Inflácia dosiahla 22-ročné maximum

 

Ako si zachovať životnú úroveň aj napriek rastúcej inflácii?

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR (Zdroj: Štatistický úrad SR - Úvodná stránka (statistics.sk)) dosiahla v máji 2022 inflácia na Slovensku medziročne 12,6 %. Je to najviac za ostatných 22 rokov a podľa prognózy Národnej banky Slovenska budú ceny na Slovensku naďalej rásť. Dokonca v roku 2023 môže tempo rastu cien dosiahnuť až 14 %.

Vysoká inflácia je s nami prítomná už niekoľko mesiacov a stále rastie. S touto situáciou nie sú spokojné centrálne banky, a preto na celom svete dochádza k zvyšovaniu základných úrokových sadzieb. Americká centrálna banka zvýšila úrokové sadzby prvýkrát od roku 2018. Zvyšovanie úrokových sadzieb sa očakáva aj od Európskej centrálnej banky, ktoré by malo byť prvé po 11 rokoch.

Sme zvyknutí na svoju životnú úroveň. Čo robiť, aby sme si zachovali svoje životné štandardy?

  • Plánujte – naplánujte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Môže to byť napríklad rekonštrukcia kuchyne alebo vysnívaná dovolenka na druhom konci sveta.
  • Zmeňte svoje návyky v odkladaní financií – začnite tým, že si vytvoríte návyk odkladať určité množstvo financií, ktoré neminiete, ani ich predčasne nevyberiete. Ak máte rezervu na plánované či neočakávané výdavky v najbližšej dobe, môžete preskočiť fázu odkladania financií na sporiaci účet s malým alebo žiadnym úrokom a začať investovať.
  • Zhodnocujte svoje financie - ak budete pravidelne investovať prostredníctvom fondov, môžete sa oveľa rýchlejšie dostať k splneniu svojich finančných plánov alebo predčasne splatiť časť svojej hypotéky.

Začnite investovať už dnes

Investovať môžete rýchlo a jednoducho cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking z pohodlia vášho domova.

Príklad z praxe

Naplánovali ste si rekonštrukciu kuchyne, na ktorú ste si nasporili 10 000 €. Ak svoje peniaze budete držať na bežnom alebo sporiacom účte, vaša suma na účte bude aj o rok vyzerať približne rovnako. V dôsledku inflácie vás však tá istá rekonštrukcia o rok už môže stáť 10 800 €. Bude vám teda chýbať 800 € - a to len po jednom roku vysokej inflácie. Preto pri dlhodobých budúcich plánoch zvoľte radšej taký spôsob zhodnocovania prostriedkov, ktorý má podstatne vyššie šance úspešnejšie sa popasovať s infláciou. Na tento účel vám môže dobre poslúžiť pravidelné investovanie.

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.