Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Podnikatelia a Firmy - EFEKTIV úver

EFEKTIV úver

 • prefinancovanie investičných a kontokorentných úverov do jedného
 • zníženie aktuálnych úverových splátok
 • s možnosťou urobiť 2 bezplatné mimoriadne splátky ročne

Efektívne riešenie pre váš biznis

Mať viac úverov v rôznych bankách so sebou prináša vysoké kumulované náklady na poplatky či úroky, a samozrejme aj rôzne podmienky čerpania a splácania. To následne súvisí s vyššou náročnosťou na administratívu a účtovníctvo. ČSOB prináša špecializovanú ponuku pre podnikateľov, ktorí chcú mať svoje financie pod kontrolou.


Investičný úver

od 4 000 € do 500 000 €


Účel
kúpa a rekonštrukcia nehnuteľností, nákup áut, strojov, prevádzkové potreby, refinancovanie a konsolidácia úverov


Splatnosť
1 až 15 rokov v závislosti od účelu a typu zabezpečenia


Zabezpečenie
vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

Kontokorentný úver

od 4 000 € do 300 000 €


Účel
úver dostupný na čokoľvek, úver sa viaže
k podnikateľskému kontu


Splatnosť
splatnosť na dobu neurčitú, s možnosťou bezplatného ukončenia


Zabezpečenie
vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť


Výhody EFEKTIV úveru

 • jednoduchšia administratíva úverov
 • zníženie aktuálnych splátok úverov
 • nižšie poplatky za vedenie úverových účtov
 • komplexné financovanie prevádzky a investícií
 • dlhodobá splatnosť investičného úveru – teraz možnosť rozložiť splácanie až na 15 rokov

Podmienky zriadenia v pobočke

podmienky pre úvery

Máte sídlo na území SR

podmienky pre úvery

Aktívne podnikanie na území SR minimálne 1 rok

podmienky pre úvery

Ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €

podmienky pre úvery

Splnenie ostatných bankou stanovených pravidiel


Doklady

 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 1 až 2 účtovné obdobia,

Mám záujem

* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.