Zmena údajov

Často kladené otázky
×
Vyberte kategóriu
Osobné údaje
Korešpondenčná adresa
E - mail
Telefónne čislo
Nastavenie súkromia
Osobné údaje
Korešpondenčná adresa
E - mail
Telefónne čislo
Nastavenie súkromia

Najčastejšie otázky

Svoje údaje z vášho osobného profilu viete editovať v SmartBankingu a v internetbankingu Moja ČSOB. V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov. Zmeny viete vykonávať za predpokladu:

  • máte viac ako 18 rokov,
  • aktívne elektronické bankovníctvo.

V prípade, že nespĺňate jednu z požiadaviek obráťte sa na našu Infolinku alebo navštívte pobočku.

Osobné údaje

 

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v SmartBankingu podľa nasledujúceho návodu.

1.
Kliknite na Viac.
2.
Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.
3.
Kliknite na zmeniť údaje.
4.
Vyberte z ponuky Osobné údaje.
5.
Pre zmenu osobných údajov je potrebné naskôr naskenovať občianský preukaz.
6.
Odfoťte občianský preukaz z prednej strany.
7.
Odfoťte občianský preukaz zo zadnej strany.
8.
Údaje z občianského preukazu sú automaticky predvyplnené. Skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.
9.
Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Krok 1 z 9

Kliknite na Viac.

Krok 2 z 9

Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.

Krok 3 z 9

Kliknite na zmeniť údaje.

Krok 4 z 9

Vyberte z ponuky Osobné údaje.

Krok 5 z 9

Pre zmenu osobných údajov je potrebné naskôr naskenovať občianský preukaz.

Krok 6 z 9

Odfoťte občianský preukaz z prednej strany.

Krok 7 z 9

Odfoťte občianský preukaz zo zadnej strany.

Krok 8 z 9

Údaje z občianského preukazu sú automaticky predvyplnené. Skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

Krok 9 z 9

Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

V prípade, že nemáte platný občianský preukaz môžete editovať len osobné údaje. Ostatné zmeny budete môcť vykonávať až po aktualizácii noveho občianského preukazu.

Ak nie ste štátnym príslušníkom Slovenskej republiky tak si nemôžete meniť svoje osobné údaje, v takom prípade navštívte jednu z našich pobočiek alebo nás kontaktuje na Infolinke.

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v internetbankingu Moja ČSOB podľa nasledujúceho návodu:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB a kliknite v hornom menu na Môj profil.
2.
Kliknite na Upraviť údaje.
3.
Z ponuky vyberte osobné údaje.
4.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Potvrdiť a odoslať.

V prípade, že nemáte platný občianský preukaz môžete editovať len osobné údaje. Ostatné zmeny budete môcť vykonávať až po aktualizácii noveho občianského preukazu.

Ak nie ste štátnym príslušníkom Slovenskej republiky tak si nemôžete meniť svoje osobné údaje, v takom prípade navštívte jednu z našich pobočiek alebo nás kontaktuje na Infolinke.


 

Korešpondenčná adresa

 

Zmenu v korešpondenčnej adrese si viete upraviť v SmartBankingu podľa nasledujúceho návodu.

1.
Kliknite na Viac.
2.
Následne cez Môj profil sa dostanete na prehľad aktuálnych údajov.
3.
Kliknite na zmeniť údaje.
4.
Vyberte z ponuky Korešpondenčná adresa.
5.
Máte možnosť zadania novej adresy alebo predvyplniť adresu z existujúch už vami zadaných adries.
6.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.
7.
Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Krok 1 z 7

Kliknite na Viac.

Krok 2 z 7

Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.

Krok 3 z 7

Kliknite na zmeniť údaje.

Krok 4 z 7

Vyberte z ponuky Korešpondenčná adresa.

Krok 5 z 7

Máte možnosť zadania novej adresy alebo predvyplniť adresu z existujúch už vami zadaných adries.

Krok 6 z 7

Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

Krok 7 z 7

Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v internetbankingu Moja ČSOB podľa nasledujúceho návodu:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB a kliknite v hornom menu na Môj profil.
2.
Kliknite na Upraviť údaje.
3.
Z ponuky vyberte Korešpondenčná adresa.
4.
Máte možnosť zadania novej adresy alebo predvyplniť adresu z existujúcich už vami zadaných adries.
5.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.


 

E - mail

 

Zmenu v e-mailovej adrese si viete upraviť v SmartBankingu podľa nasledujúceho návodu.

1.
Kliknite na Viac.
2.
Následne cez Môj profil sa dostanete na prehľad aktuálnych údajov.
3.
Kliknite na zmeniť údaje.
4.
Vyberte z ponuky E-mail.
5.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.
6.
Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Krok 1 z 6

Kliknite na Viac.

Krok 2 z 6

Následne cez Môj profil sa dostanete na prehľad aktuálnych údajov.

Krok 3 z 6

Kliknite na zmeniť údaje.

