Kryté dlhopisy

Prospekt

 

Názov Formát Veľkosť
Základný prospekt zo dňa 20. novembra 2023 .pdf 1,6 MB
Base Prospectus dated 20 November 2023 (EN) .pdf 1,6 MB
Stanovy .pdf 228 kB
Finančné informácie    

Zoznam emisií krytých dlhopisov

Rating

 

Informácie o krycom súbore

 

Názov Formát Veľkosť
Informácie o krycom súbore k 31. decembru 2023 .pdf 184 kB

Doplňujúce informácie