Naštartujte svoje podnikanie

s výhodným balíkom služieb a produktov pre váš biznis.

Mám záujem

S naším balíkom produktov a služieb ste pripravený na každého zákazníka

Vyskladajte si balík z ponuky výhod pre začínajúcich podnikateľov

 

Výhody pre novovzniknuté firmy v segmente Podnikatelia a malé firmy, ktoré sú obsluhované na retailovej pobočke

Novovzniknuté firmy v segmete Podnikatelia a malé firmy

Spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia segmentu Podnikatelia a malé firmy, ktoré uzavrú zmluvu, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb Podnikateľské konto do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, získavajú:

Ponuka výhod:

 • ČSOB Podnikateľské konto na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom/disponentom
 • mPOS terminál na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • POS terminál na 3 mesiace bez mesačného poplatku a provízií
 • Platobná brána na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • Balík služieb ČSOB Pohoda na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie

Ponuku výhod si môžete nakombinovať podľa Vašej preferencie, jedinou podmienkou je uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb Podnikateľské konto** do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti.

* Vzťahuje sa na transakcie do 2 000 € mesačne, transakcie nad 2 000 € sú spoplatnené v zmysle Zmluvy o akceptácii platobných kariet.
** Na predmet zmluvy, ktorý je podmienkou získania ponuky výhod ČSOB Podnikateľské konto, sa už pri uzatvorení zmluvy vzťahuje výhoda 12 mesiacov bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom/disponentom.

Poskytovanie zľavy z poplatkov:

 • Ak splníte podmienky na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Podnikateľské konto a ČSOB Pohoda, nebude Banka Váš balík služieb spoplatňovať odo dňa uplatnenia zľavy.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete služby mPOS terminál, POS terminál a Platobnú bránu, Banka umožní získanie výhod od dátumu podpisu zmluvy o akceptácii platobných kariet.

Chcem získať výhody pre začínajúcich podnikateľov

Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB

Otvorte si podnikateľské konto v ČSOB

Podmienky zriadenia Podnikateľského konta

Právnické osoby

 • Výpis z obchodného registra vedného príslušným registrovým súdom nie starší ako 3 mesiace

Fyzická osoba – podnikateľ

 • Osvedčenie o živnostenskom podnikaní
 • Živnostenský list
 • Výpis zo živnostenského registra

Spoločenstvo

 • Výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (Okresný úrad v sídle kraja podľa sídla spoločenstva)
 • Aktuálny list vlastníctva príslušného bytového domu

Nadácia

 • Výpis z registra nadácií
  (Ministerstvo vnútra SR)
 • Nadačná listina (kópia),
 • Doklad o pridelení IČO

Občianske združenie

 • Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR
 • Zápisnicu preukazujúcu predsedníctvo konkrétnej osoby/uznesenie z volieb predsedu OZ
 • Doklad o pridelení IČO
 • Výpis z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR

Cirkev

 • Doklad o registrácii na Ministerstve kultúry SR
 • Štatutárny poriadok a stanovy
 • V prípade útvarov s právnou subjektivitou aj Evidenčný list vydaný Ministerstvom kultúry SR vrátane dokladu o pridelení IČO
 
 

Mám záujem


* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

V prípade otázok ohľadom benefitov pre novovzniknuté firmy nás kontaktujte na čísle 0850 111 990.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len na účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.