Perspektiv

Predaj produktu bol ukončený dňa 31.12.2020.

Čo s produktom získate

  • poistenie pre prípad dožitia alebo smrti,
  • investičné životné poistenie bez zisťovania zdravotného stavu pri uzatváraní poistnej zmluvy,
  • poistenie pre prípad smrti následkom dopravnej nehody s plnením vo výške 75 % z jednorazového poistného,
  • stanovenie oprávnených osôb na vyplatenie poistného plnenia bez dedičského konania,
  • oslobodenie od platenia dane z príjmu v prípade poistnej udalosti,
  • v prípade potreby možnosť čerpania prostriedkov aj počas doby poistenia.

Najčastejšie otázky

Archív upisovaných emisií

PERSPEKTIV 47 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 11.01.2021
Koniec poistenia: 29.11.2030
Poistná doba: 10 rokov
Upisovacie obdobie: 2.11. – 31.12.2020
PERSPEKTIV 46 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 09.11.2020
Koniec poistenia: 29.11.2030
Poistná doba: 10 rokov
Upisovacie obdobie: 31.08. – 30.10.2020
PERSPEKTIV 45 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.09.2020
Koniec poistenia: 30.04.2030
Poistná doba: takmer 10 rokov
Doba predaja: 29.06. – 28.08.2020
PERSPEKTIV 44 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 06.07.2020
Koniec poistenia: 30.04.2030
Poistná doba: takmer 10 rokov
Doba predaja: 04.05. – 26.06.2020
PERSPEKTIV 43 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 08.05.2020
Koniec poistenia: 30.04.2030
Poistná doba: takmer 10 rokov
Doba predaja: 02.03. – 30.04.2020
PERSPEKTIV 42 – Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 06.03.2020
Koniec poistenia: 30.06.2025
Poistná doba: viac ako 5 rokov
Doba predaja: 03.02. – 26.02.2020
PERSPEKTIV 41 - Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 10.02.2020
Koniec poistenia: 30.04.2030
Poistná doba: viac ako 10 rokov
Doba predaja: 02.12. – 31.01.2020
PERSPEKTIV 40 - Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 9.12.2019
Koniec poistenia: 31.03.2025
Poistná doba: viac ako 5 rokov
Doba predaja: 04.11.2019 – 27.11.2019
PERSPEKTIV 39 - Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 12.11.2019
Koniec poistenia: 28.02.2025
Poistná doba: viac ako 5 rokov
Doba predaja: 30.09.2019 – 29.10.2019
PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.10.2019
Koniec poistenia: 10.09.2029
Poistná doba: takmer 10 rokov
Doba predaja: 05.08.2019 – 27.09.2019
PERSPEKTIV 37 - Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 08.08.2019
Koniec poistenia: 31.10.2024
Poistná doba: 5 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 01.07.2019 – 31.07.2019
PERSPEKTIV 36 – Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 05.07.2019
Koniec poistenia: 30.09.2024
Poistná doba: 5 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 03.06.2019 – 26.06.2019
PERSPEKTIV 35 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 12.06.2019
Koniec poistenia: 10.09.2029
Poistná doba: 10 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 28.05. 2019 – 02.06.2019
PERSPEKTIV 34 - Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.06.2019
Koniec poistenia: 30.08.2024
Poistná doba: 5 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 06.05. 2019 – 27.05.2019
PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 06.05.2019
Koniec poistenia: 10.09.2029
Poistná doba: 10 rokov a 4 mesiace
Doba predaja: 04.03.2019 – 26.04.2019
PERSPEKTIV 32 - Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.03.2019
Koniec poistenia: 31.05.2024
Poistná doba: 5 rokov a 2 mesiace
Doba predaja: 04.02.2019 – 27.02.2019
PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 11.02.2019
Koniec poistenia: 12.03.2029
Poistná doba: 10 rokov
Doba predaja: 03.12.2018 – 01.02.2019
PERSPEKTIV 30 - Najlepší výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami (KID)
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 7.12.2018
Koniec poistenia: 29.2.2024
Poistná doba: 5 rokov a takmer 3 mesiace
Doba predaja: 29.10. – 28.11.2018
PERSPEKTIV 29 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 08.11.2018
Koniec poistenia: 12.03.2029
Poistná doba: 10 rokov
Doba predaja: 03.09. – 26.10.2018
PERSPEKTIV 28 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 05.10.2018
Koniec poistenia: 30.04.2021
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 03.09. – 26.09.2018
PERSPEKTIV 27 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.09.2018
Koniec poistenia: 31.03.2021
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 30.07. – 28.08.2018
PERSPEKTIV 26 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 10.09.2018
Koniec poistenia: 29.09.2028
Poistná doba: 10 rokov
Doba predaja: 02.07. – 31.08.2018
PERSPEKTIV 25 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.08.2018
Koniec poistenia: 26.02.2021
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 02.07. – 25.07.2018
PERSPEKTIV 24 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 06.07.2018
