Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

EN

Dôležité dokumenty

Úvery

Názov Formát Veľkosť
Potvrdenie o výške príjmu .pdf 55,2 kB
Employer‘s Confirmation .pdf 76 kB
Bestätigung des Arbeitgebers .pdf 622 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch – fyzická osoba .pdf 600 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – podnikateľ .pdf 284 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2014 – právnická osoba .pdf 281 kB
Žiadosť o úver hypotekárneho typu .pdf 288 kB

Platobné operácie

Názov Formát Veľkosť
SEPA platby
SEPA platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 284 kB
SEPA platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 1 kB
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 575 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 399 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo do účtovného programu .xdp 2 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – vzor .pdf 449 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 98,6 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – vzor .pdf 1,40 MB
Tuzemský platobný príkaz na úhradu – tlačivo na vyplnenie platné do 31.01.2016 .pdf 504 kB
Hromadný platobný príkaz na úhradu – tlačivo na vyplnenie platné do 31.01.2016 .pdf 569 kB
Trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie platné do 31.01.2016 .pdf 82 kB
SEPA inkasá
Súhlas so SEPA inkasom  – tlačivo na vyplnenie .pdf 83 kB
Súhlas so SEPA inkasom  – vzor .docx 345 kB
Cezhraničné platby
Cezhraničný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 60 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor .pdf 1,00 MB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor pre menu RUB .pdf 1,04 MB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – tlačivo na vyplnenie .pdf 30 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – vzor .pdf 356 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Formát Veľkosť
Dotazník a podmienky k inštalácií pre MultiCash 24 - Qtri s.r.o. .doc 122 kB
Questionnaire for installation of MultiCash24 - Qtri s.r.o. .doc 122 kB

Poistenie

Názov Formát Veľkosť
Správa o nehode .pdf 2,07 MB
Žiadosť o technickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 154 kB
Žiadosť o netechnickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 145 kB
Oznámenie poistnej udalosti - cestovné poistenie .pdf 40 kB
Oznámenie poistnej udalosti - poistenie úverov (Cardif) .pdf 151 kB
Oznámenie úrazu (trvalé následky) .pdf 3,33 MB
Oznámenie úrazu (denné odškodné / hospitalizácia následkom úrazu) .pdf 3,11 MB
Oznámenie o hospitalizácii následkom choroby .pdf 2,83 MB
Oznámenie pracovnej neschopnosti .pdf 499 kB
Potvrdenie diagnózy (vážnej choroby) .pdf 2,48 MB
Identifikácia príjemcu plnenia .pdf 110 kB