Vaše finančné predsavzatia k novému roku

 

Začiatok roka je čas na bilancovanie. Čo sa vám v minulom roku podarilo a čo chcete dosiahnuť tento rok? Zahrňte do nových výziev aj poriadok vo financiách a pocit bezpečia.

Neplaťte za vedenie účtu

Za vedenie bežného účtu nemusíte platiť žiadne poplatky ani spĺňať podmienky. Založte si Smart účet bez poplatkov za vedenie a za založenie účtu. Smart účet je ideálnym účtom pre všetkých, ktorí neradi chodia do pobočky a vyhovuje im prehľad účtu v internetbankingu Moja ČSOB či mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

Konsolidujte financie

Optimalizujte svoje financie a preneste si všetky pôžičky, úvery, nesplatené kreditné karty či povolené prečerpania. Za refinancovanie z inej banky do ČSOB získate navyše zľavu až 2 %. Nemusíte tak mať prehľad o rôznych dátumoch splatnosti a byť v strese, či budete mať na svojom účte dostatok prostriedkov.

Tvorte si finančnú rezervu

Odborníci z ČSOB odporúčajú vytvoriť finančnú rezervu vo výške 3-násobku mesačných výdavkov a na pokrytie plánovaných výdavkov do jedného roka. Vytvárajte si rezervy postupne na sporiacom účte Depozit. Jeho založenie a vedenie je zadarmo. Mesačne môžete vybrať 25 % zo zostatku bez poplatku, preto je tento účet vhodným riešením aj pre zvyšovanie objemu financií „na horšie časy“.

Myslite na budúcnosť

Nie je isté, čo bude o päť alebo desať rokov. Avšak, správne rozhodnutia môžete spraviť už dnes. Inflácia je tu už nejaký čas. Zmiernite jej dopad na vaše financie a začnite s investovaním. Stačí otvoriť aplikáciu ČSOB SmartBanking a na 3 kroky môžete investovať do jedného alebo viacerých fondov. Ak uprednostňujete zodpovedný prístup spoločností, dobrou voľbou pre vás môžu byť fondy Pre váš svet.

Majte všetky nákupy pod kontrolou

Či už zariaďujete alebo plánujete kúpiť nové spotrebiče a tovary, myslite aj na ich kvalitu a záručnú dobu. V obchodoch aj online si tradične za predĺženú záruku môžete priplatiť nemalé peniaze. Tento poplatok neplatíte, ak si tovar zakúpite kreditnou kartou Mastercard Standard alebo Gold od ČSOB. Vďaka tomu predĺžite novým tovarom záruku až o jeden a pol roka. Naviac, bez ďalšieho poplatku máte poistené vybrané tovary na akékoľvek náhodné poškodenie, zničenie tovaru alebo krádež jeden rok od zakúpenia.

Svoje bločky nemusíte odkladať fyzicky, stačí využiť SmartSlužby+ v aplikácii ČSOB SmartBanking a jednoducho ich naskenovať v časti e-Bločky.

Ochráňte svoj domov

Ceny nehnuteľností za uplynulý rok narastali. Vyššia hodnota nehnuteľnosti znamená, že aj poistná suma vašej nehnuteľnosti by mala byť vyššia. Prehodnoťte, či je vaše poistenie postačujúce a overte si, či máte zazmluvnenú aj indexáciu, ktorá sa postará o úpravu poistnej sumy na jej súčasnú reálnu hodnotu. Ak bola na počiatku poistenia poistná suma určená správne, indexácia ochráni Vašu nehnuteľnosť pred podpoistením.

Dobrou kombináciou je poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti v jednom balíku. Odborníci z ČSOB odporúčajú pripoistiť si aj zodpovednosť za škodu, ktorú môžete niekomu inému spôsobiť vy, vaši rodinní príslušníci alebo aj domáci miláčik.

Cestujte poistení

Pred cestou do zahraničia alebo na slovenské hory si skontrolujte, či máte adekvátne poistenie a čo všetko obsahuje. Zvážiť môžete cestovné poistenie a poistenie úrazu a života Spirit. Cestovné poistenie vám zabezpečí úhradu liečebných nákladov v zahraničí, ak by ste ochoreli alebo by ste mali úraz. Takéto náklady sa môžu vyšplhať až na tisíce eur. Podľa zvoleného pripoistenia môžete mať poistené meškanie letu, stratu batožiny či nepojazdné vozidlo.

Vďaka úrazovému poisteniu Spirit môžete získať finančné „bolestné“ po dobu hospitalizácie aj denné odškodné vo výške 10 EUR na deň počas vašej liečby. V prípade nešťastia v slovenských horách vám zaplatí aj zásah Horskej záchrannej služby.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.