Prečo je dôležité chrániť sa pred následkami úrazov?

 

Či už je to adrenalínová jazda lesom na snowboarde alebo rutinná cesta do práce, úrazy sa bežne stávajú bez ohľadu na to, čo práve robíme. Žiaľ, práve úrazy pri rekreačných športoch sú často príčinou práceneschopnosti, ktorá môže nepriaznivo zamiešať karty v rodinnom rozpočte. Ako sa teda chrániť pred následkami úrazov a čo môžete spraviť, aby sme ich výskyt minimalizovali?

Príčinou býva nepozornosť, ale aj zanedbaná rozcvička

Rozcvička pred fyzickou aktivitou má veľký zmysel, aj napriek faktu, že mnohí jej nie sú ochotní venovať dostatok času. Mala by byť pritom neodmysliteľnou súčasťou nielen každého tréningu, ale aj zdravého štartu do dňa. Práve rozcvička zvyšuje teplotu tela a zahrievaním svalov, šliach a kĺbov pomáha predísť zraneniam pri fyzickej námahe.

Od natiahnutého svalu až po trvalé následky

Úrazov pri pohybovej aktivite pribúda a preto je dôležité, aby na ich následky mysleli okrem aktívnych športovcov, aj tí rekreační. Práve u nich sa totiž vyskytujú častejšie. Bez ohľadu na to, či ide o ľahší alebo ťažší úraz, v oboch prípadoch môžu zranenia spôsobiť výpadok príjmu.

Pred následkami úrazov sa však dá chrániť. Vhodnou voľbou je naše nové poistenie úrazu a života Spirit, ktoré vás v podobných situáciách kryje pred trvalými či krátkodobými následkami úrazov, krátkodobo už od 0,99 € za deň alebo dlhodobo už od 59 € ročne.

Poistenie úrazu a života Spirit ponúka na výber z dvoch balíkov pre dospelé osoby a zároveň balík pre vaše dieťa. Je preto určené nielen jednotlivcom, ale kľudne aj celým rodinám. Môžete ho uzavrieť online na pár dní alebo dlhodobo, vždy však bez otázok na zdravotný stav.

Súčasťou Optimálneho balíka je krytie:

  • Smrti následkom úrazu – slúži na zabezpečenie pozostalých v prípade, že k úmrtiu dôjde následkom úrazu.
  • Trvalých následkov úrazu – slúži na zabezpečenie poistenej osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé následky na zdraví.
  • Zásahu horskej záchrannej služby – platné na území SR, kryje náklady spojené so zásahom horskej služby.

Odporúčame však Prémiový balík, ktorý obsahuje vyššie spomenuté krytia a navyše kryje:

  • Hospitalizáciu následkom úrazu – poistná suma 10 €/deň a dvojnásobné plnenie v prípade JIS, ARO alebo neodkladnej operácie.
  • Denné odškodnenie za úraz vyplatené už počas liečby – poistná suma 10 €/deň, na ktorú vzniká nárok od prvého dňa liečby a vypláca sa už počas liečby zranenia. Pomôže vám minimalizovať náklady na rehabilitáciu a iné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku úrazu.
  • Asistenčné služby Medifón – informačná linka dostupná 24 hodín denne počas celej doby trvania poistenia, ktorá slúži aj ako linka praktického lekára. Poskytne vám informácie ohľadom liečiv, dostupnosti pohotovostných služieb a lekární.

Detský balík do 18 rokov, ktorý je vhodný napríklad pre pobyt v letnom tábore, obsahuje krytie:

  • Trvalých následkov úrazu.
  • Hospitalizácie následkom úrazu.
  • Denné odškodnenie za úraz vyplatené už počas liečby.
  • Asistenčné služby Medifón.

Súčasťou všetkých balíkov je hlavné poistenie pre prípad smrti, s poistnou sumou vo výške 500 €. Dbajte na bezpečie seba a svojich blízkych a chráňte sa pred následkami úrazov. Poistenie, ktoré myslí na zajtrajšok, môžete uzatvoriť na tomto odkaze.