Podnikateľské kontá

 • neobmedzený počet elektronicky odoslaných SEPA platieb a platieb v mene EUR v rámci ČSOB SR
 • výber hotovosti z viac ako 250 bankomatov v SR a bankomatov KBC Group
 • aplikácia ČSOB SmartBanking pre komfortnú správu financií
 
Podnikateľské konto na 24 mesiacov bez poplatku za vedenie

Ak ešte nie ste firemným klientom ČSOB a máte obrat do 1,5 mil. EUR,  môžete využiť limitovanú ponuku a spraviť si 24-mesačné prázdniny od platenia poplatkov za vedenie účtu.

Výber balíkov

Prečo si zriadiť podnikateľské konto od ČSOB?

Pre začínajúcich podnikateľov s obratom do 1,5 M EUR, Podnikateľské konto na 24 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu.

Transaktujte s ČSOB a získajte až 50 % zľavu z vedenia Podnikateľského konta. Prejsť na zľavu

 

Podnikateľské konto

Balík určený pre menšie firmy a začínajúcich podnikateľov.

7 EUR

mesačne

Chcem konto
 

Podnikateľské konto Elektron

Balík určený pre stredných podnikateľov.

17 EUR

mesačne

Chcem Elektron
 

Podnikateľské konto Komplet

Komplexný balík určený pre náročnejších podnikateľov.

60 EUR

mesačne

Chcem Komplet

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / Mastercard Business

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group
Bezplatný hotovostný výber v pobočke ČSOB majteľom účtu
Bezplatný hotovostný vklad v pobočke ČSOB majteľom účtu
Bezplatný výber z bankomatov iných bánk v SR v EUR

Doplnkové služby

Business Banking Lite
MultiCash
Učet sociálneho a rezervného fondu
 
35x
1 karta
0x
0x
0x
+ 5,00 EUR
+ 15,00 EUR
+ 3,00 EUR
 
100x
2 karty
0x
0x
0x
+ 15,00 EUR
+ 3,00 EUR
 
250x
2 karty
15x
30x
15x
+ 7,50 EUR
 

Podnikateľské konto

Balík určený pre menšie firmy a začínajúcich podnikateľov.

7 EUR

mesačne

Chcem konto

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
35x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / Mastercard Business
1 karta

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group
Bezplatný hotovostný výber v pobočke ČSOB majteľom účtu
0x
Bezplatný hotovostný vklad v pobočke ČSOB majteľom účtu
0x
Bezplatný výber z bankomatov iných bánk v SR v EUR
0x

Doplnkové služby

Business Banking Lite
+5,00 EUR
MultiCash
+15,00 EUR
Učet sociálneho a rezervného fondu
+3,00 EUR
 

Podnikateľské konto Elektron

Balík určený pre stredných podnikateľov.

17 EUR

mesačne

Chcem konto

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
100x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / Mastercard Business
2 karty

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group
Bezplatný hotovostný výber v pobočke ČSOB majiteľom účtu
0x
Bezplatný hotovostný vklad v pobočke ČSOB majiteľom účtu
0x
Bezplatný výber z bankomatov iných bánk v SR v EUR
0x

Doplnkové služby

Business Banking Lite
MultiCash
+15,00 EUR
Učet sociálneho a rezervného fondu
+3,00 EUR
 

Podnikateľské konto Komplet

Komplexný balík určený pre náročnejších podnikateľov.

60 EUR

mesačne

Chcem konto

Služby v cene balíka

Internetbanking Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking
Bezplatné prijaté platby v EUR
250x
Platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu
Platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom
Odoslaná platba v EUR elektronicky
Platba platobnou kartou v SR a zahraničí
Vkladová karta
VISA Business / Mastercard Business
2 karty

Hotovostné operácie

Hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group
Bezplatný hotovostný výber v pobočke ČSOB majteľom účtu
15x
Bezplatný hotovostný vklad v pobočke ČSOB majteľom účtu
30x
Bezplatný výber z bankomatov iných bánk v SR v EUR
15x

Doplnkové služby

Business Banking Lite
MultiCash
+7,50 EUR
Učet sociálneho a rezervného fondu

Výšku poplatkov nájdete v aktutálne platnom sadzobníku pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Prejsť na Dôležité dokumenty.

Získajte 50 % zľavu z poplatku Podnikateľského konta

Zľava platí pre segment Podnikatelia a malé firmy s ročným obratom do 1,5 mil. EUR

 

Podmienky získania zľavy na podnikateľské konto:

Fyzická osoba - podnikateľ

Min. 5 platobných operácií mesačne

Platby kartou, výbery z bankomatu, elektronické platby

Mesačný kreditný obrat min. 3 000 EUR

Právnicka osoba

Min. 10 platobných operácií mesačne

Platby kartou, výbery z bankomatu, elektronické platby

Mesačný kreditný obrat min. 3 000 EUR

 

Bežné účty

Bežný účet v EUR

Prístup do komplexnej ponuky bankových produktov a služieb.

