session will timeout!
Prihlásený
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd

Úvery

Názov Formát Veľkosť
Potvrdenie o výške príjmu .pdf 55,2 kB
Employer‘s Confirmation .pdf 76 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch – fyzická osoba .pdf 600 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2013/2012 – podnikateľ .pdf 737 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2012/2011 – podnikateľ .pdf 742 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2013/2012 – právnická osoba .pdf 861 kB
Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch za rok 2012 / 2011 – právnická osoba .pdf 749 kB
Žiadosť o ocenenie nehnuteľností .pdf 363 kB
Žiadosť o úver hypotekárneho typu .pdf 125 kB
Žiadosť o spotrebiteľský úver .pdf 176 kB
Žiadosť o poskytnutie kreditnej karty .pdf 176 kB
Žiadosť o povolené prečerpanie bežného účtu .pdf 176 kB

Platobné operácie

Názov Formát Veľkosť
SEPA platby
SEPA platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 288 kB
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 575 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 567 kB
SEPA hromadný platobný príkaz – vzor .pdf 449 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 98,6 kB
SEPA trvalý platobný príkaz – vzor .pdf 1,40 MB
Tuzemský platobný príkaz na úhradu – tlačivo na vyplnenie .pdf 504 kB
Hromadný platobný príkaz na úhradu – tlačivo na vyplnenie .pdf 569 kB
Trvalý platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 82 kB
SEPA inkasá
Súhlas so SEPA inkasom  – tlačivo na vyplnenie .pdf 83 kB
Súhlas so SEPA inkasom  – vzor .pdf 725 kB
Cezhraničné platby
SEPA platobný príkaz – vzor .pdf 216 kB
Cezhraničný platobný príkaz – tlačivo na vyplnenie .pdf 175 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor .pdf 302 kB
Cezhraničný platobný príkaz – vzor pre menu RUB .pdf 384 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – tlačivo na vyplnenie .pdf 30 kB
Trvalý platobný príkaz do zahraničia – vzor .pdf 356 kB

Elektronické bankovníctvo

Názov Formát Veľkosť
Dotazník a podmienky k inštalácií pre MultiCash 24 - Qtri s.r.o. .doc 128 kB

Poistenie

Názov Formát Veľkosť
Správa o nehode .pdf 2,07 MB
Žiadosť o technickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 154 kB
Žiadosť o netechnickú zmenu v poistnej zmluve - havarijné poistenie (Auto partner) .doc 145 kB
Oznámenie poistnej udalosti - poistenie úverov .pdf 40 kB
Oznámenie poistnej udalosti - poistenie úverov (Cardif) .pdf 151 kB
Oznámenie úrazu (trvalé následky) .pdf 3,33 MB
Oznámenie úrazu (denné odškodné) .pdf 3,11 MB
Oznámenie o hospitalizácii následkom choroby .pdf 2,83 MB
Oznámenie pracovnej neschopnosti .pdf 499 kB
Potvrdenie diagnózy (oznámenie poistnej udalosti) .pdf 2,48 MB