Ako sa naučiť investovať

Získajte ucelený prehľad, aby ste mohli úspešne začať investovať s istotou a sebadôverou. Toto je jednoduchý návod, ktorý vám pomôže vyznať sa v investovaní. 

Chcem e-book

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o investovaní

Vplyvom inflácie si za usporené financie v čase budete môcť kúpiť menej. Odborníci vám prezradia, nad čím by ste sa mali zamyslieť v dlhodobom horizonte pre správne zhodnocovanie peňazí.

Aké možnosti vkladových produktov môžete využiť. Ako využiť možnosť lepšieho zhodnotenia vašich úspor. Dozviete sa aj, čo je to fond, z čoho sa skladá a ako si správne vybrať vhodné investičné riešenie.

Pri akejkoľvek investícii, napríklad do fondov alebo nehnuteľnosti, je prirodzené, že cena investície môže rásť alebo klesať. Často sa stáva, že neistota je v neznámych situáciách väčšia a máte strach, že o svoje peniaze prídete. Nie vždy je však na mieste panikáriť.  

Informácie o správnej forme investovania sú málo dostupné alebo zložité. Osvojte si ako sa zachovať po prvých úspechoch a ako si môžete zabezpečiť svoju budúcnosť s najnižším rizikom straty financií.   

 
 

Nazrite dovnútra

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.