Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Tlačové správy - Pre médiá - O nás | ČSOB

Tlačové správy

 • Včasnosť – o dianí v našej finančnej skupine informujeme v reálnom čase a na požiadavky novinárov odpovedáme včas

 • Kvalita – poskytujeme jasné, odborné a komplexné informácie

 • Pravdivosť – podávame pravdivé a overené informácie

Spoločnosť:    Mesiac:    Rok:   
Klienti ČSOB môžu využívať mobilnú aplikáciu už aj v anglickom a maďarskom jazyku   24.8.2021

Správa financií z mobilu je odteraz ešte dostupnejšia a užívateľsky príjemnejšia. ČSOB rozšírila svoju mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking o jej anglickú a maďarskú jazykovú mutáciu. Aplikácia tak klientovi alebo klientke intuitívne navrhne jazyk aplikácie podľa prednastaveného jazyka zariadenia. Jazyk si môžu meniť kedykoľvek aj priamo v nastaveniach aplikácie.

Spoločensky zodpovedné fondy už volí 14 % investorov a investoriek ČSOB. Ich ponuku teraz rozširuje o dva nové.   24.8.2021

Záujem klientov a klientok o tzv. spoločensky zodpovedné fondy (SRI/ESG fondy), vďaka ktorým môžu investovať systematicky do udržateľného rozvoja spoločnosti, rastie. Túto možnosť priniesla ČSOB vlani na jeseň, keď klientom umožnila investovať do akcií firiem, ktoré zabezpečujú dostupnosť pitnej vody vo svete. Po deviatich mesiacov od jeho sprístupnenia doň investovalo už takmer 14% investorov ČSOB. Teraz ponuku spoločensky zodpovedných fondov rozširuje o ďalšie dva nové.

Podvodníci opäť cielia na obozretnosť a platobné karty klientov, sľubujú výhry aj vrátenie dane   24.8.2021

V posledných týždňoch evidujeme zvýšený výskyt podvodných e-mailov a správ, ktoré sú odosielané pod „hlavičkou“ Finančnej správy s prísľubom vrátenie daňového preplatku, potravinových reťazcov sľubujúcich možnosť výhry, kuriérskych spoločností požadujúcich úhradu balíka alebo falošných kupujúcich na inzertných portáloch. Ide o typický phishing, ktorý spája jedno – a to je snaha podvodníka získať od klienta či klientky údaje o platobnej karte.

ČSOB vykázala za prvý polrok 2021 zisk vo výške 34,2 milióna eur   24.8.2021
 • Objem úverov poskytnutých klientom k 30. júnu 2021 medziročne vzrástol o 5,0 % na 8,1 mld. eur,
 • vklady a úvery prijaté od klientov k rovnakému dátumu medziročne vzrástli o 7,1 % na 6,9 mld. eur,
 • čisté úrokové výnosy za prvý polrok 2021 boli vo výške 98,5 mil. eur, čo je približne na rovnakej úrovni ako za prvý polrok 2020,
 • čisté výnosy z poplatkov a provízií za prvý polrok 2021 medziročne vzrástli o 6,5 % na 37,6 mil. eur,
 • prevádzkové náklady za prvý polrok 2021 boli vo výške 102,2 mil. eur, čo je približne na rovnakej úrovni ako za prvý polrok 2020,
 • za prvý polrok 2021 ČSOB rozpustila opravné položky vo výške 4,6 mil. eur v porovnaní s tvorbou vo výške 47,6 mil. eur za prvý polrok 2020,
 • celá skupina ČSOB, vrátane výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, vykázala za prvý polrok 2021 zisk vo výške 39,5 miliónov eur,
 • kapitálová primeranosť základných vlastných zdrojov ČSOB bola k 30. júnu 2021 na úrovni 16,3 %, čím naďalej prevyšuje stanovené regulatórne požiadavky,
 • ratingová agentúra Moody´s zlepšila dlhodobý rating ČSOB Banky na Slovensku, na základe aktualizovanej metodiky pre rating bánk.
Prehľad aktivít ČSOB v oblasti znižovania uhlíkovej stopy a spoločenskej zodpovednosti   24.8.2021
 • Zavedenie práce z domu a home office, ktorého využívanie sa počas pandémie ešte viac zintenzívnilo, viedlo k zníženiu objemu emisií produkovaných dochádzaním zamestnancov a zamestnankýň ČSOB do práce o 23 %,
 • celkovo od roku 2015 znížila ČSOB svoju uhlíkovú stopu o 38 %, s cieľom 80-% poklesu do roku 2030,
 • podiel investícií banky v energetickom sektore do podpory a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie už dosiahol hranicu 30 % a ambíciou je ďalej ho zvyšovať.
 • na Slovensku sa ČSOB úplne odklonila od financovania aktivít v oblasti uhoľného sektora, vrátane ťažby uhlia a výroby elektriny a tepla na báze uhlia, ešte v roku 2016,
 • ČSOB nadácia v roku 2020 podporila množstvo projektov a iniciatív v celkovej sume 389 000 eur,
 • Komplexný prehľad krokov a aktivít ČSOB v oblasti spoločenské zodpovednosti v roku 2020 je dostupný v najnovšej správe.
ČSOB znižuje úroky na hypotékach, klienti môžu získať desaťročnú fixáciu od 0,99% p.a.   26.7.2021

