Zmena údajov

Často kladené otázky
×
Vyberte kategóriu
Osobné údaje
Korešpondenčná adresa
E - mail
Telefónne čislo
Nastavenie súkromia
Osobné údaje
Korešpondenčná adresa
E - mail
Telefónne čislo
Nastavenie súkromia

Najčastejšie otázky

Svoje údaje z vášho osobného profilu viete editovať v SmartBankingu a v internetbankingu Moja ČSOB. V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov. Zmeny viete vykonávať za predpokladu:

  • máte viac ako 18 rokov,
  • aktívne elektronické bankovníctvo.

V prípade, že nespĺňate jednu z požiadaviek obráťte sa na našu Infolinku alebo navštívte pobočku.

Osobné údaje

 

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v SmartBankingu podľa nasledujúceho návodu.

1.
Kliknite na Viac.
2.
Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.
3.
Kliknite na zmeniť údaje.
4.
Vyberte z ponuky Osobné údaje.
5.
Pre zmenu osobných údajov je potrebné naskôr naskenovať občianský preukaz.
6.
Odfoťte občianský preukaz z prednej strany.
7.
Odfoťte občianský preukaz zo zadnej strany.
8.
Údaje z občianského preukazu sú automaticky predvyplnené. Skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.
9.
Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Krok 1 z 9

Kliknite na Viac.

Krok 2 z 9

Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.

Krok 3 z 9

Kliknite na zmeniť údaje.

Krok 4 z 9

Vyberte z ponuky Osobné údaje.

Krok 5 z 9

Pre zmenu osobných údajov je potrebné naskôr naskenovať občianský preukaz.

Krok 6 z 9

Odfoťte občianský preukaz z prednej strany.

Krok 7 z 9

Odfoťte občianský preukaz zo zadnej strany.

Krok 8 z 9

Údaje z občianského preukazu sú automaticky predvyplnené. Skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

Krok 9 z 9

Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

V prípade, že nemáte platný občianský preukaz môžete editovať len osobné údaje. Ostatné zmeny budete môcť vykonávať až po aktualizácii noveho občianského preukazu.

Ak nie ste štátnym príslušníkom Slovenskej republiky tak si nemôžete meniť svoje osobné údaje, v takom prípade navštívte jednu z našich pobočiek alebo nás kontaktuje na Infolinke.

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v internetbankingu Moja ČSOB podľa nasledujúceho návodu:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB a kliknite v hornom menu na Môj profil.
2.
Kliknite na Upraviť údaje.
3.
Z ponuky vyberte osobné údaje.
4.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Potvrdiť a odoslať.

V prípade, že nemáte platný občianský preukaz môžete editovať len osobné údaje. Ostatné zmeny budete môcť vykonávať až po aktualizácii noveho občianského preukazu.

Ak nie ste štátnym príslušníkom Slovenskej republiky tak si nemôžete meniť svoje osobné údaje, v takom prípade navštívte jednu z našich pobočiek alebo nás kontaktuje na Infolinke.


 

Korešpondenčná adresa

 

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v SmartBankingu podľa nasledujúceho návodu.

1.
Kliknite na Viac.
2.
Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.
3.
Kliknite na zmeniť údaje.
4.
Vyberte z ponuky Osobné údaje.
5.
Pre zmenu osobných údajov je potrebné naskôr naskenovať občianský preukaz.
6.
Odfoťte občianský preukaz z prednej strany.
7.
Odfoťte občianský preukaz zo zadnej strany.
8.
Údaje z občianského preukazu sú automaticky predvyplnené. Skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.
9.
Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Krok 1 z 9

Kliknite na Viac.

Krok 2 z 9

Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.

Krok 3 z 9

Kliknite na zmeniť údaje.

Krok 4 z 9

Vyberte z ponuky Osobné údaje.

Krok 5 z 9

Pre zmenu osobných údajov je potrebné naskôr naskenovať občianský preukaz.

Krok 6 z 9

Odfoťte občianský preukaz z prednej strany.

Krok 7 z 9

Odfoťte občianský preukaz zo zadnej strany.

Krok 8 z 9

Údaje z občianského preukazu sú automaticky predvyplnené. Skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

Krok 9 z 9

Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v internetbankingu Moja ČSOB podľa nasledujúceho návodu:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB a kliknite v hornom menu na Môj profil.
2.
Kliknite na Upraviť údaje.
3.
Z ponuky vyberte osobné údaje.
4.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Potvrdiť a odoslať.

V prípade, že nemáte platný občianský preukaz môžete editovať len osobné údaje. Ostatné zmeny budete môcť vykonávať až po aktualizácii noveho občianského preukazu.

Ak nie ste štátnym príslušníkom Slovenskej republiky tak si nemôžete meniť svoje osobné údaje, v takom prípade navštívte jednu z našich pobočiek alebo nás kontaktuje na Infolinke.


 

Limity na karte

 

Celkový limit na karte si viete zmeniť v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking do výšky maximálneho limitu pre daný typ debetnej karty.
Pre zmenu celkového limitu na karte v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking postupujte nasledovne:

1.
Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.
2.
Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.
3.
Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zmeniť limit.
4.
Následne kliknite na zmeniť limit, kde si viete upraviť limit podľa preferencií.
5.
Kliknite na potvrdiť.
6.
Pre úspešne uloženie je potrebné vykonané zmeny potvrdiť Vaším PIN kódom, ktorým sa prihlasujete aj do aplikácie.