5.00 EUR/mes.

Vedenie účtu

 
 • Poplatky za služby sú účtované v zmysle aktuálne platného sadzobníka poplatkov. 

Cudzomenové účty

Vhodné pre klientov, ktorí realizujú platobný styk v cudzích menách.

5.00 EUR/mes.

Vedenie účtu

 
 • Účet môže byť vedený v cudzích menách: CZK, USD, CHF, GBP, AUD, NOK, SEK, CAD, JPY, DKK, HUF a PLN.

Fondové učty

Účet určený na tvorbu fondov v zmysle zákona, ktorý vám umožní pohodne a bezpečne spravovať vaše finančné prostriedky. (napr. rezervný fond, sociálny fond)

3.00 EUR/mes.

Vedenie účtu

 
 
 • Poplatky za služby sú účtované v zmysle aktuálne platného sadzobníka poplatkov.

Transparentný účet

Riešenie pre každého, kto chce alebo má povinnosť zverejňovať transakcie na svojom účte (FO, SZČO aj PO).

10.00 EUR/mes.

Vedenie účtu

 
 • vedenie, zverejňovanie účtu a jeho transakcií na stránke https://moja.csob.sk/transparent-accounts/
 • mesačný elektronický výpis
 • 100 prijatých SEPA platieb v EUR
 • neobmedzený počet odoslaných SEPA platieb v EUR elektronicky
 • 1 debetná platobná karta – VISA Business
 • Elektronické bankovníctvo Moja ČSOB

Bežný účet pre SVB a bytové domy

Ideálne riešenie pre spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové domy v správe

6.00 EUR/mes.

Vedenie účtu

 
 • Zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu/súhlasu so SEPA inkasom
 • ČSOB SmartBanking
 • 50 % zľava z jednorázového poplatku za zriadenie ČSOB BusinessBanking Lite
 • 100 % zľava za vedenie ČSOB BusinessBanking Lite
 • 250 prijatých platieb v EUR
 • Neobmedzený počet odoslatných platieb v EUR a platieb na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom

Dotačný účet

Riešenie určené pre klientov, ktorým sú na účet poskytované dotácie

0.00 EUR/mes.

Vedenie účtu

 
 • Vklad na dotačnom účte nie je úročený. Podmienkou je vlastníctvo podnikateľského účtu v ČSOB.

Účet úschovy u notára

Riešenie ušité pre účely notárskych úschov

0.00 EUR/mes.

Vedenie účtu

 
 • Vklad na účte notárskej úschovy nie je úročený
 

 

Podmienky zriadenia Podnikateľského účtu

 

Právnické osoby

 • Výpis z obchodného registra vedeného príslušným registrovým súdom nie starší ako 3 mesiace

Fyzická osoba – podnikateľ

 • Osvedčenie o živnostenskom podnikaní
 • Živnostenský list
 • Výpis zo živnostenského registra

Spoločenstvo

 • Výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (Okresný úrad v sídle kraja podľa sídla spoločenstva)
 • Aktuálny list vlastníctva príslušného bytového domu

Nadácia

 • Výpis z registra nadácií
  (Ministerstvo vnútra SR)
 • Nadačná listina (kópia),
 • Doklad o pridelení IČO

Občianske združenie

 • Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR
 • Zápisnicu preukazujúcu predsedníctvo konkrétnej osoby/uznesenie z volieb predsedu OZ
 • Doklad o pridelení IČO
 • Výpis z registra občianskych združení Ministerstva vnútra SR

Cirkev

 • Doklad o registrácii na Ministerstve kultúry SR
 • Štatutárny poriadok a stanovy
 • V prípade útvarov s právnou subjektivitou aj Evidenčný list vydaný Ministerstvom kultúry SR vrátane dokladu o pridelení IČO

 

 

 

Ďalšie produkty a služby

Platobné karty

Bezkontaktné platobné karty sú vydávané na požiadanie:

 • VISA Business
 • Mastercard Business
 • VISA Business Gold
Viac o platobných kartách

Elektronické bankovníctvo

Služby elektronického bankovníctva s funkciami pre správu financií:

 • ČSOB BusinessBanking Lite
 • Multicash
 • Internet banking Moja ČSOB
 • ČSOB SmartBanking
Viac o elektronickom bankovníctve

 

 

 

Mám záujem* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Československá obchodná banka, a.s. v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje len pre účely spätného kontaktovania po dobu 1 roka od jeho odoslania. Informácia o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb je bližšie uvedená v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk.