Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Naštartujte svoje podnikanie

Naštartujte svoje podnikanie

 • Podnikateľské konto na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom alebo disponentom
 • mPOS terminál na 6 mesiacov bez poplatku a provízií
 • POS terminál na 3 mesiace bez poplatku a provízií
 • Platobná brána na 6 mesiacov bez poplatku a provízií
 • Účet Pohoda na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie

Mám záujem

Naštartujte svoje podnikanie s benefitmi od ČSOB, vyberte si z ponuky výhod pre novovzniknuté firmy.

 

Výhody pre novovzniknuté firmy v segmente Podnikatelia a malé firmy, ktoré sú obsluhované na retailovej pobočke

Novovzniknuté firmy v segmete Podnikatelia a malé firmy

Spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia segmentu Podnikatelia a malé firmy, ktoré uzavrú zmluvu, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb Podnikateľské konto do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, získavajú:

Ponuka výhod:

 • ČSOB Podnikateľské konto na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom/disponentom
 • mPOS terminál na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • POS terminál na 3 mesiace bez mesačného poplatku a provízií
 • Platobná brána na 6 mesiacov bez mesačného poplatku a provízií*
 • Balík služieb ČSOB Pohoda na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie

Ponuku výhod si môžete nakombinovať podľa Vašej preferencie, jedinou podmienkou je uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je ČSOB balík služieb Podnikateľské konto** do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti.

* Vzťahuje sa na transakcie do 2 000 € mesačne, transakcie nad 2 000 € sú spoplatnené v zmysle Zmluvy o akceptácii platobných kariet.
** Na predmet zmluvy, ktorý je podmienkou získania ponuky výhod ČSOB Podnikateľské konto, sa už pri uzatvorení zmluvy vzťahuje výhoda 12 mesiacov bez poplatku za vedenie a jeden hotovostný vklad majiteľom/disponentom.

Poskytovanie zľavy z poplatkov:

 • Ak splníte podmienky na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Podnikateľské konto a ČSOB Pohoda, nebude Banka Váš balík služieb spoplatňovať odo dňa uplatnenia zľavy.
 • Ak splníte podmienky na získanie výhod pre novovzniknuté firmy a využijete služby mPOS terminál, POS terminál a Platobnú bránu, Banka umožní získanie výhod od dátumu podpisu zmluvy o akceptácii platobných kariet.

Chcem získať benefity pre novovzniknuté firmy

Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB

Otvorte si podnikateľské konto v ČSOB

Podmienky zriadenia Podnikateľského konta

Právnické osoby

Výpis z obchodného registra vedeného príslušným registrovým súdom nie starší ako tri mesiace

Fyzická osoba – podnikateľ

Osvedčenie o živnostenskom podnikaní, živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra

Nadácia

Výpis z registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, nadačnú listinu (kópiu), doklad o pridelení IČO

Spoločenstvo

Výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedenom okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva, aktuálny list vlastníctva príslušného bytového domu


Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len na účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.