Platobné karty

Často kladené otázky
×
Vyberte kategóriu
Doručenie platobnej karty
Platnosť a aktivácia platobnej karty
Limity na karte
PIN k platobnej karte
Strata, krádež, zneužitie platobnej karty
Blokovanie a odblokovanie karty
Bankomaty
Doručenie platobnej karty
Platnosť a aktivácia platobnej karty
Limity na karte
PIN k platobnej karte
Strata, krádež, zneužitie platobnej karty
Blokovanie a odblokovanie karty
Bankomaty

Najčastejšie otázky

 

Adresu na doručenie platobnej karty si overíte v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking a to nasledovne:

1.
Prihláste sa do mobilnej aplikácie SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.
2.
Následne kliknite na Karty a zobrazia sa Vám všetky platobné karty.
3.
Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zobraziť detail.
4.
Adresu na doručenie platobnej karty nájdete v spodnej časti obrazovky Viac detailov.

Krok 1 z 4

Prihláste sa do mobilnej aplikácie SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.

Krok 2 z 4

Následne kliknite na Karty a zobrazia sa Vám všetky platobné karty.

Krok 3 z 4

Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zobraziť detail.

Krok 4 z 4

Adresu na doručenie platobnej karty nájdete v spodnej časti obrazovky Viac detailov.

Adresu na doručenie platobnej karty si viete overiť aj cez internetbanking Moja ČSOB:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke cez Moje produkty vyberte z ponuky Platobné karty.
2.
Vyberte Detail karty, ku ktorej chcete zobraziť adresu doručenia.

V prípade, že sa vám nepodarilo nájsť informáciu v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking alebo internetbankingu Moja ČSOB, môžete kontaktovať ČSOB Infolinku 02 5966 8844, alebo navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB


 

Ak máte nastavený spôsob doručenia poštou, adresu si viete zmeniť jednoducho prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking. Ak chcete doručiť svoju kartu do ktorejkoľvek pobočky banky, adresu zmeníte priamo v pobočke ČSOB.

Nová platobná karta vám bude doručená v druhej polovici mesiaca, v ktorej končí jej platnosť. Ak napríklad platnosť karty končí v júni, doručená bude v druhej polovici júna.

V prípade straty karty môžete kartu dočasne zablokovať prostredníctvom aplikácie SmartBanking alebo internetbanking Moja ČSOB. Ak ste si istý, že svoju kartu už nenájdete, volajte na ČSOB Infolinku 02 5966 8844 a kartu trvalo zablokujte. Môžete požiadať aj o vydanie novej karty. Vydanie novej karty je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka ČSOB.

Ak ste zachytili podozrivé platby, ktoré ste nerealizovali, volajte na ČSOB Infolinku 02 5966 8844, kde vám poradia, ako ďalej s kartou bezpečne narábať alebo kartu zablokujú. Ešte pred telefonátom odporúčame ihneď kartu dočasne zablokovať cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo internet banking Moja ČSOB.

Zoznam bankomatov nájdete na našej web stránke v sekcii Pobočky a bankomaty.

Doručenie platobnej karty

 

Adresu na doručenie platobnej karty si overíte v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking a to nasledovne:

1.
Prihláste sa do mobilnej aplikácie SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.
2.
Následne kliknite na Karty a zobrazia sa Vám všetky platobné karty.
3.
Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zobraziť detail.
4.
Adresu na doručenie platobnej karty nájdete v spodnej časti obrazovky Viac detailov.

Krok 1 z 4

Prihláste sa do mobilnej aplikácie SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.

Krok 2 z 4

Následne kliknite na Karty a zobrazia sa Vám všetky platobné karty.

Krok 3 z 4

Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zobraziť detail.

Krok 4 z 4

Adresu na doručenie platobnej karty nájdete v spodnej časti obrazovky Viac detailov.

Adresu na doručenie platobnej karty si viete overiť aj cez internetbanking Moja ČSOB:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke cez Moje produkty vyberte z ponuky Platobné karty.
2.
Vyberte Detail karty, ku ktorej chcete zobraziť adresu doručenia.