Koniec poistenia: 29.01.2021
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 04.06. – 27.06.2018
PERSPEKTIV 23 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 05.07.2018
Koniec poistenia: 29.09.2028
Poistná doba: 10 rokov a takmer 5 mesiacov
Doba predaja: 03.04. – 27.06.2018
PERSPEKTIV 22 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.06.2018
Koniec poistenia: 30.12.2020
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 30.04. – 30.05.2018
PERSPEKTIV 21 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 08.05.2018
Koniec poistenia: 30.11.2020
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 03.04. – 25.04.2018
PERSPEKTIV 20 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.05.2018
Koniec poistenia: 29.09.2028
Poistná doba: 10 rokov a takmer 5 mesiacov
Doba predaja: 26.02. – 27.04.2018
PERSPEKTIV 19 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 09.04.2018
Koniec poistenia: 30.10.2020
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 26.02. – 27.03.2018
PERSPEKTIV 18 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.03.2018
Koniec poistenia: 30.09.2020
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 29.01. – 21.02.2018
PERSPEKTIV 17 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Dokument s kľúčovými informáciami
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.02.2018
Koniec poistenia: 31.08.2020
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 02.01. – 24.01.2018
PERSPEKTIV 16 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 08.01.2018
Koniec poistenia: 31.07.2020
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 04.12. – 27.12.2017
PERSPEKTIV 15 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 11.12.2017
Koniec poistenia: 04.01.2028
Poistná doba: 10 rokov a 1 mesiac
Doba predaja: 02.10. – 01.12.2017
PERSPEKTIV 14 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 09.10.2017
Koniec poistenia: 04.01.2028
Poistná doba: 10 rokov a 3 mesiace
Doba predaja: 31.07. – 29.09.2017
PERSPEKTIV 13 – Otvorená príležitosť
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.08.2017
Koniec poistenia: 04.01.2028
Poistná doba: 10 rokov a 5 mesiacov
Doba predaja: 05.06. – 28.07.2017
PERSPEKTIV 12 – Svetový výber
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 15.06.2017
Koniec poistenia: 31.03.2023
Poistná doba: 5 rokov a takmer 10 mesiacov
Doba predaja: 03.04. – 31.05.2017
PERSPEKTIV 11 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.04.2017
Koniec poistenia: 31.10.2019
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 27.2. – 29.3.2017
PERSPEKTIV 10 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.03.2017
Koniec poistenia: 30.09.2019
Poistná doba: 2 roky a 7 mesiacov
Doba predaja: 30.1. – 22.2.2017
PERSPEKTIV 9 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.02.2017
Koniec poistenia: 30.08.2019
Poistná doba: 2 roky a 6 mesiacov
Doba predaja: 02.01. – 25.01.2017
PERSPEKTIV 8 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 06.01.2017
Koniec poistenia: 31.07.2019
Poistná doba: 2 roky a takmer 7 mesiacov
Doba predaja: 01.12. – 28.12.2016
PERSPEKTIV 7 – Depozitná zmenka
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 06.12.2016
Koniec poistenia: 06.12.2021
Poistná doba: 5 rokov
Doba predaja: 03.10. – 30.11.2016
PERSPEKTIV 6 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.10.2016
Koniec poistenia: 30.04.2019
Poistná doba: 2 roky a 7 mesiacov
Doba predaja: 02.09. – 28.09.2016
PERSPEKTIV 5 – Strieborná Ekonomika 1
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 16.09.2016
Koniec poistenia: 30.09.2022
Poistná doba: 6 rokov
Doba predaja: 01.07. – 31.08.2016
PERSPEKTIV 4 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 07.07.2016
Koniec poistenia: 31.01.2019
Poistná doba: 2 roky a 6 mesiacov
Doba predaja: 30.05. – 29.06.2016
PERSPEKTIV 3 – Inflačná zmenka
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 01.06.2016
Koniec poistenia: 31.12.2020
Poistná doba: 4 roky a 7 mesiacov
Doba predaja: 11.04. – 27.05.2016
PERSPEKTIV 2 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 7.4.2016
Koniec poistenia: 31.10.2018
Poistná doba: 2 roky a 7 mesiacov
Doba predaja: 29.2.2016 – 22.3.2016
 
PERSPEKTIV 1 – Svetový expres
Investičná stratégia - infolist
Marketingová informácia
Aktuálna cena podielu investičnej jednotky
Začiatok poistenia: 11.3.2016
Koniec poistenia: 28.09.2018
Poistná doba: 2 roky a 7 mesiacov
Doba predaja: 4.1.2016 – 26.2. 2016

Upozornenie: S investíciou do produktu PERSPEKTIV je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu PERSPEKTIV nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu PERSPEKTIV. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavoláme vám alebo zavolajte 0850 850 777

Osobná konzultácia

Naplánujte si stretnutie v jednej z vybraných pobočiek. Prednostne vás obslúžime.

Naplánovať si stretnutie