Živnosť alebo s. r. o.: porovnanie pre rok 2023

Ak rozbiehate svoj vlastný biznis, jedno z vašich najdôležitejších rozhodnutí bude o zvolení právnej formy podnikania. Začínajúci podnikatelia si najčastejšie vyberajú medzi živnosťou a “eseročkou”. Spoznajte medzi nimi kľúčové rozdiely doplnené o základné plusy a mínusy.

prečítané do 5 minút

24.1.2023

1. Ako založiť živnosť a s. r. o.

V prípade živnosti je administratíva veľmi jednoduchá. Založiť si ju môžete na okresnom úrade alebo online. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, predtým nazývané živnostenský list, vám vystavia do troch pracovných dní. Správne poplatky závisia od rozsahu a typu vášho podnikania, no pri využití elektronickej služby ich môžete znížiť na polovicu či dokonca na nulu.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je náročnejší a drahší proces, ktorý zvyčajne zaberie približne 2 týždne. Vyžaduje úradne overenú spoločenskú zmluvu a následný zápis do obchodného registra. Vo februári vstúpi do platnosti novela zákona, ktorá založenie spoločnosti zjednoduší vďaka elektronickému formuláru. Od 1. 2. 2023 ho nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

TIP: V prípade založenia s. r. o. stanovuje zákon minimálne základné imanie vo výške 5 000 EUR. Od roku 2016 už nemáte povinnosť dokladovať jeho výšku výpisom z bankového účtu. Postačí vám len vydanie písomného vyhlásenia o splatení vkladov.

2. Riziko spojené s podnikaním

Živnostníci ručia za záväzky podnikania celým svojím majetkom, vrátane nehnuteľného. V prípade exekúcie im naň môžu siahnuť do neobmedzenej výšky.

Spoločníci v s. r. o. ručia za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania. Na krytie vzniknutých dlhov spoločnosti sa využíva výlučne majetok podniku.

3. Odvodové zaťaženie

Pre živnostníka zvyčajne predstavujú odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne významnú časť mesačných výdavkov. Závisia od výšky dosiahnutých príjmov. Minimálne odvody spolu sú pre rok 2023 stanovené na sumu 285,49 EUR mesačne.

Naopak, v s. r. o. nevzniká spoločníkovi firmy povinnosť platiť sociálne poistenie, ak si za svoju funkciu nevypláca žiadnu odmenu. Namiesto toho si môže priznať podiel zo zisku firmy, ktorý sa zdaňuje sadzbou 7 %.

TIP: Ak živnostník dosiahne ročný príjem z podnikania menší ako 7 266 EUR, je oslobodený od povinnosti platiť sociálne poistenie. Zánikom poistenia však končí nárok na niektoré dávky, napríklad na ošetrovné. V takejto situácii je vhodné zvážiť stať sa dobrovoľným platiteľom.

Ako skombinovať výhody

Každé podnikanie je jedinečné, a preto neexistuje forma, ktorá by vyhovovala všetkým. Rozhodnutie môže ovplyvniť aj predmet vášho podnikania a predpokladaný ročný obrat. V prípade rizikových podnikateľských aktivít a predpokladaných vyšších príjmov sa odporúča staviť na eseročku. Pri menšom biznise s nízkymi reálnymi výdavkami je vhodnejšia živnosť. Ak sa rozhodnete začať podnikať jednoduchšou cestou cez živnosť, môžete neskôr prejsť na s. r. o.

Výhodné biznis balíky v ČSOB

Naštartujte svoj biznis pomocou balíka produktov a služieb od ČSOB. Je navrhnutý tak, aby pokrýval všetky potreby začínajúceho podnikateľa. Vďaka moderným riešeniam dokážete uspokojiť aj najnáročnejšieho zákazníka.

Chcem objaviť výhody