V prípade, že sa vám nepodarilo nájsť informáciu v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking alebo internetbankingu Moja ČSOB, môžete kontaktovať ČSOB Infolinku 02 5966 8844, alebo navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB


 

Ak máte nastavený spôsob doručenia poštou, adresu si viete zmeniť jednoducho prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking. Ak chcete doručiť svoju kartu do ktorejkoľvek pobočky banky, adresu zmeníte priamo v pobočke ČSOB.

Nová platobná karta vám bude doručená v druhej polovici mesiaca, v ktorej končí jej platnosť. Ak napríklad platnosť karty končí v júni, doručená bude v druhej polovici júna.

Presný deň doručenia karty nie je možné jednoznačne potvrdiť, keďže to nezávisí len od banky, ale aj služieb poštového doručovateľa. Karta vám však bude doručená v druhej polovici mesiaca, v ktorej končí jej platnosť.

Platnosť a aktivácia platobnej karty

Novú kartu vám pošleme v prípade, že ste požiadali o automatickú obnovu. Ak si chcete overiť svoje nastavenia, viete tak spraviť prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking.

Nová platobná karta vám bude doručená v druhej polovici mesiaca, v ktorej končí jej platnosť. Ak napríkladplatnosť karty končí v júni, doručená bude v druhej polovici júna.

Presný deň doručenia karty nie je možné jednoznačne potvrdiť, keďže to nezávisí len od banky, ale aj služieb poštového doručovateľa. Karta vám však bude doručená v druhej polovici mesiaca, v ktorej končí jej platnosť.

Kartu môžete používať hneď, ako si ju aktivujete vykonaním transakcieso zadaním PIN. Môže to byť napríklad výber hotovosti z bankomatu alebo platba na POS termináli.

Kartu môžete používať do posledného dňa daného mesiaca, a teda do 30. 6. 2022

Kontaktujte ČSOB Infolinku 0850 111 alebo navštívte pobočku ČSOB.

Limity na karte

 

Celkový limit na karte si viete zmeniť v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking do výšky maximálneho limitu pre daný typ debetnej karty.
Pre zmenu celkového limitu na karte v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking postupujte nasledovne:

1.
Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.
2.
Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.
3.
Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zmeniť limit.
4.
Následne kliknite na zmeniť limit, kde si viete upraviť limit podľa preferencií.
5.
Kliknite na potvrdiť.
6.
Pre úspešne uloženie je potrebné vykonané zmeny potvrdiť Vaším PIN kódom, ktorým sa prihlasujete aj do aplikácie.

Krok 1 z 6

Zmenu limitu na platobnej karte viete vykonať aj cez internetbanking Moja ČSOB:

Krok 2 z 6

Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.

Krok 3 z 6

Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zmeniť limit.

Krok 4 z 6

Následne kliknite na zmeniť limit, kde si viete upraviť limit podľa preferencií.

Krok 5 z 6

Kliknite na potvrdiť.

Krok 6 z 6

Pre úspešne uloženie je potrebné vykonané zmeny potvrdiť Vaším PIN kódom, ktorým sa prihlasujete aj do aplikácie.

Zmenu limitu na platobnej karte viete vykonať aj cez internetbanking Moja ČSOB:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke cez Moje produkty vyberte z ponuky Platobné karty.
2.
Kliknite na Detail karty, pre ktorú chcete zmeniť limit.
3.
Kliknite na Zmeniť limit.
4.
Pre úspešné uloženie je potrebné zmeny podpísať prostredníctvom aplikácie SmartToken alebo SMS kľúča.
 

V prípade, že sa vám nepodarilo nájsť informáciu v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking alebo internetbankingu Moja ČSOB, môžete kontaktovať ČSOB Infolinku 02 5966 8844, alebo navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB.