ČSOB znížila úrokové sadzby pri úveroch na bývanie pri štvor, päť aj desaťročnej fixácii. Klienti s novou hypotékou, ako aj klienti, ktorí si do ČSOB prenesú svoj úver na bývanie z inej banky, si tak môžu financovať svoje bývanie s úrokom už od 0,99% p.a. na obdobie celých desať rokov (predtým od 1,15% p.a). Pri štvorročnej a päťročnej fixácií si môžu svoje bývanie financovať s úrokom od 0,95% p.a. (predtým 0,99% p.a.)

Počet hlásených pokusov o podvody sa počas pandémie násobne zvýšil. Klienti by mali byť obozretní aj pri podozrivo „výhodných“ dovolenkách a letných súťažiach.   23.7.2021

Pandémia ešte viac zdigitalizovala naše životy, čo vytvorilo „ideálne podmienky“ aj pre rôznych podvodníkov, snažiacich sa vylákať citlivé údaje od používateľov a používateliek. Medzi najčastejšie ciele patria práve údaje o platobnej karte alebo prístupy k online bankovníctvu. Vzhľadom na to, že v takýchto prípadoch nejde o útok na samotné zabezpečenie banky, ale priamo na klienta, kľúčová je v prvom mieste obozretnosť používateľa. V súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou apelujeme na maximálnu opatrnosť.

ČSOB je prvou bankou, ktorá integrovala do mobilnej aplikácie aj prehľad spravodajstva   23.7.2021

ČSOB pokračuje v implementácii treťostranových riešení do svojej mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. V spolupráci so spoločnosťou Zoznam.sk integrovala priamo do prostredia svojej aplikácie prehľad spravodajstva z webu bleskovky.sk. Klienti a klientky vďaka tomu získavajú na jednom mieste nielen prehľad vo svojich financiách, ale aj o dianí na Slovensku a vo svete.

Tri štvrtiny klientov spravujú svoje financie online. ČSOB preto prináša prvý, výhradne online Smart účet bez poplatku a bez podmienok.   22.7.2021

Počet klientov, ktorí komunikujú a využívajú služby banky prioritne online, sa výrazne zvyšuje. ČSOB preto rozšírila svoju produktovú ponuku o Smart účet – prvý účet, ktorý si klienti môžu zriadiť výlučne online. ČSOB Smart účet zahŕňa všetky najviac využívané služby spojené s online správou financií, bez mesačného poplatku za vedenie a bez podmienok.

Nové možnosti pre klientov OTP Banky Slovensko v procese spájania sa s ČSOB   2.6.2021

ČSOB a OTP Banka Slovensko pokračujú v procese spájania sa, ktoré odštartovalo v závere minulého roka. Postupne, ešte predtým, ako dôjde k ich úplnému zlúčeniu, pribúdajú klientom OTP Banky Slovensko viaceré benefity. Po spojení bankomatových sietí oboch bánk do jednej, vďaka čomu si klienti môžu vyberať peniaze z bankomatov sesterskej banky za rovnakých podmienok ako z tej vlastnej, môžu začať naplno využívať aj produkty ČSOB Poisťovne.

K znižovaniu odmien pre pandémiu musela pristúpiť necelá štvrtina firiem, tretina ich zrušila úplne   2.6.2021

Negatívne dopady pandémie na biznis a zvýšené výdavky firiem na preventívne opatrenia s cieľom ochrany zdravia sa logicky prejavili aj na spôsobe vyplácania odmien zamestnancom. V priemere každý tretí oslovený podnikateľ (31%) vyplácanie odmien zamestnancom v uplynulom roku zrušil.

