Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

ČSOB Poisťovňa

ČSOB Poisťovňa

  • je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou

  • disponuje širokým portfóliom životných, ako aj neživotných produktov

  • s prvotriednymi službami poskytuje i kvalitné poradenstvo

  • O spoločnosti
  • Štruktúra a orgány
  • Finančné informácie
  • Kontakt

Sme univerzálna poisťovacia spoločnosť, ktorá poskytuje široké spektrum produktov z oblasti životného i neživotného poistenia. Naše produkty sú určené ako pre fyzické osoby, tak aj pre podnikateľov či veľkých firemných klientov.

Pre váš komfort prinášame možnosť uzatvorenia poistenia prostredníctvom pobočiek (ČSOB Poisťovne aj ČSOB Banky), externých sprostredkovateľov, on-line komunikačných nástrojov (špeciálnej webstránky, aplikácie ČSOB Smartbanking), telefónu či bankomatu.

Sme jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní.

Predstavenstvo

Meno Funkcia
Martin Daller predseda predstavenstva
Vladimír Šošovička člen predstavenstva
Andrea Baumgartnerová člen predstavenstva

Dozorná rada

Meno Funkcia
Johan Daemen predseda dozornej rady
Marek Nezveda člen dozornej rady
Rastislav Nemeček člen dozornej rady

Infolinka

Zavolať na Infolinku

Písomne sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese infolinka@csob.sk alebo cez náš kontaktný formulár.


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB Poistovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

IČO 31 325 416
IČ DPH SK 202 08 517 67

Zásielky

zásielky odosielajte na:
P.O.BOX 815 63
815 63 Bratislava


Podateľňa

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

Osobné podania 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:30