Krok 1 z 6

Zmenu limitu na platobnej karte viete vykonať aj cez internetbanking Moja ČSOB:

Krok 2 z 6

Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.

Krok 3 z 6

Z ponuky si vyberte kartu, pre ktorú chcete zmeniť limit.

Krok 4 z 6

Následne kliknite na zmeniť limit, kde si viete upraviť limit podľa preferencií.

Krok 5 z 6

Kliknite na potvrdiť.

Krok 6 z 6

Pre úspešne uloženie je potrebné vykonané zmeny potvrdiť Vaším PIN kódom, ktorým sa prihlasujete aj do aplikácie.

Zmenu limitu na platobnej karte viete vykonať aj cez internetbanking Moja ČSOB:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke cez Moje produkty vyberte z ponuky Platobné karty.
2.
Kliknite na Detail karty, pre ktorú chcete zmeniť limit.
3.
Kliknite na Zmeniť limit.
4.
Pre úspešné uloženie je potrebné zmeny podpísať prostredníctvom aplikácie SmartToken alebo SMS kľúča.
 

V prípade, že sa vám nepodarilo nájsť informáciu v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking alebo internetbankingu Moja ČSOB, môžete kontaktovať ČSOB Infolinku 0850 111 777, alebo navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB.


 

Limit pre platby na internete si zmeníte v internetbankingu Moja ČSOB alebo v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

PIN k platobnej karte

 

PIN k platobnej karte nájdete v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking:

1.
Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.
2.
Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.
3.
Z ponuky vyberte kartu, pre ktorej PIN kód chcete zobraziť.
4.
Kliknite na zobraziť PIN kód.
5.
Aby sa vám zobrazil PIN kód je potrebné zadať váš PIN pre SmartBanking.
6.
Pre zobrazenie PIN kódu potiahnite tlačidlom do strany.

Krok 1 z 6

Prihláste sa do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking. Na hlavnej obrazovke v spodnej časti kliknite na Viac.

Krok 2 z 6

Následne kliknite na Karty a zobrazia sa vám všetky platobné karty.

Krok 3 z 6

Z ponuky vyberte kartu, pre ktorej PIN kód chcete zobraziť.

Krok 4 z 6

Kliknite na zobraziť PIN kód.

Krok 5 z 6

Aby sa vám zobrazil PIN kód je potrebné zadať váš PIN pre SmartBanking.

Krok 6 z 6

Pre zobrazenie PIN kódu potiahnite tlačidlom do strany.

PIN k platobnej karte nájdete aj v internetbankingu Moja ČSOB:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB. Na hlavnej obrazovke v hlavičke cez Moje produkty vyberte z ponuky Platobné karty.
2.
Kliknite na Zobraziť PIN.
3.
Pre zobrazenie PIN kódu je potrebné overenie pomocou podpisu cez SmartToken ale SMS kľúč.

 

PIN ku karte si viete zmeniť prostredníctvom bankomatu ČSOB.

Strata, krádež, zneužitie platobnej karty

V prípade straty karty môžete kartu dočasne zablokovať prostredníctvom aplikácie SmartBanking alebo internetbanking Moja ČSOB. Ak ste si istý, že svoju kartu už nenájdete, volajte na ČSOB Infolinku 0850 111 777 a kartu trvalo zablokujte. Môžete požiadaťaj o vydanie novej karty. Vydanie novej karty je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka ČSOB.

V prípade krádeže karty ihneď volajte na ČSOB Infolinku 0850 111 777 a kartu zablokujte. Môžete požiadať aj o vydanie novej karty. Vydanie novej karty je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka ČSOB.

Vaša karta môže byť dočasne blokovaná z preventívno-bezpečnostných dôvodov, aby sme predišli zneužitiu vašej karty. Banka identifikovala podozrivé transakcie, ktoré potrebuje s klientom overiť. V prípade, že svoje platby potvrdíte, banka vám kartu odblokuje. Ak platby neviete identifikovať alebo ste ich nezrealizovali, kartu vám natrvalo zablokujú na ktorejkoľvek pobočke banky.

Ak ste zachytili podozrivé platby, ktoré ste nerealizovali, volajte na ČSOB Infolinku 0850 111 777, kde vám poradia, ako ďalej s kartou bezpečne narábať alebo kartu zablokujú. Ešte pred telefonátom dporúčame ihneď kartu dočasne zablokovať cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo internet banking Moja ČSOB.

Blokovanie a odblokovanie karty

Ak je Vaša karta trvalo blokovaná, nie je možné ju naďalej používať. Požiadajte o vydanie novej karty telefonicky na ČSOB Infolinke 0850 111 777 alebo v pobočke ČSOB.

Ak ste si kartu zablokovali cez SmartBaning alebo internetbanking Moja ČSOB, viete si ju takým istým spôsobom aj odblokovať. Ide o dočasnú blokáciu karty. Trvalá blokácia karty je možná len cez ČSOB Infolinku 0850 111 777 alebo na pobočke banky.

Bankomaty

Zoznam bankomatov nájdete na našej web stránke v sekcii Pobočky a bankomaty.

Zoznam vkladomatov nájdete na našej web stránke v sekcii Pobočky a bankomaty.

Z bankomatu ČSOB môžete vyberať hotovosť bez poplatku ak máte zriadený niektorý z balíkov služieb ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, ČSOB Študentský účet FUN alebo ČSOB Detský balík Sloník.

Vklad prostredníctvom vkladomatov je bezplatný.