupne pár kilogramov zhodiť. Vedci však v roku 2021 potvrdili, že pre udržanie zdravia človeku v strednom veku stačí nachodiť 7 000 krokov denne1. Ak nestihnete prejsť svoj počet krokov v niektorý deň, netrápte sa. Môžete to dohnať počas voľných dní a zájsť si napríklad do prírody.

3. Po schodoch

Ak máte na výber, uprednostnite chôdzu po schodoch namiesto výťahu či eskalátora. Chôdza po schodoch je tiež spôsob, ako môžete zvýšiť počet odchodených krokov. Zlepšíte si tým činnosť srdca, pľúc a krvný obeh.

4. Nájdite si pohybové hobby

Sedavý spôsob života núti ľudí k aktivite mimo pracovného času. Mnoho ľudí, ktorí nemali radi šport počas povinnej školskej dochádzky sa k nemu vracia po nástupe do práce. Potvrdzujú to desaťtisíce bežcov, ktorí sa každoročne zúčastňujú bežeckých pretekov a akcií, ako napríklad ČSOB Bratislava Marathon. Obľúbenými aktivitami sú aj jóga, plávanie či pilates. Mnoho ľudí, ktorí majú problémy s držaním tela a bolesťami chrbtice čoraz viac vyhľadávajú fyzioterapeuta a súkromné hodiny s trénerom vo fitnescentre.

5. Prevencia

Buďte zodpovední k svojmu zdraviu. Pravidelné prehliadky môžu odhaliť skrytý problém včas alebo naopak, utvrdia vás v tom, že ste skutočne zdravý. Ak pracujete denne s počítačom, dôraz by ste mali klásť aj na kontrolu zraku.

6. Investujte do zdravia

Reagujte na aktuálne megatrendy, ktoré ovplyvňujú celosvetovú ekonomiku a menia správanie ľudí. Ide o zvyšovanie životnej úrovne, rastúci dôraz na zdravie či moderné technológie. Svetové spoločnosti ich prenášajú do svojej ponuky produktov a služieb. Posuňte tému zdravia na vyššiu úroveň a investujte do zodpovedných fondov Pre váš svet od ČSOB, napríklad do fondu Pre zdravie.

Investovať do zdravia

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

 


1) Zdroj: Paluch AE, Gabriel KP, Fulton JE, et al. Steps per Day and All-Cause Mortality in Middle-aged Adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2124516. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.24516