ČSOB zaznamenala v 1. štvrťroku postupný návrat k zdravej ziskovosti na úrovni 14,9 mil.eur   2.6.2021
 • Objem úverov poskytnutých klientom k 31. marcu 2021 medziročne vzrástol o 5,1 % na 8,0 mld. eur,
 • vklady a úvery prijaté od klientov k rovnakému dátumu medziročne vzrástli o 15,0 % na 7,2 mld. eur,
 • čisté úrokové výnosy za prvý štvrťrok 2021 boli na rovnakej úrovni ako za prvý štvrťrok 2020, a to 49,3 mil. eur,
Tri pätiny podnikateľov očakávajú, že sa ich biznis vráti do normálu v horizonte jedného roka. Ďalšia tretina predpokladá, že to potrvá aj dlhšie.   2.6.2021
 • Sentiment slovenských firiem sa po vlaňajšom prepade na historické minimá na jar tohto roka zvýšil. Index očakávaní firiem (IOF), ktorý ČSOB meria v spolupráci s prieskumnou agentúrou Datank, sa na konci marca 2021 zvýšil o 22,5 bodu na hodnotu -22,1 bodov z možnej škály od + 100 do -100 bodov. Index tak naznačuje zlepšenie oproti minulému obdobiu, no jeho záporná hodnota potvrdzuje pretrvávajúce obavy z ďalšieho vývoja situácie.
Viac ako polovica zamestnávateľov aktívne podporuje svojich zamestnancov, aby sa nechali zaočkovať. Každý siedmy by uvítal možnosť očkovať priamo vo firme.   27.4.2021

Tri štvrtiny (76%) zamestnávateľov na Slovensku nechávajú rozhodnutie o očkovaní, respektíve neočkovaní proti ochoreniu Covid-19, plne na rozhodnutí svojich zamestnancov. Neznamená to ale, že je im to ľahostajné. Vyše polovica (52%) z nich chce zamestnancov aktívne podporovať a motivovať, aby sa zaočkovať dali. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu ČSOB v spolupráci s agentúrou Datank na vzorke 400 podnikateľov a firiem na Slovensku. Cieľom prieskumu je pravidelne monitorovať ich sentiment a názory na aktuálne témy.

Dnes sa niektoré prevádzky opäť otvoria. Ako zmenil lockdown naše platobné zvyklosti?   20.4.2021

Jednou zo zmien, ktorú so sebou priniesla pandémia a ktorá pretrvá aj po nej, je vyšší záujem platiť bezhotovostne. Prieskum Európskej centrálnej banky* (ECB) medzi členskými krajinami eurozóny potvrdil, že obavy zo šírenia vírusu pri platení sú silným akcelerátorom tejto zmeny. Až 40% respondentov v ňom uviedlo, že vplyvom pandémie začali platiť viac bezhotovostne a takmer 90 % z nich sa už k predošlým zvyklostiam neplánuje vrátiť, a platobné karty chcú uprednostňovať aj po odznení tejto krízy.

ČSOB v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAP podporí tento rok výsadbu ďalších 30.000 stromov   20.4.2021

ČSOB pokračuje v aktivitách, ktorých cieľom je znižovanie jej uhlíkovej stopy. S tým súvisia aj dlhoročné investície do rozvoja a podpory elektronického bankovníctva, ktoré okrem iného významne znižuje nároky na spotrebu papiera, bezpapierová komunikácia v pobočkách a podpora projektov, vďaka ktorým môže byť naša krajina o niečo zelenšia.

ČSOB zaznamenala vlani rast úverov aj vkladov. Vplyvom nevyhnutnej a zodpovednej tvorby opravných položiek zaevidovala pokles zisku na 45,4 mil. eur.   10.3.2021
 • Objem úverov poskytnutých klientom k 31. decembru 2020 medziročne vzrástol o 5,6 % na 7,9 mld. eur,
 • vklady a úvery prijaté od klientov k rovnakému dátumu medziročne vzrástli o 17,1 % na 7,5 mld. eur,
 • čisté úrokové výnosy za rok 2020 medziročne klesli o 3,9 % na 197,7 mil. eur,
 • čisté výnosy z poplatkov a provízií sa za rok 2020 medziročne klesli o 1,4 % na 70,6 mil. eur,
 • prevádzkové náklady za rok 2020 medziročne klesli o 3,3 % na 185,1 mil. eur,
 • medziročný nárast opravných položiek z 10,4 mil. eur na 44,0 mil. eur je z dôvodu otázneho vývoja pandémie Covid-19 a jej predpokladaného vplyvu na ekonomiku,
 • celá skupina ČSOB, vrátane neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, vykázala za rok 2020 zisk vo výške 56,3 miliónov eur pri medziročnom poklese o 30,2 %
 • kapitálová primeranosť základných vlastných zdrojov ČSOB bola k 31. decembru 2020 na úrovni 16,2 % (neauditované), čím naďalej prevyšuje stanovené regulatórne požiadavky.
Webstránka banky je kľúčovým zdrojom informácií pre 37% klientov. ČSOB im teraz prináša prehľadnejší, intuitívnejší web.   9.3.2021

Pre rovnú polovicu klientov ČSOB (50%) sú hlavným zdrojom informácií o finančných produktoch a službách pracovníci banky v pobočkách. Druhým najčastejším informačným zdrojom je pre nich webová stránka banky (37%). Tretím najčastejším zdrojom informácií (36%), ktorý klienti využívajú, sú referencie a rozhovory s blízkymi a rodinou. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Go4insight o finančnom správaní retailových klientov na Slovensku.

