Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

HU

Tlačové správy - Pre médiá- O nás - ČSOB

Tlačové správy

 • Včasnosť – o dianí v našej finančnej skupine informujeme v reálnom čase a na požiadavky novinárov odpovedáme včas

 • Kvalita – poskytujeme jasné, odborné a komplexné informácie

 • Pravdivosť – podávame pravdivé a overené informácie

Spoločnosť:    Mesiac:    Rok:   
ČSOB zaznamenala vlani rast úverov aj vkladov. Vplyvom nevyhnutnej a zodpovednej tvorby opravných položiek zaevidovala pokles zisku na 45,4 mil. eur.   10.3.2021
 • Objem úverov poskytnutých klientom k 31. decembru 2020 medziročne vzrástol o 5,6 % na 7,9 mld. eur,
 • vklady a úvery prijaté od klientov k rovnakému dátumu medziročne vzrástli o 17,1 % na 7,5 mld. eur,
 • čisté úrokové výnosy za rok 2020 medziročne klesli o 3,9 % na 197,7 mil. eur,
 • čisté výnosy z poplatkov a provízií sa za rok 2020 medziročne klesli o 1,4 % na 70,6 mil. eur,
 • prevádzkové náklady za rok 2020 medziročne klesli o 3,3 % na 185,1 mil. eur,
 • medziročný nárast opravných položiek z 10,4 mil. eur na 44,0 mil. eur je z dôvodu otázneho vývoja pandémie Covid-19 a jej predpokladaného vplyvu na ekonomiku,
 • celá skupina ČSOB, vrátane neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, vykázala za rok 2020 zisk vo výške 56,3 miliónov eur pri medziročnom poklese o 30,2 %
 • kapitálová primeranosť základných vlastných zdrojov ČSOB bola k 31. decembru 2020 na úrovni 16,2 % (neauditované), čím naďalej prevyšuje stanovené regulatórne požiadavky.
Webstránka banky je kľúčovým zdrojom informácií pre 37% klientov. ČSOB im teraz prináša prehľadnejší, intuitívnejší web.   9.3.2021

Pre rovnú polovicu klientov ČSOB (50%) sú hlavným zdrojom informácií o finančných produktoch a službách pracovníci banky v pobočkách. Druhým najčastejším informačným zdrojom je pre nich webová stránka banky (37%). Tretím najčastejším zdrojom informácií (36%), ktorý klienti využívajú, sú referencie a rozhovory s blízkymi a rodinou. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Go4insight o finančnom správaní retailových klientov na Slovensku.

Firmy podľa prieskumu vyčerpali už štvrtinu svojich finančných rezerv, ich sentiment sa drží na minime   10.2.2021
 • Sentiment slovenských firiem stagnuje na historickom minime. Index očakávaní firiem (IOF) dosiahol ku koncu októbra 2020 zápornú hodnotu -44,6 bodov z možnej škály od + 100 do -100 bodov.
 • Najvýraznejšie obavy majú podnikatelia stále v oblasti očakávaného dopytu. Čiastkový index vývoja dopytu sa prepadol z marcových -65,5 bodu na -71,4 bodu. Čiastkový index rozšírenia podnikania sa mierne zvýšil na hodnotu -0,4. Čiastkový index vývoja objemu investícií sa v priebehu roka stabilizoval a je na hodnote -61,9 bodu.
 • Z prieskumu tiež vyplýva, že so súčasnou ekonomickou situáciou je spokojných 21,6 % oslovených podnikateľov v porovnaní so 78,4-% podielom nespokojných. Najviac skeptické sú pritom malé firmy (až 97-% nespokojnosť), dominuje oblasť ubytovacích služieb a gastronómie.
 • Platobná disciplína odberateľov sa podľa dvoch pätín firiem oslovených zhoršila. Vo väčšej miere to pociťujú malé firmy a živnostníci (57%).
Marek Loula nahradí v predstavenstve ČSOB Jána Lučana, ktorý posilní vedenie sesterskej ČSOB v Česku.   4.2.2021

Novým členom predstavenstva Československej obchodnej banky, a.s., sa od apríla 2021 stane Marek Loula. Na Slovensko prichádza zo sesterskej ČSOB Banky v Českej republike, v ktorej aktuálne pôsobí ako vrchný riaditeľ pre oblasť korporátneho a inštitucionálneho bankovníctva. Po súhlasných stanoviskách Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky bude ako člen predstavenstva zodpovedný za finančné riadenie, riadenie aktív a pasív, právne a centrálne služby.

Klienti OTP Banky Slovensko a ČSOB môžu od 1. februára využívať spoločnú sieť bankomatov za rovnakých podmienok ako vo vlastnej banke.   4.2.2021

Klienti OTP Banky Slovensko a ČSOB majú od 1. februára k dispozícii tretiu najširšiu bankomatovú sieť na Slovensku. Klienti OTP Banky Slovensko môžu využívať pre výbery hotovosti po novom už aj sieť bankomatov ČSOB za rovnakých podmienok, akoby ich vyberali z bankomatu vlastnej banky. Rovnako tak klienti ČSOB môžu využívať za rovnakých podmienok sieť bankomatov OTP Banky. Všetci klienti, ktorí dosiaľ vyberali z bankomatu svojej banky peniaze bez poplatku, tak môžu robiť od februára aj z bankomatu partnerskej banky. Spoločne majú k dispozícii sieť viac ako 450 bankomatov po celom Slovensku.

Vianočné nákupy aj povianočné výpredaje sa presunuli na internet. Objem platieb online stúpol o tretinu, zatiaľ čo v kamenných obchodoch klesol o pätinu.   4.2.2021

Opatrenia spojené s potrebou minimalizovať šírenie vírusu presunuli vianočné nákupy aj povianočné výpredaje na internet. Potvrdzujú to štatistiky ČSOB porovnávajúce medziročne platby kartou v kamenných prevádzkach a v eshopoch. Podiel online platieb na celkovej sume, ktorú klienti v sledovanom období prostredníctvom svojich platobných kariet minuli, sa medziročne zvýšil z 19% na 28%.

Pokles zahraničného dopytu evidovalo v závere roka takmer 40% firiem, zhoršenie platobnej morálky zaznamenali dve pätiny podnikateľov   3.2.2021

Zhruba každá siedma firma na Slovensku zaznamenala vplyvom pandémie výraznejší pokles dopytu zo zahraničia. Ak by sme výber zúžili iba na tie firmy, ktoré so zahraničím pravidelne obchodujú, pokles dopytu sa dotkol dvoch pätín z nich (38%). Ďalších 30% muselo spoluprácu s niektorými trhmi úplne ukončiť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Datank pre ČSOB na vzorke 300 firiem.