Prihlásenie auta v roku 2023: ako sa menia poplatky?

 

Od 1. júla 2023 sa mení spôsob výpočtu poplatku pri prihlasovaní vozidiel do evidencie. Nový vzorec inovuje existujúci systém a posudzuje autá aj z hľadiska udržateľnosti.

Doteraz sa pri výpočte sumy poplatku prihliadalo na výkon motora a vek vozidla cez koeficient jeho zostatkovej hodnoty. Po novom bude vek vozidla nahradený tzv. ekologickým koeficientom. V praxi to znamená, že moderné autá s nízkymi emisiami pri zápise vozidla do evidencie ušetria. V porovnaní s predchádzajúcim systémom správny poplatok už nebude narastať so zvyšujúcim sa vekom vozidla.

TIP: Zmeny, ktoré boli zavedené od nového roka v súvislosti s vydávaním EČV, si môžete prečítať v našom blogu.

Ako vypočítať výšku poplatku

Suma za prihlásenie vozidla bude predstavovať najmenej 33 EUR a pri vzorci na jej výpočet sa bude vychádzať z aktualizovanej tabuľky výkonu motora v kilowattoch. Doteraz bola pri výkone motora vozidiel kategórie L, M1 a N1 vzorom tabuľka so 16 rôznymi rozsahmi motorov. Toto je jej nová, jednoduchšia verzia:

Poplatky za vozidlá so silným motorom sa tak výrazne znížia. V predchádzajúcej verzii predstavovala sadzba za výkon motora od 254 kW až 3 900 EUR.

Ekologický koeficient

Sadzba poplatku podľa najvyššieho výkonu motora vášho vozidla bude prenásobená ekologickým koeficientom. Určuje sa podľa emisnej triedy vozidla (euro normy) alebo podľa dátumu prvej evidencie vozidla. Vzorom pre výpočet je nasledujúca tabuľka:

Elektromobily, hybridy a vodíkové vozidlá

Majitelia elektromobilov sú oslobodení od počítania, keďže jednotná sadzba za prihlásenie takéhoto vozidla do evidencie zostáva 33 EUR. Pre automobily s vodíkovým pohonom a plug-in hybridy bude poplatok predstavovať 20 % zo sumy určenej podľa výkonu motora. Ak ste vlastníkom tzv. mild hybridu alebo vozidla s pohonom LPG a CNG, na zľavu z výšky správneho poplatku po novom už nemáte nárok.

TIP: Nezabudnite, že ak si kúpite ojazdené auto, poplatok za zápis zmeny držiteľa vozidla už povinne neuhrádza nový vlastník vozidla. Od 1. januára 2023 ho hradí žiadateľ o evidenčný úkon.

Ďalšie užitočné informácie

Nové vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie, musíte ako vlastník vozidla prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí. Urobíte tak na orgáne Policajného zboru príslušného k vášmu miestu pobytu alebo k adrese vašej prevádzkarne. Zároveň do osvedčenia o evidencii uvádzate aj meno držiteľa vozidla. Môžete ním byť vy ako vlastník vozidla alebo iná ľubovoľná osoba. V tom prípade je potrebné, aby na orgán Policajného zboru prišla s vami.

Pred prihlásením vozidla

Majte na pamäti, že pred samotným prihlásením vozidla musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Prepočítajte si jeho výšku v ČSOB kalkulačke alebo kontaktujte svojho sprostredkovateľa. Ak má vaše auto bezpečnostnú výbavu alebo využívate ďalšie produkty ČSOB Finančnej skupiny, môžete si PZP uzavrieť s výhodnou zľavou.

 

Zriadiť PZP online