Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Elektronické bankovníctvo - exOTP | ČSOB

Pre klientov exOTP Banky

Internet banking

Internet banking je k dispozícii v slovenskom, maďarskom ako aj anglickom jazyku.

Používanie Internet bankingu prináša množstvo výhod:

 • realizácia domáceho a zahraničného platobného styku bez nutnosti návštevy pobočky
 • jednoduchá identifikácia klienta prostredníctvom SMS kódu zasielaného na mobilný telefón klienta, pri zachovaní bezpečnostných štandardov
 • pohodlné spravovanie preddefinovaných príjemcov pre časté alebo opakované platby
 • možnosť nastavenia obľúbených a často používaných položiek tak, aby ste ich mali ako prvé poruke
 • možnosť nastavenia služby notifikácie s okamžitou informáciou po každom použití platobnej karty alebo pohybe na účte, prípadne notifikácie o prihlásení sa do Internet bankingu
 • online úpravy limitov platobných kariet s okamžitou platnosťou požadovanej zmeny
 • blokovanie platobných kariet pre prípad straty alebo krádeže
 • blokovanie prístupu do služieb EB

Internet banking – corporate

Internet banking – corporate je bezpečný a užívateľsky príjemný Internet banking prispôsobený potrebám korporátnych klientov.

Výhody pre Vás:

 • máte možnosť definovať rôzne oprávnenia pre jednotlivých užívateľov
 • podpora štandardu XML výpisov SBA, ktorý predstavuje jednotný národný formát pre výpisy z účtov poskytované bankami v elektronickej podobe. Základná funkcionalita
 • prehľad detailov účtov (zostatky, produkt, mena, názov účtu, blokácie na účte, úroky,...)
 • pohyby na účte (história účtovných transakcií na účte)
 • prehľad prevodných príkazov
 • zadávanie SEPA príkazov na úhradu (jednorazový - účet v €, zadanie, zmena, zrušenie; jednorazový - účet v CM, hromadný, trvalý)
 • hladká platba do zahraničia (zadanie, zmena, zrušenie), kreditné a debetné avízo pre cezhraničný platobný styk
 • vnútrobankový príkaz v cudzej mene
 • definovanie príjemcov - partnerov platobného styku s možnosťou zdielať s ostatnými užívateľmi databázu príjemcov
 • import príkazov vo formáte .XML (XSD schéma pain.001.001.003)
 • možnosť voľby kombinácie podpisových oprávnení pre prevodné príkazy, pričom kombinácie podpisov sú diferencovateľné podľa účtov
 • platobné karty - prehľad transakcií realizovaných platobnými kartami, prehľad platobných kariet, zmena ATM a POS limitu platobnej karty (dlhodobá, POS dočasná - jednorázová)
 • zablokovanie platobnej karty
 • nastavenie notifikácie formou SMS a/alebo e-mail-u
 • export prehľadu pohybov na účte do formátov .PDF, .CSV, .XML
 • pravidelné výpisy v národnom formáte .XML (XSD schéma camt.053.001.002)
 • personalizačné služby - zadanie vlastného PIDu, nastavenie obľúbených funkcionalít, nastavenie preferovaného účtu, vlastné pomenovanie účtov
 • dostupná verzia v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku