Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Elektronické bankovníctvo exOTP | ČSOB

Pre klientov exOTP Banky

Internet banking

Internet banking je k dispozícii v slovenskom, maďarskom ako aj anglickom jazyku.

Používanie Internet bankingu prináša množstvo výhod:

 • realizácia domáceho a zahraničného platobného styku bez nutnosti návštevy pobočky
 • jednoduchá identifikácia klienta prostredníctvom SMS kódu zasielaného na mobilný telefón klienta, pri zachovaní bezpečnostných štandardov
 • pohodlné spravovanie preddefinovaných príjemcov pre časté alebo opakované platby
 • možnosť nastavenia obľúbených a často používaných položiek tak, aby ste ich mali ako prvé poruke
 • možnosť nastavenia služby notifikácie s okamžitou informáciou po každom použití platobnej karty alebo pohybe na účte, prípadne notifikácie o prihlásení sa do Internet bankingu
 • online úpravy limitov platobných kariet s okamžitou platnosťou požadovanej zmeny
 • blokovanie platobných kariet pre prípad straty alebo krádeže
 • blokovanie prístupu do služieb EB

Mobil banking

Spravujte efektívne svoje financie prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Na čo slúži Mobil banking a pre koho je určený?

Umožňuje prístup k vybraným službám banky z mobilných telefónov s operačným systémom Android (verzia 5.0 a vyššie), iOS (verzia 8 a vyššie), Huawei.

Je dostupný bezplatne pre všetkých klientov fyzické osoby (nepodnikateľov), ktorí majú aktivovaný Internet banking.

Stiahnutie mobilnej aplikácie:

 • Aplikáciu je možné jednoducho stiahnuť z oficiálnych obchodov Google Play (Android), App Store (Apple iOS) a AppGallery (mobilné zariadenia Huawei).
 • Vyhľadajte aplikáciu s názvom OTP Banka. Názov spoločnosti, ktorá aplikáciu zverejnila, bude zobrazený pri aplikácii – Československá obchodná banka.
 • Pre operačný systém Android sťahujte aplikáciu z Google play. Pre operačný systém Apple iOS sťahujte aplikáciu AppStore.
 • Aplikáciu aktivujete pomocou prihlasovacích údajov do Internet bankingu – PID a heslo. 

Aktivácia aplikácie:

 • Po otvorení aplikácie klient zadá prihlasovacie údaje do Internet banking (PID a heslo).
 • Zadanie kódu autentifikačného zariadenia (Grid karta, SMS kód alebo Token).
 • Vytvorenie a potvrdenie vlastného PIN kódu, s ktorým sa klient bude prihlasovať do aplikácie.
 • Po vytvorení PINu je klient automaticky prihlásený do aplikácie.
 • Po odhlásení z aplikácie sa ďalšie razy prihlasuje už len zadaním vlastného PINu alebo odtlačkom prsta.

Autorizácia cez Mobil banking Mobil banking vám prináša novú funkcionalitu v elektronickom bankovníctve, prostredníctvom ktorej je možné sa prihlásiť do Internet bankingu oveľa jednoduchšie. Okrem toho aj akcie vyžadujúce potvrdenie druhým faktorom v Internet bankingu potvrdíte teraz priamo v mobilnej aplikácii. Už nemusíte prepisovať kódy z SMS alebo z tokenu. Stačí zadať PIN kód do Mobil bankingu. Aby ste túto funkcionalitu mohli využívať, je potrebné si ju najprv aktivovať priamo z dialógového okna, ktoré sa zobrazí po aktualizácii mobilnej aplikácie alebo neskôr z nastavení vo svojom Mobil bankingu. Takisto je potrebné nastaviť si v systémových nastaveniach mobilného zariadenia povolené zasielanie Push notifikácií a fungujúce dátové pripojenie. Táto funkcionalita je dostupná od verzie aplikácie 2.3 pre Android a 2.0 pre iOS.

Ako to celé funguje?

1. Po vykonaní akcie vyžadujúcej potvrdenie druhým faktorom (napr. prihlasovanie do svojho Internet bankingu, zadanie platby, trvalého príkazu, a iné) sa v internet bankingu zobrazí výzva na autorizáciu v mobilnej aplikácii.

2. Na displeji mobilného zariadenia s aktivovaným Mobil bankingom sa objaví push notifikácia oznamujúca čakajúcu autorizáciu.

3. Kliknutím na Push notifikáciu sa v aplikácii Mobil bankingu otvorí daná autorizácia. Autorizáciu je možné schváliť alebo zamietnuť prostredníctvom tlačidiel na obrazovke.

4. Po kliknutí na tlačidlo „Autorizovať“ je potrebné zadať 4-miestny PIN kód, ktorý je totožný s PINom do Mobil bankingu.

5. Autorizácia je následne spracovaná a daná akcia prebehne v Internet bankingu.

TIP: Autorizácie je možné zobraziť aj priamo z menu mobilnej aplikácie kliknutím na položku „Autorizácie“. Ak sa v mobilnej aplikácii nachádza nová čakajúca autorizácia, je na ikone autorizácií zobrazený červený krúžok s číslom indikujúcim počet čakajúcich autorizácii.

 

Často kladené otázky