Čo kryje cestovné poistenie v čase pandémie a ako postupovať, ak nemôžete odcestovať?

 

Vzhľadom na výnimočnú situáciu sa ČSOB Poisťovňa, a. s., rozhodla podporiť zodpovedné správanie svojich klientov a umožniť im výhodnejšie plnenie pri stornovaní zájazdov. Ak sa rozhodnete stornovať svoj pobyt alebo dopravu, budeme výnimočne plniť až do výšky 50% zo sumy z vyčísleného storno poplatku, maximálne však do sumy, ktorú máte dojednanú v poistení.

Podmienkou plnenia je vydokladovanie storno poplatkov zo strany ubytovacieho zariadenia alebo dopravnej spoločnosti. Zároveň je podmienkou zakúpenie služby pred 12. 3. 2020 s dátumom začiatku cesty do 30. 4. 2020. Chceme upozorniť klientov, že je ich povinnosťou bez zbytočného odkladu zrušiť rezerváciu v ubytovacích zariadeniach alebo dopravy a čo najskôr požiadať subjekty o refundáciu svojich vynaložených nákladov.

V prípade, že sa ako klient bez zdravotných komplikácií dostanete v zahraničí do karantény, nejde o poistnú udalosť. Cestovné poistenie kryje nutné a neodkladné náklady, ktoré stabilizujú stav klienta natoľko, že je schopný ďalšej cesty. Z tohto hľadiska preventívna karanténa nie je poistnou udalosťou. Automaticky vám však predĺžime dobu poistenia, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na návrat na Slovensko nad rámec existujúcich poistných podmienok.

V rámci zrušenia letov leteckou spoločnosťou, má zákazník možnosť refundácie priamo od leteckej spoločnosti, cez ktorú boli letenky zakúpené. Cestujúci môžu nájsť bližšie informácie na webovej stránke svojho leteckého dopravcu.

Ak sa v súvislosti so zrušením letu ocitnete v nepredvídanej situácii v zahraničí a nemôžete sa vrátiť pre uzavreté letiská domov a máte dojednané pripoistenie meškania odletu, budeme vám nad rámec poistných podmienok preplácať náklady na kúpu nevyhnutných vecí spojených s čakaním na ďalší let (napr. nevyhnutné ubytovanie, základné ošatenie, základné hygienické potreby a lieky). Avšak len do výšky poistnej sumy na poistnej zmluve v zmysle všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie a cestovné poistenie k platobnej karte ČSOB.

Cestujúcim odporúčame sledovať epidemiologickú situáciu a riadiť sa odporúčaniami oficiálnych štátnych orgánov, najmä Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.