Krok 4 z 6

Vyberte z ponuky E-mail.

Krok 5 z 6

Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

Krok 6 z 6

Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Pri zmene e-mailu máte možnosť zmeny kontaktného e-mailu.
Kontaktný e-mail slúži na ostatnú komunikáciu a máte možnosť si pridať až 10 takýchto e-mailov. Avšak je potrebné mať uvedený minimálne jeden kontaktný a jeden bezpečnostný e-mail.
Bezpečnostný e-mail slúži na zasielanie správ súvisiacich s bezpečnosťou vášho elektronického bankovníctva, zmeniť si ho môžete jedine v pobočke.
V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v internetbankingu Moja ČSOB podľa nasledujúceho návodu:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB a kliknite v hornom menu na Môj profil.
2.
Kliknite na Upraviť údaje.
3.
Z ponuky vyberte E-mail.
4.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Potvrdiť a odoslať.

Pri zmene e-mailu máte možnosť zmeny kontaktného e-mailu.
Kontaktný e-mail slúži na ostatnú komunikáciu a máte možnosť si pridať až 10 takýchto e-mailov. Avšak je potrebné mať uvedený minimálne jeden kontaktný a jeden bezpečnostný e-mail.
Bezpečnostný e-mail slúži na zasielanie správ súvisiacich s bezpečnosťou vášho elektronického bankovníctva, zmeniť si ho môžete jedine v pobočke.
V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.


 

Telefónne číslo

 

Zmenu v telefónnom čísle si viete upraviť v SmartBankingu podľa nasledujúceho návodu.
Pri zmene telefónneho čísla máte možnosť zmeny kontaktného čísla. Kontaktné telefónne číslo slúži na komunikáciu s vami.
Bezpečnostné telefónne číslo slúži na zasielanie správ súvisiacich s bezpečnosťou vášho elektronického bankovníctva, zmeniť si ho môžete jedine v pobočke.

1.
Kliknite na Viac.
2.
Následne cez Môj profil sa dostanete na prehľad aktuálnych údajov.
3.
Kliknite na zmeniť údaje.
4.
Vyberte z ponuky Telefónne číslo.
5.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.
6.
Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Krok 1 z 6

Kliknite na Viac.

Krok 2 z 6

Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.

Krok 3 z 6

Kliknite na zmeniť údaje.

Krok 4 z 6

Vyberte z ponuky Telefónne číslo.

Krok 5 z 6

Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

Krok 6 z 6

Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.

Zmenu v osobných údajoch si viete upraviť v internetbankingu Moja ČSOB podľa nasledujúceho návodu:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB a kliknite v hornom menu na Môj profil.
2.
Kliknite na Upraviť údaje.
3.
Z ponuky vyberte Telefónne číslo.
4.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Potvrdiť a odoslať.

Pri zmene telefónneho čísla máte možnosť zmeny kontaktného čísla.
Kontaktné telefónne číslo slúži na komunikáciu s vami.
Bezpečnostné telefónne číslo slúži na zasielanie správ súvisiacich s bezpečnosťou vášho elektronického bankovníctva, zmeniť si ho môžete jedine v pobočke.
V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.


 

Nastavenie súkromia

 

Pomocou nastavenia súkromia viete potvrdiť alebo odobrať súhlas na spracovanie osobných údajov pre účel marketingových aktivít a spotrebiteľských súťaží.
Zmenu v nastaveniach súkromia si viete upraviť v SmartBankingu podľa nasledujúceho návodu.

1.
Kliknite na Viac.
2.
Následne cez Môj profil sa dostanete na prehľad aktuálnych údajov.
3.
Kliknite na zmeniť údaje.
4.
Vyberte z ponuky Nastavenie súkromia.
5.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.
6.
Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

Krok 1 z 6

Kliknite na Viac.

Krok 2 z 6

Následne cez Môj profil sa dostanete na vaše aktuálne údaje.

Krok 3 z 6

Kliknite na zmeniť údaje.

Krok 4 z 6

Vyberte z ponuky Nastavenie súkromia.

Krok 5 z 6

Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Uložiť a pokračovať.

Krok 6 z 6

Pre úspešné vykonanie zmien kliknite na Potvrdiť a odoslať.

V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.

Pomocou nastavenia súkromia viete potvrdiť alebo odobrať súhlas na spracovanie osobných údajov pre účel marketingových aktivít a spotrebiteľských súťaží.
Nastavenie súkromia si viete zmeniť v internetbankingu Moja ČSOB nasledovne:

1.
Prihláste sa do internetbankingu Moja ČSOB a kliknite v hornom menu na Môj profil.
2.
Kliknite na Upraviť údaje.
3.
Z ponuky vyberte nastavenia súkromia.
4.
Po vykonaní zmien skontrolujte a uložte zmeny cez Potvrdiť a odoslať.

V jednej žiadosti viete zmeniť viacero údajov.