Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Verejný a neziskový sektor - exOTP | ČSOB

Pre klientov exOTP Banky

Verejný a neziskový sektor

Úvery poskytnuté bývalou OTP Bankou Slovensko, a.s.:

  • Úvery na financovanie prevádzkových a/alebo investičných potrieb
  • Úvery na financovanie projektov z EU fondov

Zmluvné vzťahy k vyššie uvedeným typom úverov, ktoré boli uzatvorené do právneho zlúčenia s ČSOB, zostávajú v platnosti. Riadia sa podmienkami, stanovenými v zmluve o úvere, uzavretej s bývalou OTP Bankou Slovensko, a.s.

Individuálne požiadavky na zmeny v týchto existujúcich zmluvných vzťahoch, napr. požiadavky na predčasnú / mimoriadnu splátku, úpravu splátkového kalendára a pod. konzultujte so svojím vzťahovým manažérom alebo kontaktujte najbližšiu pobočku ČSOB Banky.