Finančná gramotnosť u detí a ako ju dosiahnuť

 

Štúdia vedcov z University of Cambridge zistila, že deti si svoje finančné návyky formujú do veku siedmich rokov. Zároveň však platí, že samotný koncept sporenia a míňania dokážu pochopiť už ako trojročné. Ako pomôcť deťom, aby v dospelom veku pristupovali k zarobeným financiám rozvážne a s nadhľadom?

Hovorte s nimi o peniazoch

Je naozaj dôležité baviť sa s deťmi o hodnote vecí a peňazí už v útlom veku. Avšak predtým, než dieťa zoznámite so skutočnými peniazmi, využite akúkoľvek spoločenskú hru, v ktorej je platidlom vymyslená mena. Vďaka priamej interakcii s fiktívnymi peniazmi sa dieťa učí princípom fungovania obchodu. Neskôr im dovoľte, aby si mohli preštudovať jednotlivé mince a bankovky a uveďte príklady vecí, zodpovedajúcich ich hodnote. Vysvetlite im princíp odkladania si a šetrenia a v neposlednom rade aj to, odkiaľ peniaze prichádzajú a kam ďalej putujú.

Chcem verzus potrebujem

Deti začínajú najčastejšie dostávať vreckové po nástupe do školy. Niektorí skôr, iní naopak neskôr. Dôležité však je, aby v danom veku dieťa naučilo rozoznávať to, čo potrebuje, od toho, čo chce. To, že vreckové bude spočiatku končiť s najväčšou pravdepodobnosťou v školskom bufete za sladkosti, je úplne v poriadku. Deti sa totiž musia naučiť rozlišovať medzi potrebou a želaním, no nie je vhodné zakazovať im kúpiť si niečo, čo im urobí radosť.

Pri dostatočnej interakcii a pozornosti venovanej deťom, vieme docieliť, aby si začali časom budovať návyky na odkladanie peňazí na hodnotnejšie veci. Výška vreckového pritom nehrá žiadnu rolu. O odporúčanej výške vreckového pre deti sa dočítate v tomto článku.

Forma pravidelného vreckového na detský účet Sloník

Detský účet Sloník je dobrým riešením, ako viesť deti k zodpovednosti a hospodáreniu s financiami už v útlom veku. Je určený pre deti do 15 rokov. K účtu je možné zriadiť sporiaci účet na krátkodobé ciele ako napr. na krúžky, záľuby dieťaťa, letný tábor, lyžiarsku výstroj, nový bicykel ,či nový tablet. Na strednodobé či dlhodobé ciele ako je štúdium v zahraničí alebo vysoká škola doma, štart do života, pomoc získať vlastné bývanie, je možné k účtu zriadiť zaujímavé investičné programy, kde je predpoklad vyšších výnosov. V oboch prípadoch je možné sporenie pravidelné i mimoriadne, formou trvalého alebo jednorazového prevodu kohokoľvek z rodiny.

Navyše, Vy ako zákonný zástupca môžete:

  • Využiť prístup cez digitálne kanály k účtu vášho dieťaťa a mať tak prehľad o výdavkoch.
  • Vkladať hotovosť na účet bezplatne a bez obmedzenia.
  • Flexibilne nastaviť denný limit pre výbery platobnou kartou

Univerzálny návod na finančnú gramotnosť u detí neexistuje. Mali by sme s nimi však komunikovať rovnako otvorene o peniazoch, ako sa bavíme aj o iných veciach. Začnite aj vy svoje dieťa učiť zodpovednému míňaniu s nastaveným denným limitom na karte, vďaka vlastnému detskému účtu.