Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

KBC Asset Management

KBC Asset Management

  • spoločnosť s bohatými medzinárodnými skúsenosťami

  • vyniká širokou ponukou podielových fondov

  • pravidelne získava odborné ocenenia

  • O spoločnosti
  • Štruktúra a orgány
  • Finančné informácie
  • Kontakt

Sme úspešným správcom aktív s výbornou znalosťou lokálnych trhov, medzinárodnými skúsenosťami a silným know-how. Zameriavame sa predovšetkým na vytváranie a správu podielových fondov, ako aj ich distribúciu do jednotlivých spoločností ČSOB Finančnej skupiny.

Klientom prinášame jednu z najširších ponúk podielových fondov, a to v rôznych menách s možnosťou využitia niekoľkých investičných stratégií.

Andrea Baumgartnerová

Andrea Baumgartnerová
riaditeľka pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti

Andrea Baumgartnerová pôsobí v ČSOB Finančnej skupine od roku 2005. V ČSOB Banke zastávala najskôr pozíciu manažéra pre bankopoistenie, od roku 2006 pôsobila ako riaditeľka odboru Sporenie a investície pre retailovú klientelu. V roku 2012 prešla do transformujúceho sa ČSOB Asset Managementu a 1.1.2013 sa stala riaditeľkou slovenskej pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Managementu NV. Vo finančnom sektore pôsobí viac ako 15 rokov. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Polročné správy o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti

Názov K dátumu Veľkosť
Polročná správa o hospodárení 30.06.2012 875 kB
Polročná správa o hospodárení 30.06.2011 883 kB
Polročná správa o hospodárení 30.06.2010 750 kB
Polročná správa o hospodárení 30.06.2009 824 kB
Polročná správa o hospodárení 30.06.2008 589 kB
Polročná správa o hospodárení 30.06.2007 230 kB
Polročná správa o hospodárení 30.06.2006 180 kB
Polročná správa o hospodárení 30.06.2005 227 kB

Ročné správy o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti

Názov K dátumu Veľkosť
Ročná správa o hospodárení 31.12.2011 2,14 MB
Ročná správa o hospodárení 31.12.2010 2,13 MB
Ročná správa o hospodárení 31.12.2009 1,03 MB
Ročná správa o hospodárení 31.12.2008 1,14 MB
Ročná správa o hospodárení 31.12.2007 559 kB
Ročná správa o hospodárení 31.12.2006 924 kB
Ročná správa o hospodárení 31.12.2005 750 kB
Ročná správa o hospodárení 31.12.2004 1,86 MB

Výročné správy

Názov Veľkosť
Výročná správa 2011 50,03 MB
Výročná správa 2010 56,5 MB
Výročná správa 2009 18,6 MB
Výročná správa 2008 6,51 MB
Výročná správa 2007 12,1 MB
Výročná správa 2006 2,50 MB
Výročná správa 2005 590 kB
Výročná správa 2004 185 kB

Názov a sídlo spoločnosti

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Medená 22
811 02, Bratislava

IČO: 47 243 929

ČSOB Infolinka: 0850 111 777
E-mail: investicie@csob.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3352/B