Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Potrebujete odložiť splátku poistného alebo stornovať cestovné poistenie? Tu je návod ako komunikovať s poisťovňou

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu, sa odporúča využiť na komunikáciu s inštitúciami elektronické kanály, a ak je to možné, vyhýbať sa osobnému styku. Prioritne môžete využiť na komunikáciu email infolinka@csob.sk, ale tiež ČSOB Infolinku na čísle: 0850 111 303. Prosíme vás o trpezlivosť, keďže v tomto období sú všetky naše linky vyťažené. Ak potrebujete nahlásiť poistnú udalosť, môžete tak spraviť na našom webe.

V prípade, že nemôžete zaplatiť poistné na nasledujúce obdobie, môžete požiadať o odklad platby buď cez vášho obchodníka alebo písomne na infolinka@csob.sk. Platbu poistného je možné odložiť maximálne o 1 mesiac. O spracovaní vašej žiadosti vás bude poisťovňa bezodkladne informovať.

Vypovedanie poistnej zmluvy

Ak sa rozhodnete poistnú zmluvu vypovedať, môžete to spraviť aj elektronicky. Výpoveď poistnej zmluvy je možné odfotografovať alebo zaslať jej sken na infolinka@csob.sk. Vaša žiadosť musí obsahovať podpis a v prílohe mailu musí byť sken alebo fotografia dokladu totožnosti.

V prípade krátkodobého cestovného poistenia môžete podať výpoveď od začiatku poistenia, poistné vám bude vrátené na vami uvedený účet. Výpoveď musí obsahovať meno a priezvisko poistníka, dátum narodenia a číslo poistnej zmluvy. Výpoveď pošlite na infolinka@csob.sk.

Vyplatenie prostriedkov zo životného poistenia

Pomocou emailu môžete požiadať aj o vyplatenie finančných prostriedkov pri životnom poistení s investičnou zložkou (čiastočný výber alebo pri ukončení poistenia). Finančné prostriedky vám môžu byť zaslané na ten istý účet, z ktorého hradíte platby za poistenie. Oskenovanú žiadosť zašlite na infolinka@csob.sk. Žiadosť musí obsahovať podpis a v prílohe mailu prosím zašlite sken dokladu totožnosti.

Ak máte záujem o vyplatenie finančných prostriedkov z nasporenej sumy na iný účet, je potrebné ho overiť na pobočke ČSOB poisťovne alebo ČSOB banky. Skrátené prevádzkové hodiny nájdete tu.