Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Máte na to - Privátne bankovníctvo - ČSOB

MÁTE NA TO. NÁS.

Na slovenskom trhu úspešne pôsobíme od roku 2005.
Disponujeme stabilným tímom privátnych bankárov, ktorí vedia, na čo máte.

 

Máte na to

Ponuka

Privátny bankár vás prevedie širokou ponukou produktov a služieb ČSOB Finančnej skupiny. Je profesionálne školený špecialista v oblasti bankových a investičných produktov, ktorý podlieha najprísnejším kritériám výberu a kontroly. Viac tu

 

Podmienky prijatia

 

Klientom privátneho bankovníctva sa môže stať fyzická osoba (za špecifických podmienok právnická osoba), ktorej objem disponibilných zdrojov pod správou
ČSOB je minimálne 200 000 EUR.

Kontakty

K dispozícii sme vám na e-mailovej adrese privatebanking@csob.sk alebo si s nami dohodnite stretnutie na pracoviskách privátneho bankovníctva v mestách: