Všeobecné bezpečnostné zásady

 

Používanie silného a bezpečného hesla

 • Zvoľte si dostatočne dlhé heslo (odporúčaná dĺžka minimálne 12 znakov) zložené z rôznych znakov (malé a veľké písmená, špeciálne znaky, čísla, ...), čím výrazne znížite šancu na jeho uhádnutie útočníkmi.
 • Zvážte používanie tzv. heslových fráz (použitie vety namiesto jediného slova). Napr. DnesJe5Decembra. alebo nahradenie určitého písmena číslicou – t0t0h3sl0n1kt0n3v13.
 • Nepoužívajte rovnaké heslo na viacerých účtoch (Znížite tým následky v prípade zneužitia Vášho hesla útočníkmi).
 • Pri používaní Vašich hesiel si overte, že Vám nikto nenazerá ponad plece.
 • Svoje heslá si v pravidelných intervaloch obmieňajte.
 • Zjednodušte si prácu s heslami používaním bezpečného správcu hesiel (napr. Keepass, Lastpass, Dashlane, ...).

Posilnenie bezpečnosti online bankovníctva

 • Majte dôkladne zabezpečené zariadenie, z ktorého pristupujete do systému online bankovníctva.
 • Heslo a PIN kódy nezapisujte vo voľne čitateľných súboroch (napr. word, excel, ...) alebo na papierikoch, najlepšie je používať heslo, ktoré si pamätáte alebo používať bezpečného správcu hesiel.
 • Nevstupujte do systémov elektronického bankovníctva cez neznáme/nezabezpečené siete (napr. WiFi v kaviarni), prípadne pristupujte pomocou bezpečného VPN klienta.
 • Pravidelne si kontrolujte obraty na účtoch za účelom identifikácie potenciálneho ohrozenia.

Bezpečné používanie verejných WiFi sietí

 • Ak pristupujete do verejnej WiFi siete, uistite sa, že je zabezpečená heslom a v nastaveniach siete je zapnuté šifrovanie dát protokolom WP2 alebo vyšším.
 • V prípade nezabezpečenej WiFi siete nepristupujte do systémov elektronického bankovníctva a k senzitívnym stránkam obsahujúcim osobné údaje bez použitia bezpečného VPN klienta.
 • Zvýšte svoju ochranu prostredníctvom zapnutého a aktuálneho antivírusu, anti-malware a firewallu.
 • V prípade snahy o inštaláciu/stiahnutie neznámych aplikácií/súborov po Vašom pripojení k WiFi sieti ju považujte za nelegitímnu a zvážte nevyhnutnosť jej ďalšieho používania.

Zaistenie kybernetickej bezpečnosti pri dovolenkách (letenka, facebook,...)

 • Fyzicky zabezpečte svoje mobilné zariadenia pred ich odcudzením.
 • Nezverejňujte vopred na internete/sociálnych sieťach žiadne detaily Vašich leteniek, rezervácie ubytovania ani konkrétneho termínu dovolenky (zvýšite tak ochranu svojho súkromia,ako aj majetku v čase, keď budete mimo svojho bydliska).
 • Aj v zahraničí používajte zabezpečené internetové pripojenie a všímajte si webstránky, na ktoré sa prihlasujete.

Zabezpečenie dát

 • Pri posielaní/ukladaní citlivých dát používajte softvér, ktorý umožňuje ich šifrovanie (napr. ochrana pomocou silného hesla pri office dokumentoch a komprimovaných archívoch ako sú zip, rar a pod.).
 • Povoľte zdieľanie/archiváciu svojich dát do cloudu iba v rozsahu, ktorý považujete za potrebný.
 • V prípade, žesvoje mobilné zariadenie zdieľate s viacerými osobami, nastavte korektne prístupové oprávnenia k jednotlivým adresárom a súborom, prípadne vytvorte separátne prostredia pre každého používateľa.

Ochrana pred škodlivým kódom (malware)

 • Používajte aktualizovaný antivírusový softvér a Firewall, spoločne s pravidelným skenovaním zariadenia na prítomnosť škodlivého kódu.
 • Nesťahujte neznámy/ilegálny obsah z internetu (najmä súbory s koncovkou .exe).
 • Neotvárajte neznáme odkazy a prílohy v doručených emailoch alebo správach na sociálnych sieťach. Vyvarujte sa podvodným emailom (Phishing).
 • Aby ste predišli strate svojich dát, pravidelne ich zálohujte mimo svojho mobilného zariadenia (napr. na externý disk alebo cloudové úložisko).
 • Pravidelne prekontrolujte pripojené externé zariadenia/USB kľúče vo Vášom počítači, aby ste vylúčili možnosť pripojenia neznámych/nebezpečných zariadení.