Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Naštartujte svoje podnikanie

Naštartujte svoje podnikanie

s výhodným balíkom služieb a produktov pre váš biznis.

Mám záujem

S naším balíkom produktov a služieb ste pripravený na každého zákazníka

Vyskladajte si balík z ponuky výhod pre začínajúcich podnikateľov

 

Výhody pre novovzniknuté firmy v segmente Podnikatelia a malé firmy, ktoré sú obsluhované na retailovej pobočke

Novovzniknuté firmy v segmete Podnikatelia a malé firmy

Spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia segmentu Podnikatelia a malé firmy, ktoré uzavrú zmluvu, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb Podnikateľské konto do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, získavajú:

Ponuka výhod:

 • ČSOB Podnikateľské konto na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom/disponentom
 • mPOS terminál na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • POS terminál na 3 mesiace bez mesačného poplatku a provízií
 • Platobná brána na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • Balík služieb ČSOB Pohoda na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie
 • Finančný príspevok 100 € na implementáciu platobnej brány
 • Poistenie Biznis Plus Simple pre začínajúcich podnikateľov s 15 % zľavou aj s poistením POS terminálu

Ponuku výhod si môžete nakombinovať podľa Vašej preferencie, jedinou podmienkou je uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb Podnikateľské konto** do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti.

* Vzťahuje sa na transakcie do 2 000 € mesačne, transakcie nad 2 000 € sú spoplatnené v zmysle Zmluvy o akceptácii platobných kariet.
** Na predmet zmluvy, ktorý je podmienkou získania ponuky výhod ČSOB Podnikateľské konto, sa už pri uzatvorení zmluvy vzťahuje výhoda 12 mesiacov bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom/disponentom.

Poskytovanie zľavy z poplatkov:

 • Ak splníte podmienky na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Podnikateľské konto a ČSOB Pohoda, nebude Banka Váš balík služieb spoplatňovať odo dňa uplatnenia zľavy.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete služby mPOS terminál, POS terminál a Platobnú bránu, Banka umožní získanie výhod od dátumu podpisu zmluvy o akceptácii platobných kariet.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete službu Platobnej brány, po implementácii platobnej brány a realizácii transakcií v stanovenej výške Vám vyplatíme na podnikateľský účet v ČSOB finančný príspevok vo výške 100 EUR.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete Poistenie Biznis Plus Simple, zľavu na produkt získavate pri podpise zmluvy uvedeného poistného produktu.

Chcem získať výhody pre začínajúcich podnikateľov

Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB

Otvorte si podnikateľské konto v ČSOB

Podmienky zriadenia Podnikateľského konta

Právnické osoby

 • Výpis z obchodného registra vedného príslušným registrovým súdom nie starší ako 3 mesiace

Fyzická osoba – podnikateľ

 • Osvedčenie o živnostenskom podnikaní
 • Živnostenský list
 • Výpis zo živnostenského registra

Spoločenstvo

 • Výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (Okresný úrad v sídle kraja podľa sídla spoločenstva)
 • Aktuálny list vlastníctva príslušného bytového domu

Nadácia

 • Výpis z registra nadácií
  (Ministerstvo vnútra SR)
 • Nadačná listina (kópia),
 • Doklad o pridelení IČO

Občianske združenie

 • Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR
 • Zápisnicu preukazujúcu predsedníctvo konkrétnej osoby/uznesenie z volieb predsedu OZ
 • Doklad o pridelení IČO
 • Výpis z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR

Cirkev

 • Doklad o registrácii na Ministerstve kultúry SR
 • Štatutárny poriadok a stanovy
 • V prípade útvarov s právnou subjektivitou aj Evidenčný list vydaný Ministerstvom kultúry SR vrátane dokladu o pridelení IČO
 
 

Mám záujem


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

V prípade otázok ohľadom benefitov pre novovzniknuté firmy nás kontaktujte na čísle 0850 111 990.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len na účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.