Kryté dlhopisy

Prospekt

 

Názov Formát Veľkosť
Základný prospekt zo dňa 20. novembra 2023 .pdf 1,6 MB
Base Prospectus dated 20 November 2023 (EN) .pdf 1,6 MB

Zoznam emisií krytých dlhopisov

Rating

 

xy

Informácie o krycom súbore

 

xy

Doplňujúce informácie

 

xy