ČSOB Poisťovňa

  • je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou

  • disponuje širokým portfóliom životných, ako aj neživotných produktov

  • s prvotriednymi službami poskytuje i kvalitné poradenstvo

Sme univerzálna poisťovacia spoločnosť, ktorá poskytuje široké spektrum produktov z oblasti životného i neživotného poistenia. Naše produkty sú určené ako pre fyzické osoby, tak aj pre podnikateľov či veľkých firemných klientov.

Pre váš komfort prinášame možnosť uzatvorenia poistenia prostredníctvom pobočiek (ČSOB Poisťovne aj ČSOB Banky), externých sprostredkovateľov, on-line komunikačných nástrojov (špeciálnej webstránky, aplikácie ČSOB Smartbanking), telefónu či bankomatu.

Sme jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní.

Predstavenstvo

Meno Funkcia
Martin Daller predseda predstavenstva
Vladimír Šošovička člen predstavenstva
Andrea Baumgartnerová člen predstavenstva

Dozorná rada

Meno Funkcia
Isabel Ida W Boogers predseda dozornej rady
Gyula Barna člen dozornej rady
Peter Ripka člen dozornej rady
Názov Za rok Veľkosť
Koncepcia investovania ČSOB Poisťovne 2022 123 kB
Výročná správa / Annual report 2021 5.60 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2021 1 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2021 689 kB
Výročná správa / Annual report 2020 2,40 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2020 1 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2020 693 kB
Výročná správa / Annual report 2019 2,60 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2019 1035 kB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2019 585 kB
Výročná správa / Annual report 2018 3,61 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2018 1,17 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2018 573 kB
Výročná správa / Annual report 2017 6,16 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2017 1,80 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2017 676 kB
Výročná správa / Annual report 2016 1,40 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave 2016 2 MB
Správa o solventnosti a finančnom stave (príloha) 2016 735 kB
Výročná správa / Annual report 2015 1,90 MB
Náklady na finančné sprostredkovanie 2015 167 kB
Výročná správa / Annual report 2014 1,60 MB
Výročná správa / Annual report 2013 1,04 MB
Výročná správa / Annual report 2012 2,86 MB
Výročná správa / Annual report 2011 2,17 MB
Výročná správa / Annual report 2010 4,85 MB
Výročná správa / Annual report 2009 1,34 MB
Výročná správa / Annual report 2008 4,18 MB
Výročná správa 2007 10,7 MB
Annual report 2007 10,7 MB
Výročná správa 2006 1,09 MB
Annual report 2006 0,99 MB
Výročná správa 2005 1,35 MB
Výročná správa 2004 908 kB
Annual report 2004 891 kB
Výročná správa 2003 505 kB
Annual report 2003 533 kB
Výročná správa 2002 5,00 MB
Výročná správa 2001 4,44 MB
Výročná správa 2000 573 kB
Výročná správa 1999 549 kB

 

Infolinka

Zavolať na Infolinku

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese infolinka@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 31 325 416
IČ DPH SK 202 08 517 67

Zásielky

zásielky odosielajte na:
P.O.BOX 815 63
815 63 Bratislava


Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Osobné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30