Archív dokumentov stavebného sporenia

Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Úverové podmienky pre občanov 21.03.2016   .pdf 710 kB
Reklamačný poriadok 01.01.2022 30.11.2023 .pdf 153 kB
Názov Platnosť od Platnosť do Formát Veľkosť
Reklamačný poriadok 01.01.2022 30.11.2023 .pdf 153 kB

Výročné správy

Názov Za rok Veľkosť
Výročná správa 2023 2,60 MB
Výročná správa 2022 4,70 MB
Výročná správa 2021 3,10 MB
Výročná správa 2020 1,69 MB
Výročná správa 2019 1,02 MB
Výročná správa 2018 1 023 kB
Výročná správa 2017 2,04 MB
Výročná správa 2016 1,02 MB
Výročná správa 2015 3,75 MB
Výročná správa 2014 796 kB
Výročná správa 2013 688 kB
Výročná správa 2012 1,45 MB
Výročná správa 2011 2,77 MB
Výročná správa 2010 3,22 MB
Výročná správa 2009 1,76 MB
Výročná správa 2008 2,69 MB
Výročná správa 2007 2,24 MB
Annual report 2007 2,21 MB
Výročná správa 2006 1,67 MB
Annual report 2006 1,40 MB
Výročná správa 2005 909 kB

Zverejňované informácie

Informácie zverejňované podľa Opatrenia NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

ku dňu 30.11.2023

Názov Veľkosť
Mimoriadna účtovná závierka 1,8 MB
Informácie na zverejnenie podľa CRR 1,8 MB
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS 669 kB

ku dňu 30.9.2023

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 488 kB

ku dňu 30.6.2023

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 560 kB

ku dňu 31.3.2023

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 499 kB

ku dňu 31.12.2022

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,2 MB
Informácie na zverejnenie podľa CRR 1,8 MB
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS 673 kB

ku dňu 30.9.2022

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 499 kB

ku dňu 30.6.2022

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,06 MB
Informácie na zverejnenie 514 kB

k 31.3.2022

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1,1 MB
Informácie na zverejnenie 487 kB

k 31.12.2021

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 2 MB
Informácie na zverejnenie podľa opatrenia NBS 932 kB
Informácie na zverejnenie podľa CRR 1,8 MB

k 30.9.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 239 kB
Informácie na zverejnenie 299 kB

k 30.6.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 210 kB
Informácie na zverejnenie 288 kB

k 31.3.2021

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 211 kB
Informácie na zverejnenie 289 kB

k 31.12.2020

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,6 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 211 kB
Informácie na zverejnenie 1,2 MB

k 30.9.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 209 kB
Informácie na zverejnenie 299 kB

k 30.6.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 209 kB
Informácie na zverejnenie 295 kB

k 31.3.2020

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 210 kB
Informácie na zverejnenie 295 kB

k 31.12.2019

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 1 MB

k 30.09.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 296 kB

k 30.06.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 983 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.03.2019

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 967 kB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 284 kB

k 31.12.2018

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,53 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 212 kB
Informácie na zverejnenie 875 kB

k 30.9.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,1 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 350 kB

k 30.6.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,02 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 351 kB

k 31.3.2018

Názov Veľkosť
Priebežná účtovná závierka 2,10 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 2,10 MB
Informácie na zverejnenie 460 kB

k 31.12.2017

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 1,90 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 274 kB
Informácie na zverejnenie 1,20 MB

k 31.12.2016

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 4,52 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 275 kB
Informácie na zverejnenie 865 kB

k 31.12.2015

Názov Veľkosť
Účtovná závierka 3,87 MB
Informácie o vlastných zdrojoch 272 kB
Informácie na zverejnenie 906 kB