 

Limit pre platby na internete si zmeníte v internetbankingu Moja ČSOB alebo v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

PIN k platobnej karte

 

PIN k platobnej karte nájdete v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking:

1.
Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.
2.
Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.
3.
Z ponuky vyberte kartu, pre ktorej PIN kód chcete zobraziť.
4.
Kliknite na zobraziť PIN kód.
5.
Aby sa vám zobrazil PIN kód je potrebné zadať váš PIN pre SmartBanking.
6.
Pre zobrazenie PIN kódu potiahnite tlačidlom do strany.

Krok 1 z 6

Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.

Krok 2 z 6

Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.

Krok 3 z 6

Z ponuky vyberte kartu, pre ktorej PIN kód chcete zobraziť.

Krok 4 z 6

Kliknite na zobraziť PIN kód.

Krok 5 z 6

Aby sa vám zobrazil PIN kód je potrebné zadať váš PIN pre SmartBanking.

Krok 6 z 6

Pre zobrazenie PIN kódu potiahnite tlačidlom do strany.

PIN k platobnej karte nájdete aj v internetbankingu Moja ČSOB:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke v hlavičke cez Moje produkty vyberte z ponuky Platobné karty.
2.
Kliknite na Zobraziť PIN.
3.
Pre zobrazenie PIN kódu je potrebné overenie pomocou podpisu cez SmartToken ale SMS kľúč.

 

PIN ku karte si viete zmeniť prostredníctvom bankomatu ČSOB.

Strata, krádež, zneužitie platobnej karty

V prípade straty karty môžete kartu dočasne zablokovať prostredníctvom aplikácie SmartBanking alebo internetbanking Moja ČSOB. Ak ste si istý, že svoju kartu už nenájdete, volajte na ČSOB Infolinku 02 5966 8844 a kartu trvalo zablokujte. Môžete požiadaťaj o vydanie novej karty. Vydanie novej karty je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka ČSOB.

V prípade krádeže karty ihneď volajte na ČSOB Infolinku 02 5966 8844 a kartu zablokujte. Môžete požiadať aj o vydanie novej karty. Vydanie novej karty je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka ČSOB.

Vaša karta môže byť dočasne blokovaná z preventívno-bezpečnostných dôvodov, aby sme predišli zneužitiu vašej karty. Banka identifikovala podozrivé transakcie, ktoré potrebuje s klientom overiť. V prípade, že svoje platby potvrdíte, banka vám kartu odblokuje. Ak platby neviete identifikovať alebo ste ich nezrealizovali, kartu vám natrvalo zablokujú na ktorejkoľvek pobočke banky.

Ak ste zachytili podozrivé platby, ktoré ste nerealizovali, volajte na ČSOB Infolinku 02 5966 8844, kde vám poradia, ako ďalej s kartou bezpečne narábať alebo kartu zablokujú. Ešte pred telefonátom dporúčame ihneď kartu dočasne zablokovať cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo internet banking Moja ČSOB.

Blokovanie a odblokovanie karty

Ak je Vaša karta trvalo blokovaná, nie je možné ju naďalej používať. Požiadajte o vydanie novej karty telefonicky na ČSOB Infolinke 02 5966 8844 alebo v pobočke ČSOB.

Ak ste si kartu zablokovali cez SmartBaning alebo internetbanking Moja ČSOB, viete si ju takým istým spôsobom aj odblokovať. Ide o dočasnú blokáciu karty. Trvalá blokácia karty je možná len cez ČSOB Infolinku 02 5966 8844 alebo na pobočke banky.

Bankomaty

Zoznam bankomatov nájdete na našej web stránke v sekcii Pobočky a bankomaty.

Zoznam vkladomatov nájdete na našej web stránke v sekcii Pobočky a bankomaty.

Z bankomatu ČSOB môžete vyberať hotovosť bez poplatku ak máte zriadený niektorý z balíkov služieb ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, ČSOB Študentský účet FUN alebo ČSOB Detský balík Sloník.

Vklad prostredníctvom vkladomatov je bezplatný.

Bol pre vás obsah stránky užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za váš názor.