Firmy podľa prieskumu vyčerpali už štvrtinu svojich finančných rezerv, ich sentiment sa drží na minime   10.2.2021
 • Sentiment slovenských firiem stagnuje na historickom minime. Index očakávaní firiem (IOF) dosiahol ku koncu októbra 2020 zápornú hodnotu -44,6 bodov z možnej škály od + 100 do -100 bodov.
 • Najvýraznejšie obavy majú podnikatelia stále v oblasti očakávaného dopytu. Čiastkový index vývoja dopytu sa prepadol z marcových -65,5 bodu na -71,4 bodu. Čiastkový index rozšírenia podnikania sa mierne zvýšil na hodnotu -0,4. Čiastkový index vývoja objemu investícií sa v priebehu roka stabilizoval a je na hodnote -61,9 bodu.
 • Z prieskumu tiež vyplýva, že so súčasnou ekonomickou situáciou je spokojných 21,6 % oslovených podnikateľov v porovnaní so 78,4-% podielom nespokojných. Najviac skeptické sú pritom malé firmy (až 97-% nespokojnosť), dominuje oblasť ubytovacích služieb a gastronómie.
 • Platobná disciplína odberateľov sa podľa dvoch pätín firiem oslovených zhoršila. Vo väčšej miere to pociťujú malé firmy a živnostníci (57%).
Marek Loula nahradí v predstavenstve ČSOB Jána Lučana, ktorý posilní vedenie sesterskej ČSOB v Česku.   4.2.2021

Novým členom predstavenstva Československej obchodnej banky, a.s., sa od apríla 2021 stane Marek Loula. Na Slovensko prichádza zo sesterskej ČSOB Banky v Českej republike, v ktorej aktuálne pôsobí ako vrchný riaditeľ pre oblasť korporátneho a inštitucionálneho bankovníctva. Po súhlasných stanoviskách Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky bude ako člen predstavenstva zodpovedný za finančné riadenie, riadenie aktív a pasív, právne a centrálne služby.

Klienti OTP Banky Slovensko a ČSOB môžu od 1. februára využívať spoločnú sieť bankomatov za rovnakých podmienok ako vo vlastnej banke.   4.2.2021

Klienti OTP Banky Slovensko a ČSOB majú od 1. februára k dispozícii tretiu najširšiu bankomatovú sieť na Slovensku. Klienti OTP Banky Slovensko môžu využívať pre výbery hotovosti po novom už aj sieť bankomatov ČSOB za rovnakých podmienok, akoby ich vyberali z bankomatu vlastnej banky. Rovnako tak klienti ČSOB môžu využívať za rovnakých podmienok sieť bankomatov OTP Banky. Všetci klienti, ktorí dosiaľ vyberali z bankomatu svojej banky peniaze bez poplatku, tak môžu robiť od februára aj z bankomatu partnerskej banky. Spoločne majú k dispozícii sieť viac ako 450 bankomatov po celom Slovensku.

Vianočné nákupy aj povianočné výpredaje sa presunuli na internet. Objem platieb online stúpol o tretinu, zatiaľ čo v kamenných obchodoch klesol o pätinu.   4.2.2021

Opatrenia spojené s potrebou minimalizovať šírenie vírusu presunuli vianočné nákupy aj povianočné výpredaje na internet. Potvrdzujú to štatistiky ČSOB porovnávajúce medziročne platby kartou v kamenných prevádzkach a v eshopoch. Podiel online platieb na celkovej sume, ktorú klienti v sledovanom období prostredníctvom svojich platobných kariet minuli, sa medziročne zvýšil z 19% na 28%.

Pokles zahraničného dopytu evidovalo v závere roka takmer 40% firiem, zhoršenie platobnej morálky zaznamenali dve pätiny podnikateľov   3.2.2021

Zhruba každá siedma firma na Slovensku zaznamenala vplyvom pandémie výraznejší pokles dopytu zo zahraničia. Ak by sme výber zúžili iba na tie firmy, ktoré so zahraničím pravidelne obchodujú, pokles dopytu sa dotkol dvoch pätín z nich (38%). Ďalších 30% muselo spoluprácu s niektorými trhmi úplne ukončiť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Datank pre ČSOB na vzorke 300 firiem.